WOLNOŚĆ JEST DANA CZŁOWIEKOWI … ALE JEST MU JEDNOCZEŚNIE ZADANA
Uczniowie i uczennice Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej przygotowali część artystyczną z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej. Przybliżyli wiedzę o najnowszej historii Polski – od uzyskania niepodległości, poprzez okupację i czas podległości Sowietom, do odzyskania pełnej niezawisłości.
Na sali wybrzmiały znane i mniej znane pieśni – „Mury”, „Żeby Polska była Polską”, ale także „Modlitwa o wschodzie słońca” i „Miejcie nadzieję!” Znamienne było wspomnienie o historii powstań w Polsce Ludowej.
Ten patriotyczny montaż słowno muzyczny przygotowali uczniowie z różnych roczników i klas LO oraz Technikum, wspierani przez szkolny zespół muzyczny.
Teraz już wiemy, że chwila zadumy nad naszą ciągle żywą przeszłością jest potrzebna wszystkim.
E.O.
zdjęcia
***
Maturzyści w Częstochowie „Maryja. Matka. Matura. Czekamy”
W dniach 17-18 kwietnia 2015 roku maturzyści z diecezji płockiej byli na Jasnej Górze, by kilka dni przed maturą modlić się o swoją przyszłość i pomyślne zdanie matury. Wśród pielgrzymów znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim . Maturalne czuwanie rozpoczęło się konferencją wygłoszoną przez księdza ks. Rafała Jarosiewicza. Następnie maturzyści uczestniczyli w drodze krzyżowej, a niektórzy nasi uczniowie pełnili funkcje służby porządkowej oraz śpiewali podczas Mszy świętej.
Kolejnym punktem maturalnego czuwania była Eucharystia, sprawowana przez J.E. Piotra Liberę. Nie zabrakło też czasu wolnego na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę przed cudownym obrazem Matki Bożej.
Na pamiątkę wszyscy otrzymali okolicznościowe znaczki pielgrzymkowe z hasłem: „Maryja. Matka. Matura. Czekamy”.
Maturzyści wrócili do swych domów ze spokojem i nadzieją w sercu.
Tekst : Magdalena Olkowska kl. III LO 2
Zdjęcia: Renata Kuc kl. III LO 2
zdjęcia
***
17 kwietnia 2015r. pięcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w eliminacjach okręgowych XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie. Olimpiada skierowana do młodzieży klas przedmaturalnych i maturalnych ponadgimnazjalnych szkół rolniczych. Odbywa się ona w 9 blokach tematycznych:
•Agrobiznes
•Architektura krajobrazu
•Mechanizacja rolnictwa
•Produkcja roślinna
•Produkcja zwierzęca
•Żywienie człowieka
Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 60 pytań oraz wykonanie 3 zadań praktycznych . Nasi uczniowie wzięli udział w następujących blokach:
Agrobiznes- Tomasz Dąbrowski, Marcin Szlaski z kl. IV RA – przygotowywani pod kierunkiem p. M.Chojnowskiej
Produkcja roślinna – Mariusz Gnas z II RA przygotowywani pod kierunkiem p. K. Napiórkowskiej
Żywienie człowieka – Monika Załęska, Jarosław Mosakowski z kl. IV – przygotowywani pod kierunkiem p. B. Szewczak- Smolinskiej
Do Olsztyna grupa pojechała pod opieka p. D. Jamiołkowskiej
***
17.03.2015 r. odbył się konkurs pod hasłem: "Pięknie nakryty stół wielkanocny ". Został zorganizowany przez uczniów Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim i nauczyciela przedmiotów gastronomicznych - Panią Dorotę Jamiołkowską.
Głównym celem konkursu było promowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, poszerzanie wiedzy na temat przygotowania i dekoracji stołu, doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników oraz rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości poprzez prezentację swoich prac.
W konkursie wzięło udział 9 czteroosobowych zespołów z klas: I TG (2 zespoły), II TG (3 zespoły), III TG (2 zespoły), IV TG (2 zespoły).
W konkursie oceniane były prace składające się z:
a)karty menu śniadania wielkanocnego (opracowanej zgodnie z zasadami),
b)dekoracji świątecznej z elementami surowców ekologicznych (wykonanej samodzielnie),
c)stołu - nakrytego zgodnie z tematem świątecznym.
Komisja oceniała również:
pomysłowość, fantazję i oryginalność w nakryciu wielkanocnego stołu
estetykę stołu
poprawność doboru zastawy stołowej do menu i nakrycie stołu
menu: szatę graficzną, estetykę i dobór potraw na wielkanocne śniadanie.
Komisja w składzie: p. D. Jamiołkowska, B. Szewczak- Smolińska ,G. Gajewska, M. Chojnowska, M. Świąder wyłoniła zwycięzców konkursu:
I miejsce: IV TG:
Gołębiewski Kamil
Mosakowski Jarosław
Popławska Justyna
Popławska Martyna
II miejsce: III TG:
Głażewska Alicja
Grochowska Magdalena
Ignaczak Karolina
Kołodziejska Ewa
III miejsce: IV TG:
Chrzanowska Luiza
Chrzanowska Sylwia
Grzeszczak Aleksandra
Sobieraj Dorota
Tekst: Dorota Jamiołkowska
zdjęcia
***
Konkurs wiedzy o AK
W dniu 01.04.2015 r., w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej oraz tzw. pracy z Patronem Szkoły, odbył się „ Konkurs wiedzy o Armii Krajowej”, zorganizowany przez Dariusza Milewskiego - wicedyrektora szkoły i nauczyciela historii.
W konkursie udział wzięły reprezentacje klas II Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej.
Celem było zapoznanie z historią, strukturami i działaniem Armii Krajowej, głównie w kontekście wydarzeń powstania warszawskiego.
Konkurs obejmował cztery rundy pytań, dla których podstawą do formułowania odpowiedzi były filmy dotyczące przebiegu powstania.
Zwycięzcami konkursu okazała się reprezentacja klasy II Technikum Gastronomicznego. Drugie miejsce zajęła klasa II Technikum o profilu technik ekonomista.
Za zajęcie I i II miejsca przyznano nagrody w postaci interesujących książek, związanych tematycznie z powstaniem warszawskim. Pozostałe reprezentacje otrzymały dyplomy za udział w konkursie.
Nagrody i dyplomy wręczyła Pani Wicedyrektor Dariusz Milewski.
Przebieg konkursu nadzorowało Jury w składzie: p. M. Cichowska, p. P. Jakubowicz, p. A. Furmański oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej - Jakub Kamiński z klasy III TT.
Tekst: Arkadiusz Furmański
zdjęcia
***
Dzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Makowie Mazowieckim
Dwunasta edycja Dnia Przedsiębiorczości odbyła się 25 marca 2015 r. Honorowy patronat objął nad nią Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej BronisławKomorowski.
Dzień Przedsiębiorczości to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu.
Dzień Przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
•odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
•zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
•pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
•doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
•zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
XII edycja Dnia Przedsiębiorczości odbyła się 25 marca w całej Polsce, również w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz. Udział uczniów w programie polegał na wizycie w lokalnych przedsiębiorstwach, podczas której poznawali specyfikę wybranego stanowiska pracy / pod okiem opiekuna - doświadczonego pracownika /. Mogli swobodnie zadawać pytania dotyczące pracy w danym miejscu, a także wykonać proste zadania. W przystępny i praktyczny sposób poznali zakres obowiązków na stanowisku, które odwiedzili, a także poszerzyli swoją wiedzę o lokalnym rynku pracy.
Uczniowie mogli, choć przez jeden dzień, przekonać się, czy ich wyobrażenie o pracy zawodowej jest zgodne z rzeczywistością. To, z kolei, powinno zaowocować świadomym wyborem przyszłej drogi kariery.
42 uczestników Dnia Przedsiębiorczości odwiedziło 21 zakładów pracy, pośród których były zarówno małe zakłady rzemieślnicze, jak i duże instytucje państwowe.
Zasięgnęliśmy opinii i już wiemy, iż młodzieży bardzo podoba się dzień, kiedy może zapoznać się ze specyfiką wymarzonego zawodu.
Szkolnymi koordynatorkami Dnia Przedsiębiorczości były Marta Gutowska i Magdalena Bonisławska.
W ramach rozpropagowania Dnia Przedsiębiorczości wśród uczniów, którzy nie uczestniczyli w praktykach jednodniowych, p. Magdalena Bonisławska - nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych - zaprosiła na lekcje gości. Zorganizowała spotkania :
•z kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego p. Barbarą Karol, nt. „Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020” ;
•z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz. inspektorem ds. kadr Katarzyną Szymańską i specjalistą ds. nieletnich sierżantem Markiem Grabowskim nt. naboru, selekcji i pracy w policji;
•z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz., młodszym kapitanem Bartoszem Kołodziejskim, nt. pracy w straży pożarnej;
•z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień z Ostrołęki, majorem Sławomirem Kośnicą, nt. naboru, selekcji i pracy w wojsku oraz Narodowych Sił Rezerwowych.
Tekst: Magdalena Bonisławska
***
Konferencja „ Transplantacja - dar życia, jestem na tak”
25 lutego o godz.13:30 w naszej szkole odbyło się spotkanie dotyczące transplantacji, pod hasłem: „Transplantacje – dar życia jestem na tak”. Celem konferencji było zachęcenie jak największej ilości osób do poddania się badaniom.
Przywitała nas i omówiła cel spotkania pani Magdalena Kielewicz - Kaczyńska- kierownik MSCDN Wydział w Ostrołęce. Potem wystąpiła Ewa Tarnowska – koordynator projektu z ramienia MSCDN Wydział w Ostrołęce. Zaproszonych gości natomiast powitała dyrektor naszej szkoły, pani Elżbieta Rakowska.
Na czym polega przeszczepienie narządów i jak to wygląda w świetle prawa szczegółowo - wyjaśnił nam pan Krzysztof Zając z Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Krótką ale szczegółową prezentację na temat przeszczepiania narządów w Polsce zaprezentował i omówił lek. Marcin Kotulski.
Nasi uczniowie oraz uczniowie innych szkół, a także nauczyciele, zadawali gościom pytanie. Dotyczyły one przeszczepu szpiku kostnego, odpowiedzialności prawnej, kosztów związanych z przeszczepem jakiegokolwiek narządu, sprawności fizycznej po przebytej operacji, a także - przebywania pod opieką specjalisty.
Wszyscy byli żywo zainteresowani dyskusją z przedstawicielami Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Tekst: Kasia Konopka i Olga Puchalska kl.I TG
zdjęcia
***
VI Targi Edukacyjne Wyższych Szkół Północnego Mazowsza
Jak świadomie zadecydować o swojej przyszłości i karierze zawodowej? Co chcemy robić po zdaniu matury? Szóste Targi Edukacyjne Wyższych Szkół Północnego Mazowsza, które odbyły się 4 lutego 2015 roku, na pewno rozwiały wiele uczniowskich wątpliwości.
Wybór szkoły wyższej jest bardzo trudną decyzją w życiu młodego człowieka, która często waży na jego przyszłości. By ułatwić jej podjęcie i przybliżyć młodzieży opcje, które mają do wyboru, w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim już po raz szósty zorganizowano Targi Edukacyjne Wyższych Szkół Północnego Mazowsza. Wzięli w nich udział nie tylko uczniowie z naszej szkoły, ale również z kilku w okolicy, między innymi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim, Zespołu szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie.
Na hali sportowej w budynku B pierwsze stanowiska zaczęto rozstawiać już około godziny 9.00.
W tym roku swoją ofertę przedstawiły:
-Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
-Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej,
-Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudzkiego w Warszawie,
-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie,
-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,
-Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku,
-Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
-Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
-Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce,
-Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie,
-Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie,
-Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie,
-Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.
Targi odbywały się w godzinach 10.00 - 12.00. Przez dwie godziny maturzyści mogli zadawać pytania i powoli „przymierzać się” do wyboru kierunku studiów i typu uczelni. Każda z reprezentacji Szkół przygotowała foldery informacyjne, ulotki oraz ciekawe gadżety. Największą furorę zrobiło bardzo obszerne stanowisko, przy którym promowała się Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, z siedzibą w Warszawie. Tu każdy mógł zrobić dla siebie niepowtarzalne mydełko, wybierając zapach oraz kolor. Możliwości i kombinacji było mnóstwo, dlatego zainteresowanie było ogromne.
–Ta szkoła najbardziej przykuwała uwagę. Poza tym mają ciekawą ofertę, dlatego poważnie prześledzę ich folder - powiedziała nam Karolina Jakóbiak, uczennica klasy III TG.
Propozycje innych uczelni również nie pozostały bez uwagi młodzieży.
- Najbardziej spodobał mi się kierunek pedagogika, na uczelni im. Pawła Włodkowica w Płocku, ponieważ mam tam wielu dobrych znajomych ,bardzo chciałbym tam pojechać. Poza tym Państwo przy stoisku byli bardzo mili. No i uważam ,że obecnie brakuje prawdziwych nauczycieli z powołania - mówił Szymon Chełstowski, uczeń III B LO.
- Na dzisiejszych targach najbardziej zainteresowało mnie stanowisko Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ponieważ bardzo interesuję się swoją przyszłością i myślę, że wszystko co jest zawarte w ulotce, którą właśnie trzymam w ręku, przyda mi się w życiu i oczywiście przyszłej karierze zawodowej, którą mam nadzieję jak najbardziej rozwijać – mówi Szymon Śmieciński z III LO im. Marii Curie Skłodowskiej .
-Sądzę, że każde ze stanowisk było ciekawe. Jednak najbardziej zainteresowało mnie te należące do Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego ,ponieważ to jest największa uczelnia i akurat tam są kierunki, na które chciałbym uczęszczać ,między innymi prawo, które jest chyba jedynym sensownym kierunkiem po humanistycznym. –opowiada nam Łukasz Matysiak z III LO nr.1 w Makowie Maz.
Reprezentanci uczelni bardzo chętnie opowiadali o swoich szkołach i kierunkach, które są u nich najpopularniejsze, ale również tych rzadziej wybieranych.
-Zdecydowanie fizjoterapia, ona cieszy się największym powodzeniem, natomiast turystyka najmniejszym -szczerze odpowiada Pani Anna, reprezentantka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jana Piłsudzkiego w Warszawie.
Zaprezentowana została naprawdę bogata i zróżnicowana oferta kształcenia na rok 2015/2016, spośród której tegoroczni maturzyści mają do wyboru dużą liczbę kierunków studiów, począwszy od tych humanistycznych, poprzez medyczne, aż po rolnicze. Na pewno każdy znalazł coś dla siebie.
Tekst: Magdalena Kopka, Anna Kowalska, Justyna Niestępska
zdjęcia
***
Studniówka 2015
17 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej odbył się bal studniówkowy. Swój wielki dzień przeżywali uczniowie dwóch klas trzecich liceum ogólnokształcącego (III LO 1 i III LO 2) oraz trzech klas czwartych technikum (IV TAK, IV TG i IV RA).
Studniówka tradycyjnie rozpoczęła się polonezem, podczas którego każda z klas zaprezentowała swój układ choreograficzny. Zgromadzona publiczność nagradzała zasłużonymi brawami popisy młodych tancerzy.
Po prezentacjach tanecznych głos zabrali przedstawiciele maturzystów - Magdalena Olkowska z klasy III LO 2 oraz Jarosław Mosakowski z klasy IV TG, którzy powitali zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz rodziców.
Następnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości: pana Starosty Zbigniewa Romana Deptuły, Burmistrza Miasta pana Tadeusza Ciaka.
W wystąpieniach pojawiały się ciepłe i mądre słowa skierowane pod adresem bohaterów tego wieczoru, dyrekcji oraz pracujących z młodzieżą pedagogów. Pan Burmistrz zwrócił się do maturzystów ze specjalnym podziękowaniem za pięknie wykonanego poloneza, poprosił zebranych o gromkie brawa dla tancerzy.
W imieniu rodziców głos zabrała pani Iwona Nosarzewska, która w pięknych słowach podziękowała wszystkim, którzy włożyli wiele serca i trudu zarówno w przygotowanie balu studniówkowego, jak też w pracę z młodzieżą
Nie mogło zabraknąć także głosu samych maturzystów, którzy z wyrazami wdzięczności zwrócili się do dyrekcji szkoły i wychowawców klas maturalnych: p. Magdaleny Bonisławskiej, p. Anny Goździewskiej, p. Marty Perkowskiej, p. Pawła Chełchowkiego i p. Ireneusza Pepłowskiego. Serdeczne podziękowania skierowano także pod adresem przybyłych gości, rodziców i grona pedagogicznego. Symbolem wdzięczności były kwiaty wręczane przez delegacje uczniów.
Następnie nadeszła pora na biesiadowanie i wyśmienitą zabawę, która została uwieczniona na nagraniach filmowych. W czasie studniówki odbyła się także sesja fotograficzna upamiętniająca ten wymarzony bal.
Chociaż bal studniówkowy, niestety, już za nami, to pozostanie on z pewnością na zawsze w pamięci maturzystów.
„Studniówka udana - matura zdana”, jak mówi szkolne przysłowie. W myśl tej dobrej wróżby życzymy wszystkim maturzystom samych sukcesów podczas majowych egzaminów.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
„- Gorzej Mario moja Mery, bo wysiadły komputery!!”
Przegląd kolęd i pastorałek, jasełka i wspólna szkolna Wigilia. Tak właśnie kończy się ostatni dzień szkoły przed przerwą świąteczną w Zespole Szkół imienia Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim.
W całej szkole jest gwarno i przyjemnie. Na korytarzach widoczne są ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów naszej szkoły. Na sali gimnastycznej od rana trwają przygotowania do wspólnej wigilii i występu artystycznego młodzieży.
Podobnie jak w ubiegłym roku młodzież postawiła na współczesną wersje jasełek. W sztuce poruszone były współczesne problemy, przez co każdy mógł uświadomić sobie co tak naprawdę jest ważne podczas świąt Bożego Narodzenia. Opiekę nad całą grupą sprawował pan Piotr Zalewski.
W przedstawianiu udział wzięli:
•narrator – Gabriela Fabisiak
•Maryja- Magdalena Olkowska
•Józef- Bartosz Cieślak
•Anioł – Agata Witkowska
•Herod – Marta Pawelczyk
•Astrolog- Karolina Częścik
•rolnicy- Marcin Krzepicki i Paweł Postek
•oprawa muzyczna – Ewa Chrzanowska, Agata Witkowska, p. Piotr Zalewski
Grupa świetnie sobie poradziła świadczą o tym brawa, którymi zostali nagrodzeni. Ale najważniejsze w tym całym zamieszaniu jest to ,że ukazali Kto w te święta ma do nas przyjść.
Po występie ksiądz Dariusz Witkowski złożył życzenia wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz pracownikom szkoły.
W nastroju zadumy, refleksji i wśród dźwięków kolęd wszyscy podzielili się opłatkiem. Ostatnią część spotkania stanowił słodki poczęstunek.
Spotkanie przebiegło w miłym, świątecznym nastroju i każdy poczuł przedsmak prawdziwej Wigilii Bożego Narodzenia.
Tekst: Magdalena Olkowska kl. III LO2
zdjęcia
***
Mikołajkowy wyjazd do Olsztyna
6 grudnia 2014r. uczniowie klas: III LO2, II LO2, II LO1 oraz III TT, pod opieką p. M. Perkowskiej, wybrali się na wycieczkę do Olsztyna. W mikołajkowej atmosferze odbyli spacer po olsztyńskim Starym Mieście. Następnie udali się Galerii Warmińskiej, by przeżyć zakupowe szaleństwo i podziwiać świąteczną dekorację.
Ostatnim etapem wycieczki był udział w meczu piłki siatkowej w Hali Sportowo-Widowiskowej ,,Urania”. W ramach 14. kolejki Plusligi do rodzinnego miasta zespołu Indykpol AZS Olsztyn zawitał gdański team Andrei Anastasiego - Lotos Trefl Gdańsk.
Pełni wrażeń uczniowie zapewnili, że powtórzą tego typu wyjazd.
Tekst: M. Perkowska
zdjęcia
***
Mikołajki 2014
5 grudnia w naszej szkole odbyły się Mikołajki. W tym dniu uczniowie, którzy mieli na głowach czapki św. Mikołaja, nie byli pytani na lekcjach.
Mikołaj i Śnieżynki obdarowywali nauczycieli i uczniów cukierkami i rózgami. Odwiedzili również oddział dziecięcy i Zakład Opieki Lekarskiej w szpitalu, sprawiając radość nie tylko małym pacjentom, ale także osobom starszym oraz personelowi szpitalnemu. Okazuje się, że w tak prosty sposób można wywołać uśmiech na twarzach dzieci oraz wzruszenie u dorosłych.
Wszystko zostało uwiecznione na zdjęciach wykonanych przez Marcina z 2LO1 oraz Olę z 2LO2.
Tekst: Agata Witkowska
zdjęcia
***
Szkolenie dla klas rolniczych
W dniach 08-09.12.2014r. w nasze szkole odbył się kurs chemizacyjny, pt. „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie mazowieckim”. Brała w nim udział klasa III RA i osoby z poza szkoły. Organizatorem owego kursu była Pani Barbara Karol. Opiekunami byli nauczyciele z naszej szkoły Pni Kamila Napiórkowska i Pan Włodzimierz Łaskarzewski.
Przygotowała: Martyna Sosnowska klasa IIIRA
zdjęcia
***
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Data ta skłania do przypomnienia sobie losów Ojczyzny i tych, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolną
i niepodległą Polskę.
10 listopada 2014r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca wydarzenie sprzed 96 lat. Uczniowie klas: III LO1, III LO2, II LO1, II LO2, IV TAK, I FT, II TG, II TE pod kierunkiem Aleksandry Stolarczyk przygotowali montaż słowno-muzyczny, który dostarczył wielu wzruszeń i był doskonałą lekcją historii dla oglądających. Uroczystość zakończył przepiękny występ Pani Gabrieli Szczyglak, która wykonała utwór pt. „Wolność” M. Grechuty.
Uczniowie naszej szkoły (11 listopada) zaprezentowali również program artystyczny przed uroczystą Mszą Świętą odprawioną w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa w Makowie Mazowieckim.
Tekst: Aleksandra Stolarczyk
zdjęcia                   zdjęcia Kościół
***
Halloween dla najmłodszych
31 października 2014 r. w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej odbyło się przedstawienie z okazji święta Halloween. Imprezę przygotowały nauczycielki języka angielskiego: Ewa Koperska i Elżbieta Tomczak.
Przedstawienie kierowane było do najmłodszych i miało na celu pokazanie, na czym polega tradycja Halloween i gdzie jest ono obchodzone. Wiedza bowiem o kulturze i zwyczajach krajów anglojęzycznych jest nieodzownym elementem w nauce jeżyka obcego.
Na przedstawienie zostały zaproszone dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1, które przybyły wraz ze swoimi opiekunkami: Katarzyną Kuleszą, Mariolą Berlińską oraz Dyrektor Anną Malinowską.
Przedszkolaki miały okazję poznać zwyczaje związane ze świętem Halloween, wziąć udział w zabawie „Bobbing For Apples” oraz skosztować halloweenowych wypieków, przygotowanych specjalnie dla nich przez starszych kolegów i koleżanki z II klasy Technikum Gastronomicznego.
W części artystycznej udział wzięli uczniowie klas pierwszych i drugich Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Usług Fryzjerskich i Technikum Gastronomicznego oraz zespół taneczny pod kierunkiem pani Marzeny Czarnoty.
Tekst: Ewa Koperska
zdjęcia
***
Wycieczka do Warszawy
30 października 2014 roku uczniowie z klas 1RA, 2RA i 3RA, pod opieką Pani Małgorzaty Chojnowskiej, Pana Pawła Jakubowicza i Pana Dariusza Milewskiego, wybrali się na wycieczkę do Warszawy.
Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Można powiedzieć, że to jedyne takie miejsce na świecie. Daje ono świadectwo dwóch najcięższych miesięcy w historii naszej stolicy. Jest to zarazem dowód wielkiej tragedii i hołd poległym oraz miastu zrównanemu z ziemią.
Kolejnym etapem wycieczki był sens filmowy. W naszym repertuarze znalazł się film "Miasto 44" w reżyserii Jana Komasy. Obraz ten opowiada o Polskiej młodzieży i wybuchu powstania. Powstawał przez osiem lat. To seans dla ludzi o mocnych nerwach. Uważamy jednak, że warto było poświęcić uwagę dziełu filmowemu, które ukazuje 63 dni chwały warszawskiej młodzieży.
Tekst Martyna Sosnowska klasa III RA
***
PRAWYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Projekt edukacyjny „Młodzi Głosują”
W ramach projektu edukacyjnego, realizowanego podczas godzin przedmiotu nauczania wiedzy o społeczeństwie, odbyły się symulowane wybory do samorządu terytorialnego w powiecie makowskim oraz niektórych gminach przyległych. Wykonawcami projektu byli uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego, pod kierownictwem nauczyciela wos – Arkadiusza Furmańskiego.
Głosowanie odbyło się równoległe z wyborami do Rady samorządu Uczniowskiego w dniu 12.11. br. Uprawnionymi do głosowania byli uczniowie klas III LO oraz III I IV Technikum. Każdy wyborca otrzymał kartę do głosowania z nazwiskami rzeczywistych kandydatów, odpowiednio do miejsca zamieszkania. Wybory trwały od pierwszej do szóstej godziny lekcyjnej.
zdjęcia
***
Nauczyciele wobec nowych wyzwań…
W dniach 8-11 listopada 2014r. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach odbyła się XXIV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza, w której wzięli udział filmoznawcy, metodycy oraz nauczyciele z całej Polski. Po raz kolejny uczestniczyło w niej czworo nauczycieli z Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim: polonistka Wiesława Kowalczyk, nauczycielka języka niemieckiego Ewa Olbryś, polonista Paweł Jakubowicz oraz historyk Dariusz Milewski.
Konferencję pod hasłem „Film w relacji z literaturą w odniesieniu do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego” rozpoczął wykład dra hab. Krzysztofa Kornackiego dotyczący filmowych wizji epok. Było nam szczególnie miło, gdyż przez cały miniony rok szkolny spotykaliśmy się z panem prof. K.Kornackim na warsztatach filmowych w MSCDN w Ostrołęce. W ciągu czterech dni mieliśmy możliwość spotkania się z gościem konferencji, wybitnym polskim reżyserem Robertem Glińskim, reżyserem filmu „Kamienie na szaniec”, wysłuchaliśmy wielu wykładów i analiz filmoznawczych wybitnych specjalistów z całego kraju m.in.: prof. dr hab. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej (Uniwersytet Łódzki), prof. Uniwersytetu Gdańskiego dra hab. Krzysztofa Kornackiego, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dra hab. Piotra Zwierzchowskiego, dr Bronisławy Stolarskiej (Uniwersytet Łódzki) , dr Kamili Żyto (Uniwersytet Łódzki); prof. Uniwersytetu Łódzkiego dra hab. Tomasza Kłysa. Wiele czasu poświęcono przedstawieniu propozycji wykorzystania poszczególnych tytułów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Autorami scenariuszy są doświadczeni i cenieni doradcy metodyczni oraz pedagodzy (m.in. do filmów: „Ida”, „Kamienie na szaniec”, „Wizja lokalna 1905”, „Cudzoziemka”). Zajęcia trwały od 9.00 do 18.00. Natomiast po kolacji do późnych godzin nocnych uczestniczyliśmy w projekcjach filmów, m.in.: „Wizja lokalna 1905” w reż. Filipa Bajona, „Ida”- reż. Paweł Pawlikowski, „Bulwar Zachodzącego Słońca” w reż. Billego Wildera, „Potop Redivivus” czy też „Rozmowy kontrolowane” w reż. Sylwestra Chęcińskiego.
Niezwykle cenne było także dla nas kolejne spotkanie z aktorem, dyrektorem Teatru Polskiego, Andrzejem Sewerynem. Po zajęciach w trzecim dniu konferencji zaprezentował nam monodram „Szekspir Forever”.
W konferencji uczestniczyli nauczyciele , metodycy oraz prowadzący zajęcia o tematyce filmowej w szkołach, ośrodkach kultury i wyższych uczelniach. Wykłady i analizy filmoznawcze wzbogaciły nasze kwalifikacje w zakresie edukacji filmowej.
Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” z Łodzi przy współpracy Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej, Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi oraz Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej w Warszawie. Projekt współorganizowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Wiesława Kowalczyk
***
Wywiadówka ze smakiem
4 listopada 2014r.uczniowie trzeciej klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej,w ramach promocji zdrowego odżywiania się, przygotowali degustację koktajli owocowo-warzywnych.
Podczas wywiadówki,w obu budynkach szkoły, rodzice oraz nauczyciele mogli skosztować siedem różnych koktajli zrobionych przez młodzież. Każdy mógł wziąć przepis na te napoje, które najbardziej mu smakowały i przyrządzić samodzielnie. Ponadto obok stoisk, przy których je serwowano,znajdowały się tablice z wydrukowaną piramidą zdrowego odżywiania się oraz dziesięcioma zasadami, które każdy z nas powinien przestrzegać, aby żyć długo i zdrowo.
Tekst: Magdalena Kopka,Justyna Niestępska kl.III TG.
zdjęcia
***
Uczniowie Technikum Gastronomicznego
podczas Mistrzostw Polski Kobiet w podnoszeniu ciężarów
w Makowie Mazowieckim
Poczęstunek, przygotowany i obsługiwany przez uczniów Technikum Gastonomicznego pod nadzorem nauczycielek, bardzo smakował wszystkim gościom.
zdjęcia
***
„MAKUŚ SPORTOWCEM”
Konkurs plastyczny „MAKUŚ SPORTOWCEM” został zorganizowany przez Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół im Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, z okazji Mistrzostw Polski Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów.
Na konkurs wpłynęło 9 prac: siedem z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu i dwie z Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim.
Jury w składzie:
Monika Kołaczkiewicz – artysta plastyk
Ireneusz Pepłowski – przedstawiciel sportowców
Wioleta Buksicka – przedstawicielka Starostwa Powiatu Makowskiego
Paulina Łomot – przedstawicielka Urzędu Miasta
Agata Kobylińska – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
Jan Miecznikowski – sympatyk Stowarzyszenia
Ewa Olbryś – przedstawicielka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
w głosowaniu niejawnym wyłoniło zwycięzcę. Został nim KONRAD GOLIASZEWSKI – uczeń Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu
Jury przyznało również 2 wyróżnienia: dla Natalii Dąbrowskiej i Karoliny Sepełowskiej – uczennic Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim.
Gala wręczenia nagród odbyła się podczas Mistrzostw Polski Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów. Nagrodę główną – DYPLOM ZWYCIĘZCY oraz ROWER – wręczyli Dyrektor Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej pani Elżbieta Rakowska oraz fundator nagrody – Dyrektor WORD-u pan Mirosław Augustyniak.
Nagrodą za wyróżnione prace były plecaki sportowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki w podziękowaniu za udział w konkursie.
Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwały Agata Kobylińska i Ewa Olbryś
Tekst: Ewa Olbryś
zdjęcia
***
Otrzęsiny 2014
13 października 2014 roku, w naszej szkole, odbyły się otrzęsiny klas I-szych, pod hasłem „Mamy talent”. Zabawę zorganizował Samorząd Uczniowski pod czujnym okiem pań: Marzeny Czarnoty i Moniki Świąder.
Imprezę rozpoczął występ żywiołowej grupy tanecznej pod kierownictwem pani Czarnoty. Następnie bawił szkolną publiczność zespół muzyczny prowadzony przez panią Gabrielę Szczyglak i pana Piotra Zalewskiego. Rozkołysał rytmami nie tylko uczniów, ale również grono pedagogiczne.
Największym jednak zaskoczeniem okazały się występy uczniów klas I-szych. „Pierwszaki” odkryły swoje talenty w pokazach taneczno-akrobatycznych, występach wokalnych, grze na saksofonie oraz niesamowitym pokazie umiejętności beatboxowych.
Z niecierpliwością czekamy na występy przyszłorocznych „pierwszaków”!
Tekst: Monika Świąder
zdjęcia
***
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
13 października 2014 roku Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej przygotowała dla pedagogów słodki poczęstunek. Nie zabrakło też życzeń i kwiatów, które na ręce pani dyrektor Elżbiety Rakowskiej złożyli rodzice oraz przedstawiciele RSU.
Podczas uroczystości pani dyrektor poinformowała o spotkaniu w Starostwie Powiatowym, w czasie którego wybrani nauczyciele otrzymali nagrody. Byli to:
Małgorzata Chojnowska
Marzena Czarnota
Dorota Czerwińska
Marzena Groszyk-Gosiewska
Paweł Jakubowicz
Aleksandra Stolarczyk
W zaszczytnym gronie uhonorowanych Nagrodą Starosty Makowskiego znalazła się pani wicedyrektor Wiesława Kowalczyk.
Wszystkim gratulujemy.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
Rajd „Szlakiem Patrona Szkoły”
Zgodnie z naszą tradycją, 3 października br. odbyła się XIII edycja rajdu „Szlakiem Patrona Szkoły”. Inicjatywa ta sięga pierwszych lat po nadaniu Zespołowi Szkół w Makowie Mazowieckim imienia Żołnierzy Armii Krajowej i jest częścią programu działań zwanych „pracą z Patronem Szkoły”. Celem przedsięwzięcia jest zapoznawanie uczniów z działalnością podziemia niepodległościowego, spod znaku AK i NSZ, na ziemiach powiatu makowskiego. Uczestnicy rajdu z II klasy Liceum Ogólnokształcącego i III Technikum wyruszyli z placu apelowego ok. godz. 8.15. Pierwszym przystankiem była mogiła zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta, znajdująca się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1. Następnie grupa udała się w kierunku Gąsewa przez Jankowo i Czerwonkę. Po dotarciu do Gąsewa uczestnicy rajdu zapalili znicze na symbolicznej mogile „żołnierzy wyklętych” znajdującej się na cmentarzu parafialnym. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na dłuższy postój na szczycie Góry Krzyżewskiej, gdzie rozpalono ognisko i upiekliśmy kiełbaski. Po takim posiłku ruszyliśmy w kierunku Makowa. O godzinie 14 grupa dotarła do plaży miejskiej na Zalewem, gdzie nastąpiło rozwiązanie rajdu. Trasa rajdu przebiegała na odcinku ok. 50 km.
Tekst: Arkadiusz Furmański
zdjęcia
***
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
W piątek 26 września 2014 roku odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych liceum i technikum. Tego dnia nasi młodsi koledzy i koleżanki zostali oficjalnie przyjęci do społeczności uczniowskiej.
Podczas uroczystości gościliśmy Wicestarostę Powiatu Makowskiego- p. Janusza Gójskiego , Burmistrza Miasta Makowa – p. Janusza Jankowskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców –p. Iwonę Nosarzewską , a także dyrekcję i nauczycieli.
Przedstawiciele klas pierwszych ślubowali na sztandar, że będą się uczyć i ędą wierni swej szkole. Następnie Pani dyrektor Rakowska wręczyła statuetkę dla najszybszego biegacza naszej szkoły! Gratulujemy Darkowi Jabłońskiemu!
Część artystyczną rozpoczął występ zespołu szkolnego, którym opiekuje się Pan Piotr Zalewski, a grają w nim: na gitarze akustycznej Agata Witkowska, na gitarze elektrycznej Kacper Jakub Nowicki, na basie Mateusz Szczepański i na perkusji Pan P. Zalewski. Zagrali oni dla nas dwa piękne utwory, a zaśpiewała Pani G. Szczyglak z towarzyszeniem dwóch uczennic oraz… Mateusz Szczepański.
Niestety, przedstawienie szybko dobiegło końca. Na zakończenie Pani Dyrektor Rakowska podziękowała Pani Cichowskiej za trud włożony w przygotowanie imprezy i uczniom klas starszych za przygotowanie ról i profesjonalne ich odegranie.
Tekst Ola Sowa
zdjęcia
***
SALON MATURZYSTÓW
W dniach 11-12 września 2014 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej odbył się Warszawski Salon Maturzystów. W czasie uroczystości otwarcia Salonu, powodzenia na maturze i w rekrutacji na studia życzyli maturzystom: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ,prof. Marek Krawczyk- przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, rektor WUM, prof.Jan Szmidt- rektor Politechniki Warszawskiej, Anna Frenkiel- dyrektor OKE w Warszawie, Włodzimierz Paszyński- wiceprezydent Warszawy, Katarzyna Góralska- mazowiecki wicekurator oświaty oraz Waldemar Siwiński- prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Goście honorowi w swoich wystąpieniach podkreślali, ze kluczem do życiowego sukcesu jest podejmowanie świadomych decyzji dotyczących matury i studiów.
Co roku Warszawski Salon Maturzystów odwiedzają tłumy młodzieży. Wśród tego tłumu znaleźli się też uczniowie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Młodzież z klas III LO2 oraz IV TAK, pod opieką p. Marty Perkowskiej, p. Anny Goździewskiej i p.Wiesławy Kowalczyk, uczestniczyła w zajęciach mających udzielić maturzystom cennych wskazówek . Klasa III LO2 wzięła udział w zajęciach Egzamin maturalny z matematyki w 2015 roku dla licealistów, prowadzonych przez eksperta OKE w Warszawie Mariana Pacholaka oraz Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie w 2015 roku dla licealistów, prowadzonych także przez eksperta OKE w Warszawie Włodzimierza Chybowskiego. Natomiast uczniowie klasy IV technikum uczestniczyli w zajęciach Ustna matura to nie problem - sztuka wystąpień publicznych , przygotowanych przez Warszawską Szkołę Reklamy, a następnie w spotkaniu prowadzonym przez eksperta OKE w Warszawie Mariana Pacholaka Egzamin maturalny z matematyki w 2015 roku dla absolwentów techników oraz absolwentów liceów z lat ubiegłych.
Wszyscy prowadzący wskazywali, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów przez maturzystów oraz jak poradzić sobie ze stresem towarzyszącym egzaminom.
Nasi uczniowie zapoznali się też z ofertami edukacyjnymi uczelni z całej Polski i zagranicy. Wielu z nich skorzystało z obecności doradców zawodowych i ich porad ułatwiających dokonanie wyboru zawodu zgodnego z ich preferencjami. Prawdziwe oblężenie przeżywało stoisko Perspektyw, gdzie w zamian za wypełnienie ankiety maturzysty młodzież otrzymywała Informator dla Maturzystów 2015.
W.Kowalczyk
Warto było spotkać się z ogromną rzeszą naszych rówieśników z całego województwa mazowieckiego w pięknych pomieszczeniach Politechniki Warszawskiej.

zdjęcia
***
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015
Nadszedł… Dla jednych wyczekiwany, a dla drugich – mógłby nigdy nie nadejść… Dzień rozpoczęcia roku szkolnego.
Wszyscy uczniowie zostali miło przywitani przez nauczycieli i Dyrekcję szkoły. Prowadzącymi uroczystość byli Weronika Tupacz i Bartek Cieślak.
Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Janusz Gójski – wicestarosta makowski i Pan Andrzej Cesarski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Rakowska, która przywitała ciepło wszystkich uczniów, w szczególności pierwszaków i przedstawiła nowych nauczycieli Panie: Annę Benbenko, Panią Sylwię Białobrzewską, Kamilę Napiórkowską, Beatę Szewczak-Smolińską, Mariolę Traczy-Chylińską.
Pan Wicestarosta Janusz Gójski również zabrał głos na tej uroczystości. Przedstawił liczbę nauczycieli i uczniów w powiecie. Poinformował także, że uroczyste otwarcie boiska odbędzie się 24 września i wtedy zostanie przekazanie przekazane naszej szkole.
Po zakończeniu uroczystości uczniowie przeszli do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.
Tekst: Iwona Bystrek
zdjęcia