UPRAGNIONY WAKACJI CZAS…
Na ten dzień uczniowie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim czekali dziesięć miesięcy… Wreszcie nadeszło upragnione zakończenie roku szkolnego. Jeszcze kilkadziesiąt minut części oficjalnej, potem spotkanie z wychowawcami i… wakacje !!!
27 czerwca 2014 roku, godzina 9.00…Pani dyrektor Elżbieta Rakowska, zgodnie z wolą i decyzją Kapituły przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, wręczyła tytuły "Przyjaciela Szkoły" Państwu : Barbarze Karol, Stanisławowi Brachowi oraz Markowi Gogolewskiemu .Na pamiątkę wręczone otrzymali oni również specjalnie wygrawerowane tabliczki potwierdzające otrzymanie tego zaszczytnego tytułu.
Następnie głos zabrała Pani Irena Załęska, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Podziękowała Panu Marcinowi Nowotce, prezesowi zarządu Fundacji Amicus Verus, za darowiznę w kwocie 2 tysięcy złotych, przeznaczoną na zakup instrumentów muzycznych dla szkolnego zespołu muzycznego.
Wszyscy uczniowie zauważyli, że stolik na sali gimnastycznej aż uginał się od dużej ilości książek i upominków, które wręczono uczniom za średnią powyżej 4,75 oraz tym, którzy uzyskali 100% frekwencję. To w naszej szkole dobry i dawny zwyczaj.
Ostatnia część uroczystego zakończenia roku szkolnego przebiegła swobodnej atmosferze. Zaprezentował się szkolny zespół, umilając chwile swą muzyką i prezentując ufundowaną instrumenty „w akcji”.
Po uroczystości na hali gimnastycznej uczniowie spotkali się z wychowawcami, od których odebrali świadectwa promocyjne. Teraz przed nimi dwa miesiące odpoczynku. Miejmy nadzieję, że wszyscy spędzą wakacje bezpiecznie i wrócą we wrześniu pełni chęci do nauki i kolejnych szkolnych wyzwań.
Tekst: Magdalena Kopka
zdjęcia
***
Zakończenie roku szkolnego 2014
Jest to dla nas szczególnie specjalny dzień, bo opuszczamy próg szkoły i wstępujemy w dorosłe życie... pracę, rodzinę, dom.
13 czerwca 2014 odbyło się pożegnanie klas zawodowych: 3wb, 3g/b i 3 mps. Na uroczystości obecni byli: Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim Elżbieta Rakowska, wicedyrektor Dariusz Milewski, wychowawca klasy 3 mp W. Łaskarzewski oraz klasy 3wb - W. Rupiński, a także Pan Andrzej Cesarski - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego.
Jako pierwszych pożegnaliśmy absolwentów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, potem odbyło się wręczenie świadectw ukończenia szkoły pozostałym absolwentom.
Ukończenie szkoły zawodowej to pożegnanie klasy z którą byliśmy związani od 3 lat, pożegnanie także nauczycieli, którzy nauczyli nas, jak wejść w dorosłe życie, jak sobie radzić, jak stać się dobrym pracownikiem.
Za tym wszystkim będziemy jeszcze długo tęsknić !
Tekst Aleksandra B. Sowa
zdjęcia
 
 
***
WIWAT MAJ, TRZECI MAJ …
30 kwietnia w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbył się apel z okazji święta 3 maja.
Święto narodowe 3 maja jest dla nas ważną datą, ponieważ wiąże się ze zniesieniem liberum veto, wprowadzeniem trójpodziału władzy, uznaniem chłopów za część narodu, ograniczeniem roli Senatu, zniesieniem wolnej elekcji, wprowadzeniem dziedziczności tronu, ograniczeniem odrębności Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, zagwarantowaniem tolerancji religijnej.
3 maja w 1791 roku uchwalono konstytucję, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ta data zasługuje na wyróżnienie nie tylko z powodu postanowień prawnych, ale chociażby dlatego, iż Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie nowoczesną, spisaną ustawą zasadniczą. W skali światowej wyprzedzili nas tylko Amerykanie, którzy swoją konstytucję uchwalili na 4 lata przed nami - w 1791 roku
Uczniowie klasy II TG przedstawili krótką część artystyczną, a potem zatańczyli pięknego poloneza, przypominając wszystkim nie tylko o kwestiach historycznych, ale również pokazując fragment polskiej obyczajowości XVIII wieku.
zdjęcia
***
NAJWAŻNIEJSZE, TO POKONAĆ SIEBIE…
W dniach 6-8.06.2014 r. odbyły się Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Osób Niepełnosprawnych. Zawody odbyły się w Wiśle. Naszą szkołę reprezentowała Anna Kubaszewska - absolwentka klasy III Liceum Profilowanego.
Ania od roku uprawia tę ciężką dyscyplinę sportu. Jej występ okazał się wyjątkowo udany. Zdobyła złoty medal juniorek w kategorii wagowej do 61 kg. W rywalizacji z seniorkami zajęła drugie miejsce, ustępując tylko olimpijce z Londynu. W kategorii Open nasza absolwentka okazała się zdecydowanie najlepszą zawodniczką wśród juniorek.
Dodatkowym wielkim osiągnięciem Ani na tych mistrzostwach było ustanowienie nowego rekordu Polski juniorek w kategorii 61 kilogramów. Zaliczając w ostatniej próbie sztangę ważącą 65 kilogramów, aż o 13 kilogramów poprawiła rekord Polski.
Efektem znakomitego startu jest powołanie Ani Kubaszewskiej do szerokiej kadry narodowej kobiet - osób niepełnosprawnych.
Aniu jesteśmy z Ciebie dumni i życzy dalszych sukcesów!
Tekst Ireneusz Pepłowski
zdjęcia
***
"INOWATORIUM"
W Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej rozpoczęła się 24. edycja ogólnopolskiego programu „ INOWATORIUM tydzień przedsiębiorczości”. Projekt ten będzie trwał 5 dni. Organizatorem jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
Przewodniczącym pierwszych zajęć był Pan Jakub Wądołowski, a reprezentantem organizatora - Pani Małgorzata Wlaźniak. W projekcie biorą udział: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie i Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej.
Pierwsze zajęcia nosiły nazwę „ Jak być dobrym menedżerem?”. Uwzględniono w nich teorię przywództwa sytuacyjnego Herseya Blancharda. Pierwszy blok tematyczny brzmiał: Zarządzanie zespołem . Uczniowie musieli odpowiedzieć na pytanie, na czym, ich zdaniem, polega zarządzanie zespołem ludzkim. Padło mnóstwo pytań, m.in. o znajomość swoich przyłożonych, dobrą znajomość w swojej branży i rynku.
Drugi blok to: „Cechy dobrego menedżera” . Zauważyliśmy, że ten temat powinien zostać rozwinięty podczas kolejnych spotkań.
Kolejnym etapem wykładu był wykład zatytułowany „Poziom rozwoju”. Dowiedzieliśmy się, na jakie poziomy można podzielić swoje umiejętności i czemu one służą oraz jakie niosą ze sobą zagrożenia. W tym celu uczniowie zostali podzieleni na cztery zespoły, które wykonały ćwiczenie, każdy po jednym – z każdego poziomu rozwoju. Następnie liderzy grup przedstawili swoje prezentacje., łącząc je z analizą SWOT.
Czwarty blok to: „ Style zarządzania”. Podobnie jak w przypadku poprzedniego – uczniowie sporządzali analizę SWOT i wykonywali bardzo podobne ćwiczenia.
„ Dopasowanie stylu zarządzania menedżera do poziomu gotowości pracownika” - kolejny punkt zajęć. Uczestnicy, w grupach, rozwiązywali ćwiczenia, a potem były one grupowo sprawdzane.
Na zakończenie prowadzący zadał każdemu uczniowi pytanie: „ Jaki styl powinien przyjąć idealny nauczyciel”. Po 10 min zastanowienia tylko troje uczestników odważyło się zaprezentować swoje wypowiedzi i… otrzymali nagrody.
Zajęcia w drugim dniu odbywały się pod hasłem „ Podstawy finansów przedsiębiorstw” i prowadzone były przez Pana mgr Alberta Tomaszewskiego.
Uczestnicy uczyli się odróżniać dobry interes od złego, obliczali marże procentowe, progi rentowności i w tym celu - aby zakodować i umieć wykorzystać wiadomości jakie zdobywali w trakcie zajęć - rozwiązywali zadania, które były nagradzane.
Trzeci dzień – to blok zajęć zatytułowany „Finanse osobiste”. Zajęcia prowadzone były przez Pana Michała Konowrockiego. Miały one na celu nauczyć uczniów, jak tworzyć budżet domowy. W ciekawy sposób prowadzący przedstawiał przykłady inwestowania własnych pieniędzy. Uczył również, jak rozróżniać dobre i złe lokaty, przedstawiał, na jakiej stopie procentowej najmniej straci lokujący swe finanse. Podane zostały też przykłady, jak odtworzyć firmę i na tym nie stracić. Zajęcia kończyły się rozwiązywaniem zadań.
Kolejny dzień zajęć odbywał się pod hasłem „ Marketing rządzi”. Prowadzony był przez Panią mgr Danutę Rynkiewicz. Na tych zajęciach uczestnicy dowiedzieli się po pierwszy, jakie jest miejsce marketingu w przedsiębiorstwie. Na podsumowanie tych zajęć uczestnicy mieli wykonać zadanie, które dotyczyło oczywiście działań marketingowych. Ponadto, w grupach, uczniowie wykonywali też plakaty, projekty marketingowe wyznaczonego produktu. Na koniec zajęć Pani Danuta rozdała udzielającym się uczniom pendrive, książki, reszta uczestników dostała mazaki.
Ostatnie zajęcia były zatytułowane „ Zarządzanie zasobami ludzkimi” prowadził je Pan Marcin Suchar. Na tych zajęciach, po poznaniu definicji ZZL, uczniowie mieli za zadanie przedstawić swoje zdanie na temat: „Czemu Polacy nie lubią swojej pracy?” Poznaliśmy cele i elementy zarządzania zasobami ludzkimi. Uczniowie mieli również przedstawić na kartkach swoje pomysły na temat: Jak można zmotywować pracownika do pracy?. Dowiedzieliśmy się również ,w jaki sposób poddaje się ocenie pracowników.
Przez ten tydzień uczniowie nauczyli się bardzo dużo i chętnie uczęszczali na zajęcia. Każdy ma nadzieję, że za rok również będzie miał możliwość skorzystania z takich zajęć.
Tekst Iwona Bystrek
zdjęcia
***
„…Tak niedawno żeśmy się spotkali,
A już dziś rozstania nadszedł czas…”
OSTATNI DZIEŃ W MURACH SZKOŁY - JAKO UCZNIOWIE …
25 kwietnia 2014 r. - to ostatni dzień, w którym tegoroczni absolwenci byli w Zespole Szkół jako uczniowie.
Uroczystości zakończenia roku szkolnego rozpoczęły się Mszą św., odprawioną w intencji maturzystów w kościele św. Alberta, przez ks. Dariusz Witkowskiego.
O godzinie 15:30 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w hali sportowej ZS. Absolwentów, Radę Pedagogiczną, Rodziców i zaproszonych gości: pana wicestarostę Janusza Gójskiego i panią sekretarz Urzędu Miasta Annę Leśnik przywitali przedstawiciele młodzieży.
Następnie głos zabrali: Pani dyrektor Elżbieta Rakowska, pan wicestarosta Janusz Gójski i - w imieniu Pana Burmistrza Miasta Makowa - pani Anna Leśnik oraz Przewodniczący Rady Rodziców, pan Jan Miecznikowski.
Przybyli goście życzyli młodzieży sukcesów na egzaminie maturalnym , trafnych wyborów kierunków dalszego kształcenia oraz pomyślności w życiu osobistym.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i podziękowań dla uczniów , którzy wyróżnili się w nauce, uzyskali wysoką frekwencję, pracowali na rzecz szkoły i lokalnego środowiska.
Ponadto pani dyrektor Elżbieta Rakowska wręczyła listy gratulacyjne dla rodziców.
Po oficjalnych wystąpieniach i życzeniach rozpoczęło się wręczanie przez Panią Dyrektor Elżbietę Rakowską i wychowawców świadectw ukończenia szkoły. Następnie każda klasa zrobiła sobie pamiątkowe, ostatnie zdjęcie w murach swej szkoły.
W imieniu absolwentów Radę Pedagogiczną pożegnała uczennica klasy III LO - Monika Bonisławska.
Uroczystość pożegnania maturzystów przygotowała klasa IILO. Była to krótka część artystyczna, którą prowadziła Gabriela Fabisiak.
Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości.
Tekst Teresa Karp
zdjęcia
***
Po raz pierwszy w dziejach Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, dnia 24 kwietnia 2014 roku, odbyła się konferencja, z zastosowaniem technologii Skype.
Dyskusja toczyła się z Panią Anną Załęską, która ma 35 lat, jest Polką i od 11 lat zamieszkuje w Niemczech, gdzie realizuje się zawodowo.
Do zorganizowania tej konferencji doszło dzięki Pani Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, Irenie Załęskiej. W „spotkaniu online” wzięły udział: kl. I TE i IV RA. Moderatorkami były: Pani Katarzyna Skawińska i Pani Marta Gutowska i pani wicedyrektor Wiesława Kowalczyk. Nad „techniczną” stroną spotkania czuwała p. Ewa Siwkowska. Telekonferencja miała na celu pokazaniu uczniom, że po ukończeniu naszej szkoły mogą osiągnąć sukces, ale muszą uczyć się pilnie języków obcych.
Pani Anna opowiedziała nam, jaka była jej droga do sukcesu. Dowiedzieliśmy się, że była uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej. Następnie dostała się na studia ekonomiczne. Studiowała również 3 lata na niemieckim uniwersytecie. Zawsze lubiła uczyć się języków obcych, a najbardziej niemieckiego. Szlifowała go nawet w weekendy. W wieku 24 lat zaczęła realizować się zawodowo w Niemczech. Jej pierwszą pracą była praca w agencji reklamowej. Obecnie pracuje w firmie mleczarskiej „Djrka”, gdzie jest odpowiedzialna za sprzedaż produktów mlecznych.
Kiedy Pani Anna skończyła opowiadać o sobie, uczniowie zaczęli zadawać jej pytania. Pojawiły się m.in. takie:
O czym powinien pamiętać człowiek po skończeniu szkoły?
Odpowiedź brzmiała: „ Człowiek po skończeniu szkoły powinien pamiętać o wartościach, jakich uczyli nas w domu i w szkole”.
Pani Ania odpowiedziała nam także, iż najpopularniejsze są studia ekonomiczne, marketing i ekologia, ale trzeba się uczyć języków, takich jak : hiszpański i chiński – przeważających obecnie w branży spożywczej. Dowiedzieliśmy się również, że w Niemczech praktyki, świadectwa i dyplomy mają duże znaczenie dla pracodawców niemieckich, jednak muszą być one przetłumaczone na język pracodawcy.
Należy dodać, iż zaszczyciła nas swoją obecnością Pani dyrektor Elżbieta Rakowska, która podziękowała Pani Ani za podzielenie są z swoimi wiadomościami i sukcesami oraz wyraziła nadzieję na dalszą współpracę tej interesującej kobiety z naszą szkołą.
tekst Iwona Bystrek
zdjęcia
***
Kwiecień miesiącem pamięci narodowej
16 kwietnia 2014 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony tematowi: Kwiecień miesiącem pamięci narodowej.
Kwiecień, nazwany miesiącem pamięci narodowej, jest okazją do przypomnienia znaczących wydarzeń z historii naszego narodu, a także - oddania hołdu bohaterom i ofiarom tragedii, którzy zwyciężali i ginęli za wolność i niepodległość Polski.
W życiu człowieka, społeczeństwa, narodu jest czas pracy i świętowania. Istnieją wydarzenia, które w sposób szczególny kształtują pamięć o nich i stają się punktem odniesienia, symbolem i źródłem - w nauce i wychowaniu. Budują tożsamość narodu.
Powojenne zdobywanie wiedzy historycznej odbywało się dwutorowo – asymetrycznie. W szkołach, z nakazu rządzących, młodzież uczyła się historii nie do końca zgodnej z prawdą. W kwietniowe dni organizowano szkolne akademie, aby oddać hołd przeważnie „uznanym" bohaterom. Drugim miejscem nauki były domy polskich rodzin, ocalałych od komunistycznych czystek, domy, w których toczyły się rozmowy i przypominano tę prawdziwą historię narodu.
W tegorocznym kwietniu, w uroczystym nastroju Świąt Wielkanocnych, przywołaliśmy pamięć o zmaganiach polskiego narodu, o którym zmarły w kwietniowy wieczór Jan Paweł II napisał:
„Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak tylko własną kulturę, która okazała się w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg".
Podczas apelu zabrzmiały również znamienne słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: „Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i będzie źle ".
O przeszłości, bohaterach i najważniejszych chwilach polskiego narodu opowiadali uczniowie klasy II TG i III LS, w montażu słowno - muzycznym, będącym swoistym powrotem do źródeł pamięci narodowej.
Młodzież została przygotowana przez Pana Arkadiusza Chodkowskiego.
Tekst: Arkadiusz Chodkowski
zdjęcia
***
KWIECIEŃ - miesiącem kultury zdrowotnej
W ramach propagowania kwietnia - jako miesiąca kultury zdrowotnej- 15.042014r.nasza młodzież przygotowała dla kolegów z innych klas program profilaktyczny, pt. "Nie krzywdzę innych". Była to jedna z odbywających się ostatnio w naszej szkole akcji, która miała na celu, między innymi, uświadomienie, jak ważnym elementem naszego życia jest aktywny i zgodny z naszymi zainteresowaniami sposób spędzania wolnego czasu. Przekonaliśmy się, że dobrze zorganizowany wolny czas pozwala nam nie tylko na rozwijanie się, ale również spożycie energii ,która –niestety- często u młodych ludzi przeradza się w agresję.
Podczas ponadgodzinnego spotkania na sali gimnastycznej w budynku B mogliśmy podziwiać występy naszych uczniów, którzy prezentowali swoje wspaniałe pasje oraz talenty, rozwijane w na zajęciach pozalekcyjnych Mieliśmy okazję wysłuchać wokalnych popisów, gry na gitarze, recytacji oraz obejrzeć układy choreograficzne. Poznaliśmy również osiągnięcia naszej uczennicy podnoszącej ciężary.
Publiczność była zachwycona występami kolegów. W skupieniu podziwiała prezentujące się osoby a na koniec nagrodziła wszystkich gromkimi brawami.
O tym ,że w naszej szkole młodzież jest wszechstronnie utalentowana wiemy nie od dziś, Wielu z nas reprezentuje Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej oraz zdobywa nagrody i wyróżnienia nie tylko w mieście, ale również na konkursach o szerszym zasięgu.
Miejmy nadzieję, że nasza młodzież nadal będzie rozwijała swoje pasje, przynosiła szkole dumę oraz dawała przykład innym.
Tekst Magdalena Kopka
zdjęcia
***
Szkolny konkurs wiedzy o Armii Krajowej
14 kwietnia 2014r. odbył się ważny dla szkoły konkurs, a mianowicie konkurs wiedzy o Armii Krajowej (Akcja pod Arsenałem). Miał on na celu sprawdzenie wiedzy uczniów o Patronie Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim.
W konkursie wzięły udział wszystkie klasy drugie. Reprezentantami byli:
*kl. II TT : Kamil Samsel, Jakub Kamiński, Szymon Rejnat ;
*kl. II RA : Adam Olkowski, Kamil Świerczewski, Dawid Szwejkowski;
*kl. II TG : Magdalena Kopka, Rafał Dudyś, Krzysztof Pajka;
*kl. II LO1 : Daniel Chodkowski, Dominik Gałecki, Bartosz Seliga;
*kl. II LO2 : Sebastian Czartoryski, Hubert Płuciennik, Dominika Przybylska.
Prowadzącym imprezę był Pan Arkadiusz Furmański. W skład jury wchodziły panie: Dorota Czerwińska, wicedyrektor Wiesława Kowalczyk i Katarzyna Skawińska. Kwestiami multimediów zajął się wicedyrektor Dariusz Milewski.
Konkurs składał się z trzech rund, a w każdej było po pięć pytań. Większość z nich dotyczyła urywków ze znanego każdemu filmu „Kamienie na szaniec”. Każdy z uczestników sprawdził też swoją wiedzę matematyczną, rozwiązując zadanie i dowiadując się, jakie wydarzenie obejmuje dana data. Były nawet zadania sprawdzające znajomość j. angielskiego.
Rywalizacja była naprawdę ogromna. Po dwóch rundach walki najlepszy wynik uzyskała kl. II TT , zdobywając 10 punktów, zaraz po niej była kl. II RA - z pięcioma punktami, kl. II LO1 uzyskała 4 punkty, kl. II TG - 3 punkty, a kl. II LO2 - tylko 1 punkt. Te dwie rudy zakończyły się recytacją wiersza Juliusza Słowackiego „Testament mój” w wykonaniu dwóch uczennic z kl. I.
Po trzeciej rundzie Sara Smolińska zaśpiewała piosenkę pt.” Gdzie jesteście Rudy, Alku, Rośku? ”. Czwarta runda stała się rundą rozstrzygającą o wynikach.
Po zakończeniu zawziętej rywalizacji przewodnicząca jury ogłosiła werdykt, który przedstawiał się następująco:
1 miejsce - kl. II TT, z liczbą punktów 41;
2 miejsce - kl. II RA, z liczbą punków 32;
3 miejsce, exequo, kl. II LO1 i kl. II LO2 - z wynikiem 31 punktów;
4 miejsce- kl. II TG -z wynikiem 11 punktów.
Jury rozdało wszystkim uczestnikom dyplomy, a zwycięzcy otrzymali książkę zatytułowaną „Polska”.
Tekst: Iwona Bystrek

zdjęcia
***
Szkolny Tydzień Kariery
W dniach 7-11 kwietnia 2014 roku został przeprowadzany Szkolny Tydzień Kariery, pod hasłem „ Świadomie wybieram przyszłość”. Misją kampanii było pokazanie młodzieży, iż posiada pewne typy osobowości zawodowej i może sama kształtować ścieżkę kariery zgodną z jej osobistymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi. Program przeprowadzili specjaliści z różnych branż, a organizatorem były: M. Gutowska, M. Bonisławska i D. Jamiołkowska.
W ramach Szkolnego Tygodnia Kariery odbyły się spotkania informacyjne, prelekcje oraz zajęcia warsztatowe - mające na celu wspieranie młodzieży w rozwoju osobistym i procesie planowania kariery zawodowej. W projekcie zrealizowano szereg działań, tj:
1.Warsztaty nt. Rozpoznanie predyspozycji zawodowych - osoba prowadząca M. Rusiecka; psycholog i doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Makowie Maz,
2.Prelekcja „ Europejski rynek pracy. Zatrudnienie w wybranych krajach UE” – osoba prowadząca - D. Mrozek, doradca EURES przy PUP w Ostrołęce;
3.Prelekcja połączona z degustacją produktów mlecznych - Nowe technologie w przetwórstwie spożywczym. Nanotechnologia - osoba prowadząca - A. Głowacki, przedstawiciel firmy Zentis.
4.Warsztaty zawodoznawcze - Zawody przyszłości - osoba prowadząca - A. Rolińska, doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum przy OHP w Jaciążku.
5. Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz, p. C. Pichała na temat: Zasady rekrutacji z selekcji w służbach mundurowych.
6.Spotkanie z przedstawicielem PZDR p. J. Rosą, pod hasłem: Działalność rolnicza i pozarolnicza w gospodarstwie rolnym.
7.Warsztaty - Zasady planowania kariery zawodowej - osoby prowadzące: H. Głażewska, A. Szczubełek, z Centrum Informacji Planowania Kariery przy PUP w Ostrołęce.
8.Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz. dotyczące sposobów naboru i selekcji do pracy w policji.
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom , które zechciały przyłączyć się do inicjatywy.
Marta Gutowska
zdjęcia
***
REKORD POBITY !!!!
2 kwietnia 2014 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim programie „Dzień Przedsiębiorczości”, organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
W tym roku szkolnym w akcji wzięły udział aż 42 osoby i 24 firmy, instytucje oraz organizacje z naszego terenu: urzędy gminy i powiatu, straż pożarna, szkoły, przedszkola, szpitale, jednostki handlowe, jednostki usługowe i firmy produkcyjne. Uczniowie, aby moc przystąpić do projektu, musieli najpierw wykazać się działaniem przedsiębiorczym. Zasady działania wymagały wcześniejszego zapytania, czy firma, do której się wybiera uczeń, przyjmie go i czy wyznaczy opiekuna praktyki? Dopiero po tym fakcie uczeń mógł odbyć praktykę, z której musiał przedstawić sprawozdanie w szkole.
W ramach programu uczniowie odbyli jednodniową praktykę na wybranym stanowisku pracy, w firmach, pod kierunkiem konsultanta (opiekuna). Poznali specyfikę wymarzonego zawodu, weryfikując swoje wyobrażenia o nim z rzeczywistością, a dorośli mogli podzielić się swoja wiedzą i zawodowym doświadczeniem z młodym pokoleniem.
Środowisko zawodowe i rodzice wspomagają w ten sposób szkołę w motywowaniu uczniów do większego zainteresowania nauką i samokształceniem, zawiązanymi ze ścieżką rozwoju zawodowego.
Dzień Przedsiębiorczości daje szansę na wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole, wykonywanie zadań na wymarzonym stanowisku pracy, lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Pozwala uczniom zdobywać kolejne doświadczenia. Mogą oni zapoznać się z działalnością różnych firm, instytucji i urzędów.
Uczestnicy projektu bardzo pozytywnie ocenili swój jednodniowy pobyt w zakładach pracy i instytucjach. Podkreślali miłą atmosferę i życzliwe przyjęcie oraz rzetelną wiedzę, jaką im przekazano na temat wybranych stanowisk pracy. Wszyscy uczniowie są zgodni, że było to bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie.
Wszystkim instytucjom i zakładom pracy, które umożliwiły udział w tym ważnym przedsięwzięciu, Dyrekcja Szkoły oraz koordynator projektu składają serdeczne podziękowania. To nowe doświadczenie dla naszej młodzieży stało się bardzo cenne, gdyż mogła chociaż na jeden dzień przenieść się w swoją zawodową przyszłość i zmierzyć ze marzeniami.
Część uczniów już zadeklarowała swój udział w kolejnej edycji programu, w nowym roku szkolnym.
Tekst: Marta Gutowska
Koordynator projektu
***
10 i 11 kwietnia 2014 r., w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, odbyło się spotkanie klas: 3LO1 3LO2, 2TT, 1TG, 2TG, 1LO2 , 2LO1, 2RA - z Panią Mariolą Skoczylas. Jest ona jedyną pielęgniarką w szpitalu Makowie Mazowieckim z ukończonymi podyplomowymi studiami koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów w Warszawie.
Temat spotkania nawiązywał do kwestii pobierania i przeszczepiania narządów czyli transplantologii. Jak każdy w naszym wieku wiemy, co to znaczy przeszczepianie narządów.
Podczas spotkania klasy obejrzały film opowiadający tragedię chłopca, który zmarł z powodu urazu mózgu, rodzina dostała propozycję przeszczepienia narządów innym osobom, lecz rodzice nie zgodzili się. Po 2 latach ojciec tego chłopca zachorował na serce i dostał szansę na przeszczep serca, co spowodowało ogromne wyrzuty sumienia, gdyż sam uratować czyjeś życie 2 lata temu.
Chcemy, aby nasi uczniowie i każdy czytelnik mógł rozważyć taką sytuację i porozmawiał z rodzicami i bliskimi o podjęciu stosownej decyzji.
Pamiętaj! Ty także możesz uratować komuś życie.
Tekst : Aleksandra Barbara Sowa
***
"Moja potrawa wielkanocna"
W czwartek, 10 kwietnia 2014r., w Makowskim Centrum Kształcenia Praktycznego , odbył się konkurs pod hasłem ”Moja potrawa wielkanocna”, skierowany do uczniów Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, kształcących się w klasach o profilu gastronomicznym.
Inicjatorami przedsięwzięcia byli: nauczyciele pracujący w CKP oraz jego dyrektor - Pan Andrzej Cesarski.
Celem konkursu było rozwijanie pasji, inwencji twórczej, kreatywności oraz talentów młodych miłośników sztuki gotowania, których w naszej szkole nie brakuje, o czym świadczy tak duże zainteresowanie tematem.
W rywalizacji udział wzięło 9 zespołów, z których każdy liczył po dwóch uczestników. Konkurs został przeprowadzony w dwóch turach, które trwały po 90 minut. W tym czasie młodzież musiała sporządzić swoje danie oraz uprzątnąć stanowisko pracy. Nad bezpieczeństwem czuwały panie: Sylwia Rydzewska, Barbara Rogalska oraz Halina Szymańska.
Po każdej z tur drużyny miały za zadanie przedstawić efekty swojej pracy oraz o niej opowiedzieć członkom komisji: Grażyna Gajewska, Anita Kurowska oraz Andrzej Cesarski. Po krótkiej prezentacji jury kosztowała potrawy, a następnie przyznawała punkty za smak, wygląd oraz prezentację dania.
Po długich naradach komisja konkursowa ogłosiła wyniki, wręczyła atrakcyjne nagrody oraz dyplomy uczestnictwa .
Pierwsze miejsce przyznano daniu z rewelacyjną piersią z kaczki z chutheyem żurawinowym, sporządzoną przez Jarosława Mosakowskiego oraz Kamila Gołębiewskiego , uczniów III klasy Technikum Gastronomicznego. Drugie miejsce przyznane zostało uczennicom klasy II Technikum Gastronomicznego , Magdalenie Grochowskiej oraz Karolinie Ignaczak, za kurczaka z „niespodzianką”. Trzecie miejsce natomiast należało do uczniów klasy I g, Eweliny Jabłońskiej oraz Marcina Załęskiego, którzy zachwycili nie tylko wspaniałym smakiem żuru domowego, ale również prezentacją i sposobem podania.
Był to pierwszy tego typu konkurs organizowany przez CKP, ale miejmy nadzieję, że nie ostatni, ponieważ jest to bardzo ciekawa forma rozwijania zainteresowań naszych przyszłych kucharzy oraz dobra okazja do sprawdzenia swoich możliwości i umiejętności.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim pragnie podziękować:
- Panu Tadeuszowi Morce – firma „Auto –Hit”
- Panu Dariuszowi Bojarskiemu – firma „Bocar”
- Panu Marcinowi Nowotce – Radnemu Powiatu Makowskiego
- Panu Ryszardowi Żychowskiemu – firma „Euro –Zurt”
- Pani Mieczysławie Kordowskiej
- Powiatowi Makowskiemu
- PKO Bank Polski, I oddziałowi w Ciechanowie
- Parafii św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim i parafii Jana Pawła II w Pułtusku
- Nauczycielom Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim
- Tadeuszowi Chojnowskiemu - „Auto Szkoła”
- Sponsorom indywidualnym
To dzięki ich hojności oraz zaangażowaniu udało się zakupić wszystkie niezbędne produkty oraz nagrody. Dziękujemy.
Tekst: Magdalena Kopka, kl. II TG.
zdjęcia
***
Warsztaty dziennikarskie
25 marca 2014r. uczniowie Zespołu Szkól im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy. Pierwszym celem naszej wyprawy było wzięcie udziału w warsztatach dziennikarskich, organizowanych przez Dobrą Uczelnię (Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji). Uczniowie klasy II LO2, pod opieką polonistki Wiesławy Kowalczyk, mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach „Warsztat dziennikarza i prezentera tv” prowadzonych przez redaktora Zbigniewa Łuczyńskiego (znanego nam z programu „Uwaga”). Natomiast młodzież z klas I TE i II TT, pod opieką nauczycielki podstaw przedsiębiorczości oraz teoretycznych przedmiotów ekonomicznych p. Marty Gutowskiej, spotkała się z panią minister Anną Kalatą na zajęciach „Sztuka wystąpień publicznych”. Prowadzący warsztaty opowiedzieli nam o swoim wieloletnim doświadczeniu.
Pan Z. Łuczyński w niezwykle ciepły sposób zaprezentował nam, jak wyglądała jego droga do kariery. Kilkakrotnie powtórzył, że opłaca się ciężko pracować, bo na pewno ktoś nas dostrzeże i doceni. Sądzimy, że niezwykle ważne były wskazówki , na czym polega pokonywanie lęków i rozbudzanie kreatywności oraz poczucia własnej wartości ( a przecież matura już za rok!). Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że należy być dobrze przygotowanym i wtedy sobie poradzimy w każdej sytuacji. Oczywiście mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca dziennikarza- prezentera „od kuchni”, jakie są wykorzystywane możliwości technologiczne i jaki sztab ludzi jest zaangażowany, żebyśmy mogli obejrzeć program w znanej nam formule. Spora część warsztatów była poświęcona ćwiczeniom służącym doskonaleniu sprawności językowej i dbałości o kulturę słowa. Spotkanie było niezwykle ciekawe i sympatyczne.
Uczniowie technikum dowiedzieli się od pani minister A. Kalaty, na czym polega umiejętność występowania na forum, przemawiania, przedstawiania opinii oraz przekonywania do swoich idei. Niezwykle cenioną umiejętnością jest bez wątpienia przemawianie nie tylko w sposób ciekawy, obrazowy, zapewniający zainteresowanie słuchaczy i dostosowany do ich oczekiwań, ale przede wszystkim przekonujący. Współcześnie bez takich umiejętności nie sposób wyobrazić sobie nowoczesnego lidera, menedżera, polityka.
Po warsztatach dziennikarskich udaliśmy się do Muzeum Narodowego. Znowu podzieliliśmy się na dwie grupy. Uczniowie klasy I TE wraz z p. M. Gutowską uczestniczyli w lekcji muzealnej dotyczącej epoki renesansu. Młodzież miała możliwość zapoznać się z nowym spojrzeniem na świat i rolą sztuki w epoce odrodzenia oraz odkryciem zasad perspektywy geometrycznej, które wyznaczyły kierunek poszukiwań następnym pokoleniom artystów. Podczas zajęć uczniowie zastanawiali się, na czym polegał renesansowy przełom w formie, treści i odbiorze dzieła sztuki oraz pozycji społecznej artysty.
Natomiast młodzież z II LO2 i II TT z p. W. Kowalczyk wzięła udział w zajęciach pod tytułem „Sztuka klasyczna. Sztuka romantyczna”. Pani prowadząca zajęcia sprowokowała nas do zastanowienia się, jakie elementy decydują o tym, że sztuka jest klasyczna lub romantyczna. Poznaliśmy kontekst epokowy każdej z nich, przeanalizowaliśmy najważniejsze różnice i podobieństwa stylistyczne oraz światopoglądowe. Przekonaliśmy się, że opozycyjność obu tych kierunków wcale nie jest taka oczywista. Było to inne niż zawsze przypomnienie naszej wiedzy. Nasz pobyt w Muzeum Narodowym oczywiście musiał zakończyć się spotkaniem z obrazami Jana Matejki. Niezwykłe wrażenie wywarła na nas pięknie odnowiona „Bitwa pod Grunwaldem”. Nasz wyjazd uważamy za niezwykle udany.
Tekst Wiesława Kowalczyk
zdjęcia
***
KONKURS WIEDZY O … UNII EUROPEJSKIEJ
21 marca 2014 r. odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, skierowany do klas pierwszych Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim.
Konkurs, swoją formą, przypominał znany każdemu teleturniej „ Jeden z dziesięciu”. W skład jury weszli : pani wicedyrektor Wiesława Kowalczyk, pan Piotr Zalewski i pani Marta Perkowska. Prowadzącym tę imprezę był pan Arkadiusz Furmański.
Trzy wybrane osoby reprezentowały swoją klasę. Byli to przedstawiciele I LO1 , I LO2 , I TG., I RA , I TE . Klasa I TAK nie wzięła udziału w konkursie.
Rywalizacja była zawzięta, a każda drużyna dawała z siebie wszystko… Po 2 godzinach walki zwyciężyła kl. I TG.
Jury wręczyło książki zwycięzcom, którymi stali się: Iwona Bystrek, Ewelina Parda, Weronika Tupacz. Nagrody to wspaniałe wydawnictwo zatytułowane 101 najwspanialszych miast Europy.
Tekst Iwona Bystrek
zdjęcia
***
Wspólnie przeciw białaczce
19 oraz 20 marca 2014 r., w obu budynkach naszej szkoły, działały punkty Fundacji DKMS, która zajmuje się zrzeszaniem potencjalnych dawców szpiku. Właśnie w tych miejscach można było stać się jednym z ratujących życie chorym na białaczkę.
Każda chętna, pełnoletnia osoba musiała „przejść” krótki wywiad medyczny, wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz pobrać wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka.
64 osoby, w ciągu dwóch dni w naszej szkole, przyłączyły się do milionów ludzi na całym świecie, których celem jest walka z białaczką, zwaną inaczej nowotworem krwi.
Tekst Magda Kopka
zdjęcia
***
W dniu 17.03.2014, w sali medialnej, odbyły się spotkania młodzieży z klas maturalnych z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Panią Marleną Rusiecką.
Temat spotkania brzmiał: „Radzenie sobie ze stresem”. Młodzież przygotowująca się do matury staje bowiem wobec takich wydarzeń, jak egzamin maturalny, wybór przyszłej drogi życiowej, egzaminy na studia i praca . Z całą pewnością doświadczy wielu trudnych – stresogennych sytuacji. Ważne jest zatem , żeby była przygotowana do radzenia sobie z wyzwaniami.
W spotkaniu wzięły udział następujące klasy : IIILO1 , IIILS, IV RA, IV TG i IV TT.
Tekst Anna Szmagała
***
Nasza młodzież na „Dniu Otwartym” w Ciechanowie
14 marca 2014r. uczniowie czwartych klas Technikum z Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim po raz kolejny uczestniczyli w „Dniu Otwartym” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.
W tym roku spotkaniu z uczniami klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych przyświecało hasło:
„Promocja kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych”.
Młodzież obejrzała film promocyjny „PWSZ w Ciechanowie i Mławie”, wysłuchała wystąpienia Rektora oraz przedstawicielki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Następnie wykładowcy i studenci zaprezentowali poszczególne wydziały.
Największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja i demonstracja programu do obliczania BMI (wskaźnik masy ciała), opracowanego przez studentów wydziału informatyki.
Po zapoznaniu się z ofertą uczelni odbyło się przekazanie przez przedstawicielkę MNiSW gadżetów dla szkół, z których liczba uczestników wyniosła powyżej 30 osób. My także otrzymaliśmy przyrząd do pokazu powstawania brył obrotowych.
Uczniowie mieli możliwość obejrzeć uczelnię, porozmawiać ze studentami ze wszystkich wydziałów, zapoznać się z ich specyfiką oraz obejrzeć różne doświadczenia i dokonania studentów. Spotkanie zakończyło się obfitym poczęstunkiem.
Tekst Wiesława Kowalczyk
zdjęcia
***
Spotkanie maturzystów z przedstawicielami PWSZ w Ciechanowie
6 marca bieżącego roku w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz. odbyło się spotkanie, w którym brali udział przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Uczestniczyły w tym spotkaniu klasy: IV RA; IV TG; III L; III LO1; III LO2 i IV TT ( klasy maturalne ).
Spotkanie to miało na celu zachęcenie naszych uczniów do podjęcia nauki w tej uczelni, na następujących kierunkach :
Wydział inżynierii i technologii:
* mechanika i budowa maszyn
* inżynieria środowiska
* ekonomia
* rolnictwo
* informatyka
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauki Humanistycznej :
* pielęgniarstwo
* kulturoznawstwo
* pedagogika
Zamiejscowy Wydział Ekonomiki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialny:
* elektronika i telekomunikacja
* dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Co ważne, szkoła przydziela również stypendia socjalne, które należą się każdemu, u kogo zarobki nie przekraczają 800 zł miesięcznie. Stypendia rektora dostaje student mający dobrą średnią i systematycznie uczęszczający na zajęcia. W PWSZ organizowane są również wyjazdy za granice w celu uzyskania praktyk, a nawet po studiach pracy.
Na zakończenie spotkania przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie pokazali naszym uczniom film, który obrazował całość życia uczelni.
Tekst Iwona Bystrek
zdjęcia
***
Spotkanie z przedstawicielem ODR
6 marca w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz. odbyło się spotkanie na temat: Zasady wzajemnej zgodności obowiązującej w gospodarstwach rolnych. Uczestniczyła w nim klasa II RA z opiekunem - p. W. Łaskarzewskim.
Wykład prowadziła P. Barbara Karol, kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Makowie Maz. Prezentacja dotyczyła wszystkich wymogów, jakie musimy spełnić w gospodarstwie, aby otrzymać dopłaty obszarowe .
Tekst : Edyta Szacherska
zdjęcia
***
WALENTYNKI W NASZEJ SZKOLE
14.02.2014 r. w naszej szkole odbyły się Walentynki. W ten szczególny dzień działała poczta walentynkowa. Przygotowano około 70 walentynek, które zostały rozdane uczniom.
Nie zapomnieliśmy również przyozdobić naszej szkoły w czerwone serduszka - symbole święta zakochanych i kochających. Ponadto, z inicjatywy biblioteki szkolnej, uczniowie naszej szkoły wypożyczający dzisiaj książki, otrzymywali do nich „słodkie zakładki” w formie lizaków… oczywiście w kształcie serca.
Tekst: Sebastian Napiórkowski
zdjęcia
***
WYJEŻDŻAMY DO ANGLII NA PRAKTYKI…
W dniu 14.02.2014r. w świetlicy szkolnej, odbyło się spotkanie rodziców i uczniów ,którzy zakwalifikowali się do wyjazdu na staż w Anglii - z organizatorami przedsięwzięcia .
Młodzież została zapoznana ze szczegółami projektu ,obejrzała prezentację oraz podpisała umowy potwierdzające uczestnictwo.
Tekst: Magdalena Kopka
zdjęcia
***
Oferta Szkół Wyższych
13 lutego w szkolnej świetlicy odbyły się dwa spotkania tegorocznych maturzystów z przedstawicielami uczelni, które zaprezentowały swoje bogate oferty kształcenia. Goście zachęcali naszą młodzież do studiowania właśnie u nich.
Mieliśmy przyjemność wysłuchać propozycji pięciu szkół, takich jak:
Akademia Leona Koźnińskiego,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
AWF Biała Podolska,
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z atutami każdej z uczelni, poznali kierunki kształcenia oraz wymagania, które należy spełnić, aby zostać przyjętym.
Wybór studiów bowiem to jedna z najważniejszych decyzji młodego człowieka, dlatego każda ze szkół przygotowała dodatkowo informatory, dzięki którym przyszli studenci będą mogli zgłębić swoją wiedzę i zapoznać się ze wszystkimi szczegółami.
Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom nasi uczniowie jeszcze bardziej zmotywują się do nauki tak, aby w przyszłości spełniać się zawodowo.
Magdalena Kopka
zdjęcia
***
ACH, CO TO BYŁ ZA BAL !!!
8 lutego 2014 roku maturzyści z Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej wyśmienicie bawili się w sali weselnej Amor, na 100 dni przed maturą.
Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem. Każda klasa prezentowała swój układ, po czym Klaudia Stasiak i Łukasz Sobieraj uroczyście zaprosili gości i uczniów do zabawy.
Przy świetnym akompaniamencie zespołu Aby pograć szampańska zabawa trwała do rana.
W imieniu maturzystów dziękujemy gościom oraz gronu pedagogicznemu za przybycie, a samym maturzystom życzymy połamania długopisów na egzaminie maturalnym tak, aby wszyscy pomyślnie zdali ten test dojrzałości.
Tekst: Monika Bonisławska III LO2
zdjęcia
***
V TARGI EDUKACYJNE SZKÓŁ WYŻSZYCH PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA
5 lutego 2014 roku odbyły się w naszej szkole V Targi Edukacyjne Szkół Wyższych Północnego Mazowsza. Przyjechało do nas 11 szkół wyższych:
- Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ;
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ;
- Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ;
- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie ;
- Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce;
- Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ;
- Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie;
- Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce (niestety przedstawiciele nie dojechali do nas);
- Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie ;
- Wyższa Szkoła Języków Obcych w Przasnyszu ;
- Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.
Gościliśmy również:
- Bibliotekę Pedagogiczną w Makowie Mazowieckim;
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy;
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Makowie Mazowieckim.
Na targach byli obecni nie tylko nasi uczniowie , ale także młodzież z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki z Krasnosielca, ZS im. Jana Pawła II z Różana i młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie. Młodzi ludzie byli bardzo zadowoleni z targów. Oto krótki zapis rozmów z niektórymi z nich:
- Kończysz naszą szkołę i wybierasz się na studia tylko że w jakim kierunku?
- Interesują mnie i najbardziej chciałbym artystyczne.
- Przyjechały do nas różne szkoły , zainteresowały Cię jakoś szczególnie ? A może którąś z nich już wybrałeś?
- Niestety, żadne mnie nie zainteresowały, każde są tutaj płatne i zbyt blisko, ja raczej wybieram się do Warszawy.
- Jaki kierunek wybierasz?
- Wybieram Wyższą Szkołę Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
- Dlaczego?
-Nie wiem, spodobał mi się ten kierunek i ogólnie nie trzeba na maturze zdawać jakiś szczególny przedmiot na 100 % tylko to co się zdawało to się z tym idzie na te studia :)
- No to świetnie, a masz ‘plan B’ ?
- Jeśli nie kosmetologia to dziennikarstwo.
Chłopcy z LO im. M. Skłodowskiej - Curie stwierdzili , że takie targi pomogą im podjąć właściwą decyzję co do wyboru przyszłych uczelni i kierunków. Kierunek dla studentów jest bardzo ważny, bo decyduje o profilu przyszłej pracy.
Zauważyliśmy, że największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się stoiska : Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia a także Uniwersytetu Warmińsko- Mazurski ego.
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia zaoferowała pielęgnację dłoń czyli wygładzenie parafiną, tzn. woskiem oraz makijaż. Z ich usług skorzystali nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele.
Dowiedzieliśmy się, że - według przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - największym powodzeniem cieszą się kierunki medyczne. W ofercie tej uczelni każdy znajdzie coś dla siebie, tym młodzież, która jest uzdolniona artystycznie i chce rozwijać swoje talenty.
Opierając się na opiniach młodzieży i przedstawicieli szkół wyższych, możemy uznać, że V Targi Edukacyjne w Zespole Szkół były szczególnym wydarzeniem .
Tekst : Aleksandra Sowa
zdjęcia
***
Nasi finaliści konkursu fotograficznego
W dniu 21 stycznia 2014 roku odbyło się rozdanie nagród w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Starostwo Makowskie i Gazetę Makowską. Młodzież i nauczyciele z naszej szkoły wysłali swoje zdjęcia.
Wśród finalistów, których fotografie będą w kalendarzu wydanym przez Starostwo, znalazły się: Aleksandra Sowa, Magdalena Kopka i Grażyna Gajewska
Przyznajemy, że to bardzo duże wyróżnienie dla Oli, Magdy i p. Gajewskiej, tym bardziej, że doceniona została również ich pasja.
Nagrody w postaci kalendarza na 2014 rok i książki o kościołach powiatu makowskiego autorstwa Z. Wyrzykowskiego wręczył Starosta Makowski Zbigniew Deptuła.
Oli, Magdzie i p. G. Gajewskiej serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.
Tekst Aleksandra Sowa
***
Spotkanie z pracownikiem Plicji
W dniu 20.01.2014 r., w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, odbyło się spotkanie z pracownikiem Policji, Panią Moniką Winnik specjalistką do spraw nieletnich.
Temat spotkania ; ,,Odpowiedzialność nieletnich wobec prawa – uzależnienie od alkoholu, narkotyków, cyberprzemoc``. W spotkaniu wzięły udział klasy: I gw i I bmp.
Tekst T. Karp
***
WIELKA ORKIESTRA ŚIWĄTECZNEJ POMOCY
10 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Angelika Osiecka i Bogusława Górka zbierały do puszek na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Udało się zebrać 143 zł.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy !
Tekst Aleksandra Sowa
zdjęcia
***
Koniec roku Tuwima
09 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej odbył się szkolny finał obchodów Roku Tuwimowskiego. W pierwszej części uroczystości ogłoszone zostały wyniki konkursu z wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima a następnie przeprowadzone zostały dwa inne konkursy: recytatorski oraz „Śpiewamy poezję Tuwima”.
Laureatką I miejsca konkursu z wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima została uczennica Ewelina Parda z klasy I TG. Komisja konkursowa przyznała dwa pierwsze miejsca w konkursie recytatorskim na najlepszą prezentację wierszy „Lokomotywa” i „Ptasie radio”; zwyciężczyniami zostały uczennice z klasy I g/w: Pamela Bojarska, Ewelina Jabłońska. Laureatką I miejsca w konkursie „Śpiewamy poezję Tuwima” została Sara Smolińska uczennica z klasy III LS, która wykonała piosenkę Ewy Demarczyk do słów Juliana Tuwima „Grand Valse Brillante”.
Wszyscy uczestnicy przeprowadzonych konkursów otrzymali dyplomy a laureaci pierwszych miejsc nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Organizatorami finału obchodów Roku Juliana Tuwima byli nauczyciele: Paweł Jakubowicz, Aleksandra Stolarczyk, Teresa Karp.
Tekst Paweł Jakubowicz
zdjęcia
***
FROHES FEST - RADOSNYCH ŚWIĄT
Uczniowie uczący się języka niemieckiego uczestniczyli w projekcie partnerskim FROHES FEST. Naszym partnerem była szkoła YOUUZ SULTAN SELIM ANODOLU LISES w Trabzon w Turcji.
Wymieniliśmy się życzeniami, poznaliśmy różnice w obyczajach, mamy nowych znajomych.
Pierwsze spotkanie w ramach projektu już owocuje kontaktami na portalach społecznościowych.
W projekcie uczestniczyło 28 uczniów z różnych klas. Nie wszyscy jesteśmy na zdjęciu. Ale kartki, które otrzymaliśmy – mamy wszystkie!
Tekst: Ewa Olbryś
zdjęcia
***
Konkurs na kolędę i pastorałkę
20 grudnia 2013 roku, z okazji świąt Bożego Narodzenia, w hali sportowej budynku ,,B`` odbył się konkurs ,,Kolędy i pastorałki ``, zorganizowany przez młodzież naszej szkoły.
W konkursie wzięli udział: Małgorzata Rozkosz z klasy I TG , Weronika Tupacz z kl. I TG, Sara Smolińska z III LS , Agata Witkowska z I LO1 i Paweł Bonisławski z klasy III LO1.
Jury pilnie przysłuchiwało się wykonawcom i uznało, że wszystkim uczestnikom należy się wyróżnienie za udział i zaśpiewanie kolęd. natomiast I nagroda słusznie przypadnie Agacie Witkowskiej z klasy I LO 1. która zaśpiewała ,, Kolędę dla nieobecnych`` .
Udział w kolędowaniu wziął również przybyły niespodziewanie ,,Święty Mikołaj" (w osobie Ireneusza Pepłowskiego), który za śpiew acapella otrzymał duże brawa.
Wszystkim wykonawcom gratulacje i podziękowania złożyła Pani dyrektor Elżbieta Rakowska i wręczyła każdemu uczestnikowi słodki upominek. Gratulacje młodzieży złożyła również Teresa Karp, która była inicjatorką konkursu i przygotowywała młodzież.
Tekst: Teresa Karp
zdjęcia
***
Wigilia szkolna
20 grudnia 2013 był dniem szczególnie uroczystym dla naszej szkoły. Na hali sportowej, przy pięknie udekorowanym wigilijnym stole, nakrytym białym obrusem i zastawionym domowymi, świątecznymi wypiekami zgromadziła się społeczność Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim.
To niecodzienne spotkanie rozpoczęło się konkursem kolęd, które wprowadziły przybyłych w świąteczny nastrój.
Ciepłą i świąteczną atmosferę wzbogaciły Jasełka zatytułowane „Boże Narodzenie dziś”, które wyreżyserowała Magdalena Olkowska - odtwórczyni roli Maryi, uczennica klasy II LO2. Pozostali uczestnicy przedstawienia to uczniowie klasy I i II LO 2. Nad całością czuwał katecheta - Piotr Zalewski.
Akcja inscenizacji toczyła się w czasach współczesnych. Przybliżyła ona atmosferę, w której narodził się przed laty Syn Boży. Wszystko było starannie przygotowane, a aktorzy doskonale wcielili się w swoje role.
Po występie ksiądz Dariusz Witkowski, w imieniu księży z parafii św. Brata Alberta, złożył życzenia świąteczne wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz pracownikom szkoły:
„Na święta Narodzenia Pana kiedy gasną spory i goją się rany życzę dobrego zdrowia, szczęścia i miłości. Niech Wigilia spędzona będzie w rodzinnym gronie, a święta
upłyną w radości przy kolędzie. Nowonarodzony Jezus niech zagości w sercu każdego z nas i obdaruje tym co najbardziej potrzebne”.
Następnie głos zabrała Dyrektor Elżbieta Rakowska. Podziękowała młodzieży za piękne przedstawienie oraz wigilijny stół, który przygotowali uczniowie - członkowie Samorządu Szkolnego wraz z opiekunkami: panią Moniką Świąder i Marzeną Czarnotą. Biorąc opłatek do ręki Pani Dyrektor złożyła życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim obecnym i ich rodzinom.
W nastroju zadumy, refleksji i wśród dźwięków kolęd wszyscy podzielili się opłatkiem. Ostatnią część spotkania stanowił słodki poczęstunek (ciasta i ciasteczka piekli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły).
Spotkanie przebiegło w miłym, świątecznym nastroju i każdy poczuł przedsmak prawdziwej Wigilii Bożego Narodzenia.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
Cukrzyca – cichy zabójca, dżuma XXI wieku
Akcja pod hasłem „Cukrzyca chorobą XXI wieku” została zakończona pomyślnym wynikiem –przebadano 70 osób i u nikogo nie stwierdzono wysokiego poziomu cukru.
18 grudnia 2013 r., podczas spotkania z rodzicami, Zespół Szkół we współpracy z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim oraz Powiatowym Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział w Makowie Mazowieckim przygotował akcję profilaktyczną dla rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły. Akcja miała na celu zwiększenie świadomości ryzyka zachorowania na cukrzycę oraz uświadomienie, że poprzez zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie można zapobiec wystąpieniu cukrzycy.
U wszystkich przebadanych w tym dniu nie odnotowano ani wysokiego poziomu cukru we krwi ani nadciśnienia tętniczego. Badania wykonywała pielęgniarka szkolna p. Alicja Dąbrowska, pod okiem p. Stanisława Rulki - prezesa Stowarzyszenia Diabetyków oraz p. Tadeusza Sagańskiego, członka i skarbnika tej organizacji.
„Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych za epidemię XXI wieku, można powiedzieć dżumę naszych czasów” – mówi p. Stanisław Rulka. Statystyki związane z zapadalnością na cukrzycę spędzają sen z powiek nie tylko lekarzom, ale także wszystkim odpowiedzialnym za systemy ochrony zdrowia.
Na świecie co 5 sekund diagnozuje się cukrzycę u kolejnej osoby. Co 10 sekund 1 osoba umiera z powodu powikłań tej choroby. Każdego roku choroba ta jest przyczyną 4 milionów zgonów. Jest to również główna przyczyna ślepoty, niewydolności nerek, zawałów serca, udarów i amputacji. Blisko 371 mln osób na całym świecie zmaga się z cukrzycą, w Polsce szacunki ekspertów oscylują między 2,5 a 3 milionami diabetyków.
Prezes Stowarzyszenia podkreśla, że najważniejsze jest jak najwcześniejsze wykrycie choroby i podjęcie leczenia.
Do wystąpienia cukrzycy przyczyniają się zarówno predyspozycje genetyczne, jak i czynniki środowiskowe. W rozwoju niektórych typów cukrzycy kluczową rolę odgrywają złe nawyki żywieniowe, stąd profilaktyka tej choroby w dużej mierze opiera się na zdrowym odżywianiu i utrzymywaniu prawidłowej wagi. Dlatego też spotkanie połączone było z degustacją dietetycznych potraw przygotowanych przez uczniów z klasy II TG pod opieką p. Doroty Jamiołkowskiej oraz Małgorzaty Wróblewskiej – nauczycielek przedmiotów gastronomicznych. Pyszne przekąski, ciasta i pasty smakowały wszystkim, a przepisy na ich wykonanie każdy mógł zabrać do domu.
„Edukacja na temat cukrzycy jest niezwykle ważna, przede wszystkim ze względu na to, że ta choroba może dotknąć dosłownie każdego” podkreśla p. Irena Załęska – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół. Dziękując wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania, życzyła rodzinnych, miłych i serdecznych świąt Bożego Narodzenia a w Nowym Roku przeżywania chwil piękniejszych od marzeń.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
Gabinet poezji - spotkanie w bibliotece szkolnej
W środę 11 grudnia 2013 r. biblioteka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim gościła pana Stefana Żagla – dziennikarza i poetę, laureata tegorocznej literackiej nagrody Złote Pióro. Reprezentuje poetów tak zwanej Nowej fali.
Podczas spotkania autor szybko nawiązał doskonały kontakt z młodzieżą.
Wyjaśnił uczniom, czym jest poezja i kim jest poeta. Dodatkowo osobiście recytował swoje utwory. Rozpoczął od wiersza pt. „Rozmowa”, na podstawie, którego dokładnie wyjaśnił definicję pojęcia poeta. Zaprezentował również wiersz do czytania w duecie i dokonał tego wraz z Moniką Bonisławską, uczennicą klasy III LO2.
Staefan Żagiel podkreślił podczas spotkanie, że język polski, mowa polska to największa wartość kulturowa, dlatego ludzie pióra mają ważne zadanie – dbania i pielęgnowania jej poprawności.
Autor 16 –tu tomików wierszy na pytanie, od kiedy zaczął swoją przygodę z pisaniem, odpowiedział żartobliwie: „odkąd nauczyłem się pisać”. Wiadomo bowiem, że jego pierwszy tomik poetycki został opublikowany dopiero w 1985 roku.
Na zakończenie pan Żagiel podarował bibliotece szkolnej trzy tomiki wierszy i opatrzył je dedykacją. Uczniowie natomiast w podziękowaniu za interesujące spotkanie, z życzeniami na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, podarowali panu Żaglowi własnoręcznie wykonanie ozdoby świąteczne.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
Mikołajki 2013
Mikołajki obchodzone są 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja biskupa Miry. W Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim uczniowie z Samorządu Szkolnego przebrani w stroje świętego Mikołaja w towarzystwie Śnieżynek odwiedzali sale lekcyjne składając życzenia i obdarowując uczniów słodyczami, nauczycieli… rózgami ze słodkim upominkiem. Wszyscy dobrze się bawili.
***
"Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy ".
Johann Wolfgang Goethe
6 grudnia 2013r. zakończyła się zbiórka darów w ramach tzw. szlachetnej paczki. Akcja ta wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród społeczności naszej szkoły, dlatego też mogliśmy przygotować paczki nie dla jednej, ale dla dwóch potrzebujących rodzin.
W sobotę, 7 grudnia, dostarczyliśmy prezenty do magazynu akcji „Szlachetna paczka” w Pułtusku, a stamtąd wolontariusze przekazali je do "naszych" rodzin.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom i liczymy na Waszą pomoc w przyszłym roku!
Tekst: Monika Świąder
zdjęcia
***
Podsumowanie wyborów do RSU
Dnia 29 listopada 2013 roku w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięło udział 19 kandydatów, z których wyłoniono trzech uczniów z największą ilością głosów :
1. Płuciennik Hubert II LO 2
2. Szwejkowski Dawid II RA
3. Witkowska Martyna III TAK
W komisji zasiedli następujący uczniowie :
- Elżbieta Zbrzezna, z klasy I TAK
- Łukasz Powierża, z klasy I TAK
- Daniel Majkowski, z klasy I TAK
- Natalia Patorska, z klasy II LO 2
Frekwencja w wyborach wyniosła 57,7 % .
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały opiekunki RSU P. Marzena Czarnota i P. Monika Świąder.
Naszym zdaniem takie akcje są potrzebne w szkole, ponieważ przygotowują uczniów do spełniania obywatelskiego obowiązku, jakim są wybory.
Tekst : Natalia Patorska , Elżbieta Zbrzezna, Daniel Majkowski, Łukasz Powierża.
zdjęcia
***

 

  Płomień rozgryzie malowane dzieje,

  Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,

  Pieśń ujdzie cało....

                                      Adam Mickiewicz

 

IV Powiatowy Konkurs  Pieśni Patriotycznej w Pułtusku pod hasłem ,,Pieśń ujdzie cało...”

 

            Pod hasłem ,,Pieśń ujdzie cało...”odbył się IV Powiatowy Konkurs  Pieśni Patriotycznej w Pułtusku. Został on  przygotowany przez Liceum im. Piotra Skargi w Pułtusku oraz Pułtuskie Centrum Kultury. Należy zaznaczyć, że impreza nabiera rozpędu i w bieżącym roku do udziału w niej zostali zaproszeni uczestnicy z sąsiadujących z Pułtuskiem powiatów.

            Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim reprezentowali:

Sara Smolińska  z klasy III LS i Paweł Bonisławski z kl. III LO.  Zaprezentowali piosenkę  ,,Wolność `` z repertuaru Marka Grechuty.

Konkurencja była duża, a dodać należy, iż młodzież z Pułtuska jest wspierana przez  pedagogów ze szkół muzycznych- w kwestii przygotowania i akompaniamentu. 

`           Jury w składzie :Ryszard Poznakowski , Artur Miler, Fryderyk Pawelec nagrodzili  zaśpiewaną przez   naszą  młodzież piosenkę .W grupie klas ponadgimnazjalnych za swój  występ  zdobyli wyróżnienie  (dyplom i nagrodę finansową) .Opiekę nad nimi sprawowała Teresa Karp.

             Naszym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: Teresa Karp

zdjęcia

***
Ewa Chrzanowska mistrzynią Powiatu Makowskiego w tenisie stołowym
23 listopada odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu Makowskiego w indywidualnym i drużynowym tenisie stołowym. Uczniowie: Ewa Chrzanowska (2LO2), Mateusz Kuczyński (3TAK) oraz Dawid Drejka (3TAK), pod opieką Pana Krzysztofa Tyburskiego, godnie reprezentowali naszą szkołę.
Podczas rozgrywek indywidualnych poziom był wysoki, ale dla naszych uczestników nie stanowił on zbyt dużego problemu. W grupie dziewcząt Ewa Chrzanowska pokonała ubiegłoroczną zwyciężczynię Magdalenę Gacioch (ZSZ w Krasnosielcu). Zajmując 1. miejsce została mistrzynią Powiatu Makowskiego. Wśród chłopców, pomimo ogromnych starań, Mateusz Kuczyński zajął dopiero 7. Miejsce, a Dawid Drejka – 8. miejsce. W rozgrywkach drużynowych Mateusz i Dawid zajęli 4. miejsce, natomiast Ewa 2. miejsce.
Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.
Tekst: Ewa Chrzanowska, p. Krzysztof Tyburski
***
Warsztaty z carvingu
Z carvingiem, czyli sztuką rzeźbienia w warzywach i owocach, młodzież z klas I i II TG zapoznała się dzięki paniom z Koła Gospodyń Wiejskich ze Smrocka Dworu: p. Marzeną Brzezińską, p. Anną Kluczek i p. Elżbietą Paczkowską. Należy nadmienić, iż są one mamami uczniów uczęszczających do naszej szkoły.
Warsztaty składały się z dwóch części:
•Teoretycznej, podczas której Panie przedstawiły prezentację multimedialną na temat działalności ich koła oraz zapoznały z historią carvingu i zaprezentowały, krok po kroku, jak dekorować potrawy oraz stół warzywami i owocami.
Uczniowie dowiedzieli się m. in. , że ojczyzną dekorowania potraw i stołów fantazyjnie rzeźbionymi owocami i warzywami są kraje azjatyckie. Za kolebkę tej sztuki uważa się Tajlandię i kraje ościenne, także Japonię.
Obecnie w Tajlandii carving włączony jest w program zajęć szkolnych jako dziedzictwo narodowe wymagające propagowania i ochrony.
•Praktycznej podczas, której uczniowie pod fachowym okiem uczyli się sztuki rzeźbienia.
Pani Anna Kluczek podkreślała, że aby poznać carving, nie musimy posiadać zdolności manualnych, wbrew pozorom rzeźbienie tego typu nie jest aż tak skomplikowane. Jeżeli poświęcimy troszkę czasu na poznanie podstaw carvingu, okaże się on łatwiejszy niż przypuszczamy.
Wykonane przez uczniów prace można było zobaczyć na wystawie, po skończonych warsztatach. Efektownie wyrzeźbione owoce i warzywa zaskakiwały kunsztem i precyzją, a jednocześnie przyciągały wzrok kształtem i wielobarwną grą kolorów natury.
By można było dłużej podziwiać efekty prac, uczniowie z kółka fotograficznego uwiecznili wszystko na barwnych fotografiach, które wzbogaciły kronikę szkolną oraz zostały zaprezentowane na stronie internetowej szkoły , Facebooku oraz na wystawie zdjęć w budynku szkoły.
Tego typu warsztaty odbyły się w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej po raz pierwszy, ale miejmy nadzieję… nie po raz ostatni. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zgodnie stwierdzili, że dobrze byłoby cyklicznie spotykać się na tego typu zajęciach, wzbogacających wiedzę o świecie i doskonalących manualne zdolności uczniów.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
Wycieczka do Warszawy
Nasza stolica ma wiele pięknych zabytków. Jednak nie wystarczy znać te zabytki, ale także wypadałoby je zwiedzić.
19 listopada wyruszyliśmy w podróż z opiekunami : p. Pawłem Jakubowiczem, p. Agnieszką Kacprzycką i p. Aleksandrą Stolarczyk, a celem naszej wycieczki była Warszawa. Mieliśmy okazję odwiedzić wiele pięknych miejsc i poznać wiele interesujących wątków historycznych związanych z naszym krajem.
Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, był Zamek Królewski. Pani przewodnik oprowadziła nas i opowiedziała o czasach, gdy Zamek Królewski był zamieszkiwany przez polskich monarchów i odwiedzany przez zagranicznych gości naszych władców. Wygląd zewnętrzny Zamku jest cudowny, jednak jego wystój jest zachwycający . To budowla wypełniona po brzegi pięknymi obrazami, rzeźbami i złotymi wykończeniami.
Kolejnym etapem wycieczki były Łazienki Królewskie. Piękna pogoda i mieniące się w wodzie promienie społeczne spowodowały, że Pałac na Wyspie wyglądał magicznie. Podczas spaceru po parku odwiedziliśmy także : Amfiteatr oraz Starą Pomarańczarnię i tzw. Teatr Stanisławowski. Nie pominęliśmy również najbardziej znanego na świecie pomnika Fryderyka Chopina.
Uczniowie z kółka fotograficznego uwiecznili wszystko na barwnych fotografiach, które wzbogaciły kronikę szkolną oraz zostały zaprezentowane na stronie internetowej szkoły, Facebooku oraz na wystawie zdjęć w budynku szkoły.
Tekst: Monika Bonisławska II LO2
zdjęcia
***
W dniu 12 listopada 2013r. w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej p. Marta Gutowska i p. Magdalena Bonisławska przeprowadziły szkolenie Rady Pedagogicznej w następujących kwestiach:
1. Rola doradztwa zawodowego w rozwoju ucznia.
2. Prezentacja projektów unijnych realizowanych w szkole.
Osoba prowadząca szkolenie, Marta Gutowska, przedstawiła rolę i zadania doradcy zawodowego oraz korzyści wynikające z realizacji zadań poradnictwa w szkole. Zaprezentowała również tendencje na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zawodów przyszłościowych. Scharakteryzowała system poradnictwa zawodowego w Polsce i krajach UE. Przedstawiła znaczenie informacji dotyczącej charakterystyki zawodów, specjalności pożądanych przez pracodawców, predyspozycji zawodowych, przeciwwskazań i możliwości rozwoju zawodowego w danej branży.
Druga część szkolenia dotyczyła realizacji projektów UE w szkole. Przebieg projektu „Agro na 6-stkę Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce” przedstawiła Magdalena Bonisławska. Natomiast Marta Gutowska zaprezentowała program Leonardo da Vinci, zatytułowany „Uczenie się przez całe życie”.
Celem projektów było podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, wymiana doświadczeń w zakresie najnowszych technik, technologii i rozwiązań organizacyjnych oraz zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w projektach UE to:
- poznanie praktycznych rozwiązań organizacyjno – technicznych stosowanych w firmach i instytucjach niemieckich i hiszpańskich
- bezpośredni kontakt z rolnikami umożliwiający zapoznanie się wielokierunkowością działań, jakie oni podejmują, aby utrzymać się na rynku i osiągać dochody;
- poznanie sposobów korzystania z odnawialnych źródeł energii i programów ekologicznych;
- analiza sposobów organizowania bezpiecznych stanowisk pracy oraz przeciwdziałanie zagrożeniom na stanowisku pracy
- poznanie osobliwości przyrody i obiektów historycznych Barcelony i Dolnej Saksonii;
- nawiązanie kontaktów, które dają szanse na realizację dalszych projektów;
- poznanie nowych kultur i narodowości;
- wykorzystanie zaobserwowanych rozwiązań, idei i pomysłów;
- stworzenie materiałów informacyjnych o kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie;
- rozpropagowanie idei programu Agro na 6-stkę i Leonardo da Vinci oraz zachęcenie do odbywania stażu / wymiany wśród uczniów, nauczycieli i ludności ze środowiska lokalnego;
- nawiązania nowych przyjaźni;
- dzielenie się z innymi nauczycielami doświadczeniem, wiedzą oraz materiałami edukacyjnymi
Tekst: M. Bonisławska
***
OBCHODY 95. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZS IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
8 listopada 2013 r. w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbył się uroczysty apel dotyczący jednej z najważniejszych rocznic
w polskim kalendarzu – Święta Niepodległości.
Uczniowie naszej szkoły (11 listopada 2013 r.) wystąpili także przed publicznością zgromadzoną w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa w Makowie Mazowieckim.
Montaż słowno-muzyczny pt. „Wolność jest w nas” przygotowali uczniowie klas: I TG, II LO1, III LS, II LO2, I LO2, IV RA, III TAK, III LO1 pod kierunkiem Aleksandry Stolarczyk.
Odświętnie ubrana młodzież, z biało-czerwonymi kotylionami na piersi, ukazała historię Polski w jej najważniejszych momentach dziejowych, drogę do wolności naszej Ojczyzny. Historycznym refleksjom towarzyszyły pieśni o tematyce patriotycznej. Szczególnie wzruszająco zabrzmiała pieśń pt. Ja to mam szczęście w wykonaniu Sary Smolińskiej i Pawła Bonisławskiego.
Tekst: Aleksandra Stolarczyk
zdjęcia z akademii szkolnej                                       zdjęcia z wystąpienia w kościele
***
Śpiewać każdy może
W dniu 31.10.2013 w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim wystąpili artyści Estrady Koszalińskiej. Przedstawiony program został przygotowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii . Tytuł programu : ,,Śpiewać każdy może``. Program oglądała i uczestniczyła w nim młodzież naszej szkoły.
Tekst: Teresa Karp
zdjęcia
***
Realizacja projektu „ AGRO na 6-stę” - Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce”
Nauczycielki teoretycznych przedmiotów ekonomicznych,. Marta Gutowska i Magdalena Bonisławska, uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie „AGRO na 6-stkę. Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce”.
Głównym założeniem realizowanego projektu było powiązanie kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych z wymogami współczesnego rynku pracy i gospodarki. Celem zaś - podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu agrobiznesu, poprzez ukończenie programu doskonalenia zawodowego i praktycznego w przedsiębiorstwach. Nacisk położono w szczególności na aktualizację wiedzy i umiejętności praktycznych nauczycieli w zakresie najnowszych technik, technologii i rozwiązań organizacyjnych stosowanych w branżach rolniczych.
Nauczycielki uczestniczyły w:
1.Warsztatach przygotowujących do praktyk
Cel – analiza praktycznych przykładów nowoczesnych technologii w branżach rolniczych, stosowania systemów informacyjnych do zarządzania przedsiębiorstwem rolnym oraz aspektów nowoczesnej produkcji ekologicznej.
2.Praktykach w wybranych przedsiębiorstwach – (2 tygodnie, dwie części x 5 dni roboczych każda)
Cel - zapoznanie się z rozwiązaniami organizacyjnymi, najnowszymi technologiami i narzędziami z uwzględnieniem narzędzi informatycznych
•Część pierwsza – odbyła się w Centrum Hipiki w Jaszkowie koło Poznania

•Część druga – Firmie AUTOMAEKO - Gdynia

3.Wyjeździe studyjnym do wiodących zagranicznych przedsiębiorstw rolniczych
Cel – wymiana doświadczeń wspomagających szkolnictwo zawodowe, powiązanie wiedzy z praktyką w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, stosowanych technik i technologii produkcyjnych oraz wzmocnienie związków społecznych i ekonomicznych między poszczególnymi krajami.
Miejsce wyjazdu – Llorent de Mar; Hiszpania.

Tekst: Marta Gutowska
***
Złoto dla naszej drużyny
Drużyna dziewcząt, reprezentująca Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, wróciła z Powiatowej Licealiady Młodzieży Szkolnej z pucharem i złotymi medalami.
Turniej piłki nożnej odbył się 26 października 2013 r. w Krasnosielcu . Drużyna dziewcząt w składzie: Martyna Witkowska, Aneta Witkowska , Karolina Strzelczak , Klaudia Stasiak, Milena Rogalska, Katarzyna Szymańska, Dominika Przybylska , Justyna Wielgolewska, Magdalena Gutowska wywalczyła złoty medal. Uczennice trenowały pod okiem pani Marzeny Czarnoty, nauczycielki wychowania fizycznego.
Gratulujemy zwycięstwa i życzymy więcej takich sukcesów.
Tekst: Marzena Czarnota
***
OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH
25 października, na sali gimnastycznej w budynku B, odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. Samorząd Uczniowski przygotował dla „pierwszaków” zabawę pt: „Mam talent”. Uczniowie z każdej klasy pierwszej byli zobowiązani do zaprezentowania talentu, który posiadają. Wychowawcy wraz z uczniami stanęli na wysokości zadania i przygotowali różne rodzaje skeczów i pokazów dla publiczności.
Młodzież z klas pierwszych pokazała starszym koleżankom i kolegom, że potrafi fantastycznie śpiewać, przedstawiać zabawne skecze, prezentować perfekcyjną grę w piłkę nożną, jak również odkrywać swoje talenty kulinarne.
Po tak udanych otrzęsinach pierwszoklasiści mogą już czuć się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej naszej szkoły.
Tekst: Monika Świąder
zdjęcia
***
II miejsce dla drużyny chłopców na Powiatowej Licealiadzie Młodzieży Szkolnej
(Turniej Piłki Nożnej Chłopców)
19.10.2013, w Krasnosielcu, odbyły się, drugie w tym roku szkolnym, zawody w ramach powiatowych igrzysk szkół ponadgimnazjalnych. Tym razem reprezentacje czterech szkół powiatu makowskiego rywalizowały w turnieju piłki nożnej.
Oto klasyfikacja końcowa:
I miejsce – LO Maków Mazowiecki
II miejsce – Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim
III miejsce – ZS Krasnosielc
IV miejsce – ZS Różan
Uczniowie reprezentujący naszą szkołę to:
Konrad Brzeziński III LO1
Adrian Pijanowski III LO1
Mariusz Rzepiński III LO1
Paweł Włodarczyk II RA
Kamil Baranowski II TE
Kamil Świderski II TE
Piotr Jastrzębski II TE
Mateusz Dudzik II TE
Adam Ciuchta II TAK
Tekst: Wojciech Rupiński
zdjęcia
***
Trzecia już tablica interaktywna w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
W pierwszym tygodniu września, w sali nr 100 budynku B, pracownicy firmy Mentor zainstalowali i uruchomili tablicę interaktywną. To już trzeci nowoczesny środek wspomagający nauczanie w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej.
Montaż tablicy połączony jest zawsze ze szkoleniem dla nauczycieli. W jaki sposób działa tablica, jak zainstalować oprogramowanie na danym komputerze , jak pracować na lekcji z użyciem tablicy interaktywnej? To tylko niektóre pytania, na jakie odpowiadali prowadzący szkolenie.
Tablice interaktywne to bardzo popularne w Wielkiej Brytanii, USA, a ostatnio także w Europie, wyjątkowe narzędzia wspomagające proces nauczania. Są one wykorzystywane również w naszej szkole.
Co jest w nich wyjątkowego? Wyglądem przypominają zwykłe tablice, które znajdują się w każdej szkolnej klasie, a jednak dzięki możliwości łączenia działań nauczycieli i uczniów jedna tablica interaktywna może niekiedy zastąpić pracownię komputerową. Tablica interaktywna posiada funkcje, którymi nie dysponują inne środki (nawet komputer sprzężony z projektorem multimedialnym), np. wczytywanie notatek z tablicy do pamięci komputera, odtwarzanie filmów z możliwością wykonywania notatek bezpośrednio na pojedynczych kadrach, praca z aplikacjami komputerowymi na powierzchni tablicy. Wykorzystując wymienione udogodnienia, ta nowoczesna pomoc dydaktyczna ułatwia łączenie tradycyjnego wykładu z prezentacją materiałów multimedialnych, jakimi dysponuje nauczyciel.
W jaki sposób działa tablica interaktywna? Moduł elektroniczny zbiera dane o położeniu pisaka względem tablicy i wysyła je do komputera. W zależności od miejsca położenia pisaka, trybu pracy oraz akcji wywołanej pisakiem następuje określone zdarzenie, a obraz zachodzących zmian, dzięki projektorowi multimedialnemu, przesyłany jest na tablicę.
IPBoard to tablica elektromagnetyczna, która poprzez połączenie z komputerem i projektorem stanowi interaktywne narzędzie do prowadzenia nowoczesnych prezentacji.
W jaki sposób działa? Tablica elektromagnetyczna IPBoard, reaguje na specjalny pisak, jak na dotyk. Projektor multimedialny, komputer oraz tablica multimedialna są ze sobą połączone i zintegrowane. Projektor rzuca obraz z komputera na tablicę, która przejmuje funkcję monitora. Pisaka używa się jak myszki, a więc uzyskuje się pełny dostęp do funkcjonalności komputera z poziomu tablicy. Za jego pomocą można obsługiwać programy, nie odchodząc od tablicy. Przewagą IPBoard nad tradycyjnymi tablicami jest fakt pisania, rysowania, powiększania obrazów, itp. - na tle aktualnie edytowanego dokumentu. Daje to możliwość tworzenia nowoczesnych, dynamicznych, interaktywnych prezentacji. Co więcej, tak przeprowadzona prezentacja zostanie zapisana na dysku, co z kolei umożliwia jej późniejsze przesłanie, odtworzenie czy wydrukowanie. Wszystkie funkcje tablicy interaktywnej IPBoard zawarte są w Menu, które dostępne jest z obu jej stron. Dodatkowo w bocznym panelu tablicy znajdują się umieszczone na stałe przyciski funkcyjne. Są to skróty do najpopularniejszych funkcji tablicy, takich jak: pisak, menedżer prezentacji, gumka, nawigacja pomiędzy slajdami, itp. Tablica posiada m.in. funkcję magicznego pióra, lupy -zwanej w tym przypadku latarką - oraz zaawansowanego powiększania.
IPBoard oferuje cztery tryby pracy: zwykły tryb tablicy, tryb pracy z PC, tryb interaktywny oraz tryb NetMeeting, dzięki któremu tablicę można podłączyć do sieci. Darmowe oprogramowanie, które jest ogólnie dostępne, i format zapisu (JPG, HTML, PNG, TPW) pozwalają każdemu użytkownikowi na odtworzenie prezentacji w dowolnym momencie.
Lekcje z użyciem tablicy interaktywnej pozwalają na:
-kontrolowanie przebiegu i tempa lekcji,
-korzystanie z gotowych materiałów multimedialnych w sposób zgodny z zaplanowanym tokiem lekcji,
-śledzenie przebiegu doświadczenia przez cały zespół uczniowski pozwala zachować bezpieczeństwo, jednak utrudnia ćwiczenie umiejętności manualnych pojedynczego ucznia,
-wspólne rozwiązywanie testów i zadań na tablicy pozwala na powtórzenie materiału lekcji i dyskusję, jednak ogranicza samokontrolę i samoocenę uczniów,
-samodzielną obsługę tablicy.
Wicedyrektor szkoły, pani Wiesława Kowalczyk, która bardzo często na lekcjach korzysta z tablicy interaktywnej, w taki oto sposób podkreśla jej znaczenie: Dla uczniów z tzw. pokolenia Y nowe technologie to nieodłączna część otaczającego ich świata. Widzimy, jak często i chętnie sięgają po przenośne urządzenia do odtwarzania muzyki, korzystają z komputerów i Internetu, komunikują się za pomocą telefonów komórkowych, itp. Dlatego warto wykorzystać w szkole ich zainteresowania technologiami. Uważam, że umiejętne stosowanie nowoczesnych narzędzi na zajęciach może przynieść wiele korzyści. Staramy się łączyć tradycyjne metody nauczania z najnowszymi zdobyczami w dziedzinie edukacji cyfrowej. Dzięki temu nauczanie staje się nie tylko bardziej efektywne, ale też efektowne.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia

***
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
15 października 2013 roku dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej udali się do Starostwa Powiatowego na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wśród czterech wyróżnionych przez Starostę makowskiego przedstawicieli placówek oświatowych z Makowa Mazowieckiego znalazł się p. Dariusz Józef Milewski, wicedyrektor naszej szkoły.
Podczas spotkania pani dyrektor Elżbieta Rakowska nagrodziła nauczycieli i pracowników szkoły. Nagrody otrzymali:
Wiesława Kowalczyk
Włodzimierz Łaskarzewski
Magdalena Bonisławska
Barbara Jaźwińska
Arkadiusz Furmański
Paweł Chełchowski
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
13 października 2013
XIII Dzień Papieski
"Jan Paweł II - Papież dialogu"

Tegoroczny, XIII już Dzień Papieski, decyzją Konferencji Episkopatu Polski obchodzony jest 13 października, pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”.
„Zgłębianie papieskiego nauczania w tym obszarze, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, w klimacie modlitwy i pogłębionej refleksji może przynieść poprawę umiejętności twórczego spotkania ludzi odmiennych poglądów czy wyznawanej wiary, ludzi głęboko religijnych i szczerze poszukujących Boga. Zmiana sposobu debaty, zarówno publicznej, jak i w wymiarze indywidualnym, jest zadaniem nie cierpiącym zwłoki. Dyskusja i polemika, jakkolwiek niejednokrotnie konieczne, nie zaspokajają potrzeby głębokiego spotkania pomiędzy ludźmi, na gruncie szacunku i zakładanej uprzednio dobrej woli dotarcia do prawdy o sobie nawzajem, o człowieku i jego miejscu w świecie, o sensie życia, wreszcie o możliwości spotkania Boga, a więc o odkrywaniu Prawdy Ostatecznej” – podkreśla ks. Dariusz Kowalczyk w przygotowanej przez niego interpretacji hasła Dnia Papieskiego.
Pomysłodawcą i organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Tegoroczne hasło to "Jan Paweł II - papież dialogu". Obchody XIII Dnia Papieskiego odbywały się w całej Polsce.
Na terenie Makowa Mazowieckiego również nie zabrakło młodych wolontariuszy, którzy podjęli inicjatywę budowania żywego pomnika bł. Jana Pawła II. Piętnastu uczniów Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz. w dniu 12 października kwestowało na terenie całego miasta, aby w ten sposób dołączyć się do działania Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspomagając jednocześnie uzdolnioną młodzież z niezamożnych środowisk.
Dziękujemy wszystkim tym osobom, które okazały życzliwość wolontariuszom i wsparły ich „groszem” oraz przyczyniły się do budowania żywego pomnika bł. Jana Pawła II.
Akcja na terenie naszego miasta odbyła się po raz trzeci, a suma zebrana przez wolontariuszy została przekazana Fundacji.
mgr lic. Piotr Zalewski
Pełnomocnik Fundacji DNT
na terenie Makowa Maz. sztab 116
zdjęcia
***
Kocham cię szkoło !
11 października 2013 roku Samorząd Uczniowski przygotował uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. W sali gimnastycznej w budynku B odbył się konkurs pod hasłem „Kocham cię szkoło!” W zabawie tej udział wzięły dwie drużyny: nauczyciele vs uczniowie. Prowadzące, Natalia Poprawska z kl. II LO2 i Karolina Ignaczak z kl. II TG, przygotowały scenariusz całej zabawy i przeprowadziły różne konkurencje, np. na podstawie pokazanego fragmentu filmu poproszono drużyny o podanie nazwisk aktorów grających główne role; drużyny musiały również wykazać się talentem muzycznym podczas śpiewania, wskazanych przez prowadzących, piosenek. Dużo śmiechu i dobrej zabawy było także podczas rundy zatytułowanej „Kalambury”. Zwycięską drużyną okazali się …uczniowie!
Również tego dnia uczniowie, w podziękowaniu za opiekę i trud wychowawczy, złożyli na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Rakowskiej smaczny podarunek.
Po zakończeniu części artystycznej uczniowie zaprosili wszystkich nauczycieli na „słodką biesiadę”, podczas której zachwycano się przepysznymi wypiekami uczennic z klasy II TG oraz dekoracją stołu, którą współtworzyły uczennice z klas : II TE i II TAK (bukiety z jesiennych liści), II TG (składanie serwetek) i II LO ( rozłożenie zastawy stołowej).
Tekst: Monika Świąder
zdjęcia
***
Ania zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Polski
W dniach 4 - 6 października 2013 roku w Bydgoszczy odbyły się XL Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów.
Po raz pierwszy w tej imprezie udział wzięła Anna Kubaszewska, uczennica Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Zawodniczka wróciła do domu z brązowym medalem. Mimo wszystko Ania nie jest zadowolona z tego startu, gdyż wyniki, jakie uzyskiwała podczas treningów w naszej szkolnej siłowni, były zdecydowanie wyższe. Gdyby Ania zaliczyła ten sam ciężar (65kg), który unosiła na treningach, zdobyłaby złoty medal w kategorii juniorek i srebrny w kategorii seniorek.
Wyciskanie sztangi leżąc na ławeczce wbrew pozorom nie jest łatwą dyscypliną. Zawodnicy wykonują podnoszenia na specjalne komendy, z którymi Ania nie jest dokładnie zapoznana, dlatego właśnie nie zaliczono jej podniesień przy ciężarze 65 kg.
Doświadczenie zdobyte na tych mistrzostwach na pewno będzie procentowało w przyszłości. Trener Ireneusz Pepłowski jest przekonany, że już wkrótce na szyi naszej uczennicy zawisną medale z najcenniejszego kruszcu.
Dzięki dobremu wynikowi Ania została powołana do szerokiej kadry narodowej.
Serdecznie gratulujemy - jej i trenerowi.
Trzymamy kciuki i czekamy na złoto
***
Pokaż, że pamiętasz! Bądź wierny tradycji! Pobiegnij ulicą Armii Krajowej!
27 września 2013 r. pobiegliśmy w IV Memoriałowym Biegu Ulicznym imienia Żołnierzy Armii Krajowej. Celem imprezy było uczczenie pamięci Patrona Szkoły, popularyzacja biegów wśród młodzieży oraz promocja miasta Maków Mazowiecki.
Bieg był wynikiem wspólnej inicjatywy Dyrekcji naszej szkoły, Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim.
W biegu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu makowskiego oraz mieszkańcy Makowa Mazowieckiego.
Meta biegu zlokalizowana była u wejścia do Miejsca Pamięci Narodowej, gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości. Tam dokonano również dekoracji najlepszych zawodników, którym puchary i dyplomy wręczyli: p. Janusz Jankowski Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, p. Elżbieta Rakowska Dyrektor Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, p. Jan Mieczysław Żytowiecki oraz gościnnie uczestniczący w biegu Krzysztof Żebrowski, Mistrz Polski w biegu seniorów na 1500 m.
Wyniki:
Szkoły gimnazjalne

Kategoria dziewczęta
I miejsce - Laura Chodkowska
II miejsce - Agata Kordowska
III miejsce – Natalia Walerzak

Kategoria chłopcy
I miejsce – Kamil Łyszkowski
II miejsce – Dariusz Jabłoński
III miejsce – Piotr Zbrzezny

Szkoły ponadgimnazjalne

Kategoria dziewczęta
I miejsce – Aleksandra Budna
II miejsce – Elżbieta Jędraszko
III miejsce – Lena Żychowska

Kategoria chłopcy
I miejsce – Mateusz Grabowski
II miejsce – Sebastian Kurzyński
III miejsce – Bartłomiej Pomaski

Kategoria OPEN
I miejsce - Marzena Czarnota
II miejsce – Janusz Gołyś
III miejsce - Dariusz Milewski
Delegacja uczniów Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim złożyła kwiaty pod pomnikiem por. Aleksandra Piasecznego „Makarego”, żołnierza 13. Pułku Piechoty, Komendanta Obwodu Makowskiego ZWZ AK i NSZ oraz pod pomnikiem postawionym w Hołdzie Nauczycielom Poległym i Umęczonym w Obronie Mowy Ojczystej przez ZNP.
Przy tej okazji głos zabrali: Pani Elżbieta Rakowska - Dyrektor Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, Pan Janusz Jankowski – Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, Jan Mieczysław Żytowiecki – syn komendanta Obwodu Makowskiego Armii Krajowej, harcerza i wywiadowcy Szarych Szeregów i Armii Krajowej, wieloletni przyjaciel naszej szkoły. Wszyscy podkreślili, że cykliczna impreza jaką stał się Bieg Imienia Żołnierzy Armii Krajowej jest żywym dowodem pamięci o bohaterskich czynach Żołnierzy Armii Krajowej.
Zwieńczeniem biegu było zasadzenie czwartego już platanu, symbolizującego pamięć poległych i organizowany dla ich czci bieg.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
27 września to dla naszej szkoły szczególny czas. Tego dnia uroczyście obchodzimy Święto Patrona Szkoły – Żołnierzy Armii Krajowej, połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.
W tym roku dopełnieniem oficjalnych uroczystości był montaż słowno - muzyczny, zaprezentowany przez uczniów klasy I LO2, przygotowanych pod kierunkiem p. Marzeny Groszyk- Gosiewskiej. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze z czasów wojennych.
Goście i uczniowie wysłuchali fragmentów kilku pieśni patriotycznych oraz obejrzeli krótki film o jednym z najbardziej znanych działań żołnierzy AK - akcji „ Burza”.
Znakomitym podsumowaniem tegorocznych obchodów święta Patrona Szkoły zdają się być prorocze słowa naszego narodowego wieszcza, Zygmunta Krasińskiego:
„Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie,
Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie
Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie!”

Tekst: Marzena Groszyk -Gosiewska
zdjęcia
***
Wycieczka klas drugich LO
24 września 2013r. klasy II LO1 oraz II LO2 wzięły udział w spotkaniu integracyjnym w miejscowości Gładczyn koło Pułtuska. Opiekę sprawowali wychowawcy klas: p. P. Chełchowski i p. M. Perkowska.
Punktem głównym programu była gra w paintball. Atmosferę umilał grill z kiełbaskami. Złota polska jesień umożliwiła skorzystanie z kąpieli słonecznych i podziwianie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy.
Tekst: Marta Perkowska
zdjęcia
***
2 października 2013 r. odbył się rajd rowerowy pod hasłem „Powstanie styczniowe na naszym terenie” . W rajdzie wzięli udział uczniowie z klas 3 LS, 2 TT i 2 LO1 Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, pod czujnym okiem wicedyrektora Dariusz Milewskiego i nauczyciela historii Arkadiusza Furmańskiego.
Trasa rajdu przebiegała od Makowa Mazowieckiego do miejscowości Szygi nieopodal Różana i z powrotem. Intencją organizatorów rajdu było upamiętnienie wydarzeń związanych z bitwą wojsk powstańczych pod dowództwem kpt. Józefa Trompczyńskiego z siłami rosyjskimi.
Krótko po starcie spod budynku Zespołu Szkól uczestnicy zatrzymali się na starym cmentarzu parafialnym przy ulicy Armii Krajowej, gdzie zapalili znicze na symbolicznej mogile uczestników powstania 1863 roku. Po dotarciu do celu uczestnicy wysłuchali krótkiej prelekcji dotyczącej wspomnianych wydarzeń oraz uczcili pamięć poległych powstańców zapalając znicze pod pamiątkowa tablicą, która znajduje się obok Kościoła w Zawadach.
Po krótkim odpoczynku nastąpił powrót do Makowa Mazowieckiego. Rajd zakończył się na plaży nad Zalewem . Mimo przebycia dystansu 50 km uczestnicy byli zadowoleni.
Tekst: Arkadiusz Furmański
zdjęcia
***
Przygotowania do Mistrzostw Polski
Już za tydzień, 05.10.2013 r. w Bydgoszczy, odbędą się VIII Mistrzostwa Polski Juniorów Osób Niepełnosprawnych w wyciskaniu sztangi na ławeczce.
Od ponad trzech miesięcy, włącznie z wakacjami, do tej imprezy przygotowuje się Ania Kubaszewska z klasy III LS. W ostatni wtorek uczennica naszej szkoły pomyślnie przeszła badania lekarskie, znakomicie również poszedł jej ostatni sprawdzian, który odbył się pod okiem Pawła Rabczewskiego (ojca Dody), który wraz z Ireneuszem Pepłowskim – trenerem - przygotowuje Anię do Mistrzostw Polski.
Tekst: Ireneusz Pepłowski
***
Wycieczka do Bednar k. Poznania
20 września odbyła się wycieczka szkolna do Bednar. Brali w niej udział uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych technikum agrobiznesu oraz kilku uczniów trzeciej klasy technikum architektury krajobrazu. Mile widziani byli również absolwenci naszej szkoły. Wśród uczniów znalazły się tylko dwie uczennice.
Na wycieczkę wyjechaliśmy o godzinie 4.00 . Podróż trwała około 7 godzin. Na miejsce dotarliśmy przed 11.00. Uczniowie mieli 4 godziny, w trakcie których mogli zapoznać się z „nowinkami rolniczymi”, oglądać sprzęty rolnicze, które nie zawsze można spotkać w naszym rejonie. Uczestniczyli też w pokazach pracy tych maszyn na polu.
O godzinie 15.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Czas umilała nam muzyka oraz możliwość oglądania na autokarowym odtwarzaczu DVD filmów przyniesionych przez uczniów.
W drodze powrotnej… uczniowie zgłodnieli i postanowili zrobić dłuższy postój. Warto również zauważyć, że droga powrotna upłynęła nam dość szybko i około godziny 22.00 byliśmy już w Makowie.
Tekst: Martyna Sosnowska kl. II RA
zdjęcia
***
Uczniowie z ŻAK-a na Warszawskim Salonie Maturzystów
W dniach 12-13 września 2013r. w gmachu Politechniki Warszawskiej odbył się Warszawski Salon Maturzystów. W czasie uroczystości otwarcia Salonu, powodzenia na maturze i w rekrutacji na studia życzyli maturzystom: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i wiceminister edukacji Joanna Berdzik oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk.
Co roku Warszawski Salon Maturzystów odwiedzają tłumy młodzieży. Wśród tego tłumu znaleźli się też uczniowie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Młodzież z klas III LO1 oraz IV RA, pod opieką p. Małgorzaty Konarzewskiej-Chojnowskiej i p. Wiesławy Kowalczyk, uczestniczyła w spotkaniach prowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: „Język polski- egzamin, który zdaję obowiązkowo. Co muszę umieć, aby zdać” prowadzone przez panią Danutę Król oraz „Matematyka- egzamin, który zdaję obowiązkowo. Co muszę umieć, aby zdać” prowadzone przez pana Mariana Pacholaka. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej omawiali, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów przez maturzystów oraz jak poradzić sobie ze stresem towarzyszącym egzaminom.
Nasi uczniowie zapoznali się też z ofertami edukacyjnymi uczelni z całej Polski i zagranicy. Wielu z nich skorzystało z obecności doradców zawodowych i ich porad ułatwiających dokonanie wyboru zawodu zgodnego z ich preferencjami. Można było również porozmawiać ze specjalistami z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i OHP.
Warto było spotkać się z ogromną rzeszą naszych rówieśników z całego województwa mazowieckiego w pięknych pomieszczeniach Politechniki Warszawskiej.
Tekst: Wiesława Kowalczyk
zdjęcia
***
Plener fotograficzny w Różanie
7 września 2013 roku, na terenie zabytkowego Fortu nr I w Różanie, odbył się IV Różański Piknik Militarny. Tematem przewodnim imprezy była 150. rocznica Powstania Styczniowego oraz jego przebieg na terenie Ziemi Różańskiej.
W wydarzeniu tym wzięli udział także uczniowie naszej szkoły, należący do prężnie działającego kółka fotograficznego : Monika Bonisławska (3LO2),Patryk Mróz (2TG), Magdalena Kopka (2TG), Kacper Nowicki (2LO2), Mateusz Szczepański (2LO2) i Marcin Kacprzycki (1LO1 ), wraz z opiekunem p. Agnieszką Kacprzycką, dzięki której udało nam się wejść na obszar zamkniętego składowiska odpadów radioaktywnych. Towarzyszyli nam również rodzice p. Dorota Mróz i p. Sławomir Kacprzycki.
W trakcie imprezy można było odwiedzić obozowiska wojsk, zasmakować wojskowej grochówki z kuchni polowej oraz obejrzeć wystawę grafik z okresu powstania styczniowego.
Najbardziej widowiskową częścią pikniku była rekonstrukcja starcia sił polskich z carską piechotą i kozacką konnicą nieopodal Fortu nr 1. Świetna gra aktorska, epokowe stroje oraz piękne konie pomogły nam cofnąć się do tego wydarzenia i zobaczyć, jak nasi powstańcy dzielnie i do końca walczyli z zaborcami.
Fotoreportaż z tej przepięknej imprezy plenerowej będzie można już niedługo obejrzeć na stronie internetowej naszej szkoły, na Facebooku i… absolutnie w realu, podczas wystawy w naszej szkole.
Tekst: Monika Bonisławska 3LO2

zdjęcia
***
W nowy rok szkolny z nowymi doświadczeniami zdobytymi w Niemczech
W dniach od 18.08.2013r. do 01.09.2013r. nauczycielki Marta Gutowska i Małgorzata Chojnowska uczestniczyły w wyjeździe w ramach programu Leonardo da Vinci do Nienburga w Niemczech. Projekt dotyczył wymiany doświadczeń i był częścią Programu „Uczenie się przez cale życie”. Realizował temat: Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy. Organizatorem wyjazdu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych było Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.
W trakcie wymiany nauczyciele poznali funkcjonowanie niemieckiego systemu kształcenia zawodowego i kształcenia rolników, funkcjonowanie niemieckiego ośrodka kształcenia zawodowego, organizację i funkcjonowanie zakładów przetwórczych żywności, zakładów naprawczych urządzeń rolniczych, przestrzeganie przepisów bhp w rolnictwie, struktury i formy organizacji instytucji państwowych odpowiedzialnych za zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych. W czasie wolnym zwiedzano obiekty ekologiczne, osobliwości przyrodnicze Nienburga oraz poznawano kulturę regionu Hannoweru. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty i różne materiały do wykorzystania na zajęciach.

Tekst: Małgorzata Chojnowska
***
W nowy rok szkolny z nowymi doświadczeniami zdobytymi w Wielkiej Brytanii
W dniach 7 - 20 lipca 2013 roku p. Marzena Groszyk-Gosiewska, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół imienia Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, wzięła udział w projekcie „ Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt ten dotyczył kursu językowo -metodycznego, który miał miejsce na Uniwersytecie Kent w Wielkiej Brytanii. W projekcie tym uczestniczyło kilkudziesięciu nauczycieli z różnych krajów europejskich : Niemiec, Austrii, Francji, Słowacji, Hiszpanii, Holandii czy Grecji.
Udział w tego typu projekcie europejskim umożliwił p. Marzenie nie tylko poszerzenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka obcego i udoskonalenie umiejętności nauczania języka angielskiego, ale także pozwolił na podzielenie się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami ze szkół europejskich różnych typów.
Tekst: Marzena Groszyk - Gosiewska

zdjęcia
***
Nowy rok szkolny rozpoczęty
Uroczystość rozpoczęcia roku szklonego 2013/2014 odbyła się 2 września 2013 roku. Swą obecnością uświetnił ją Starosta Makowski Zbigniew Roman Deptuła, który - zwracając się do uczniów szczególnie klas pierwszych - podkreślił, że wybór tej szkoły to dobra decyzja.
Pani dyrektor Elżbieta Rakowska powitała wszystkich po wakacyjnej przerwie, życzyła owocnej pracy i nauki. Szczególnie gorąco przywitała uczniów klas pierwszych:
I LO1 – klasę liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym językiem angielskim i podstawowym językiem niemieckim oraz rozszerzoną geografią i WOS
I LO2 - klasę liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym językiem angielskim/rosyjskim lub rozszerzonym językiem rosyjskim/angielskim oraz rozszerzoną geografią i WOS
I TAK – klasę technikum, zawód: technik architektury krajobrazu
I TE klasę technikum, zawód: technik ekonomista
I RA – klasę technikum, zawód: technik agrobiznesu
I TG – klasę technikum, zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
I mps – klasę zasadniczej szkoły zawodowej, zawód: mechanik pojazdów samochodowych
I g – klasę zasadniczej szkoły zawodowej, zawód: kucharz
I b – klasę zasadniczej szkoły zawodowej, zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
klasę I w zasadniczej szkole zawodowej, klasa: wielozawodowa
Pani dyrektor przedstawiła również wychowawców klas pierwszych oraz nowych nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole.
Tekst: A. Kacprzycka
zdjęcia
***
Brązowy medal dla Jacka
W dniach 11-14 lipca 2013 r. w Dobryszycach, w województwie łódzkim odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich.
Jacek Koperski, uczeń klasy pierwszej technikum gastronomicznego, nie tylko wziął w niej udział, ale - ku ogromnemu zadowoleniu trenera Ireneusza Pepłowskiego stanął na podium. Zdobył brązowy medal w kategorii 50 kg - z wynikiem 150 kg w dwuboju .
Jacek jest członkiem Kadry Narodowej juniorów do lat siedemnastu. Od pięciu lat trenuje pod okiem pana Ireneusza Pepłowskiego.
Serdecznie gratulujemy
Tekst: Agnieszka Kacprzycka