Puchar dla załogi Zespołu Szkół
W niedzielę 30 czerwca 2013 r. nad zalewem miejskim w Makowie Mazowieckim rozpoczęto sezon wakacyjny. W jednej z konkurencji – Wyścigu Smoczych Łodzi – załoga Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej zajęła trzecie miejsce. Zaangażowanie i współpraca zawodników przyniosła oczekiwany efekt. Nie puchary były ważne, ale wspaniała atmosfera, która towarzyszyła zawodom.
zdjęcia
***
Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
28 czerwca młodzież Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej pożegnała rok szkolny 2012/2013. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: wicestarosta Janusz Gójski i Przyjaciel Szkoły - pan Jan Mieczysław Żytowiecki.
Zwracając się do uczniów i nauczycieli goście życzyli miłych i radosnych wakacji. Pani dyrektor Elżbiet a Rakowska wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe oraz życzyła, by wakacje były czasem odpoczynku i nabierania sił do pracy w następnym roku szkolnym. Przypomniała również o zasadach bezpieczeństwa i rozsądku, tak ważnym w czasie wakacyjnego wypoczynku .
zdjęcia
***
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe rozpoczęły się
17czerwca 2013 r., od etapu pisemnego.
18 i 19 czerwca 2013 r. odbył się praktyczny etap egzaminu.
Do egzaminu przystąpili absolwenci :
→ szkół zawodowych
-kucharz małej gastronomii;
-mechanik pojazdów samochodowych;
-mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych;
-piekarz
-technolog robót wykończeniowych w budownictwie
→ techników
- technik żywienia i gospodarstwa domowego;
- technik agrobiznesu;
- technik ekonomista.
Wszystkim uczniom życzymy uzyskania jak najlepszych wyników.
Tekst: Grażyna Gajewska
***
Koncert zespołu Żaki
W dniu 22 czerwca 2013 roku na terenie Makowa Mazowieckie odbyła się Ogólnopolska Noc Profilaktyki pt. „Profilaktyka a Ty”. Jednym z punktów powyższego przedsięwzięcia był koncert zespołu ŻAKI.
Zespół Żaki jest efektem współpracy katechetów z młodzieżą Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej. Jego działanie skupia się na muzyce rozrywkowej.
W skład zespołu wchodzi młodzież: z rożnych klas, jak również nauczyciele:
Sara Smolińska - gitara, gitara basowa, vocal
Magdalena Olkowska - vocal
Mateusz Szczepański - vocal
Kacper Jakub Nowicki - gitara solowa
ks. Dariusz Witkowski - gitara solowa
oraz gościnnie ks. Marcin Niesłuchowski - perkusja.
Zespół działa pod opieką ks. Dariusza Witkowskiego i Piotra Zalewskiego
Tekst: P. Zalewski
zdjęcia
***
Biwak klasy I TG
21 czerwca 2013r. klasa I TG zorganizowała jednodniowy biwak w miejscowości Nowy Sielc, Uczniowie byli pod opieką wychowawczyni - p. Doroty Jamiołkowskiej. W biwaku brało udział 15 uczniów oraz czworo rodziców.
Celem wycieczki było rozwijanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja zespołu klasowego.
Część osób dotarła na miejsce rowerami, natomiast pozostali zdecydowali się na dojazd samochodem. Miejscem biwaku była plaża, gdzie uczniowie grali w siatkówkę oraz pływali w pięknym jeziorze utworzonym na terenie dawnej żwirowni.
Gdy mocne wrażenia i wysiłek fizyczny osłabiły animusz wycieczkowiczów, postanowiono rozpalić ognisko, przy którym upieczono kiełbaski.
Magdalena Grochowska przygotowała niespodziankę w postaci tortu dla swoich przyjaciół, którzy obchodzili w tym dniu urodziny. Po posiłku i złożeniu życzeń wszyscy kontynuowali dobrą zabawę na plaży. Biwak trwał do godziny 16.00 .
Wyjazd ten jeszcze bardziej umocnił przyjacielskie więzi i pozwolił lepiej się poznać.
Tekst: Magdalena Grochowska, Magdalena Kopka, kl. I TG
zdjęcia
***
Pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
14 czerwca 2012 r., o godz. 11.00, w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Świadectwa odebrali uczniowie kończący klasy:
II g w zawodzie: kucharz małej gastronomii wychowawca - pani Agnieszka Koczara;
III mp –w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych - wychowawca – pani Wiesława Otłowska;
III w /b- wychowawca- pan Wojciech Rupiński
→ wielozawodowa w zawodach: fryzjer cukiernik, monter instalacji
sanitarnej, piekarz, mechanik pojazdów i maszyn rolniczych
→ technolog robót wykończeniowych w budownictwie;
II w - wielozawodowa zawodzie: lakiernik wychowawca - pan Wojciech Rupiński;
Pani dyrektor Elżbieta Rakowska, za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, nagrodziła następujące osoby:
- Marytnę Załęską, która uzyskała najwyższą średnią (4,76) i świadectwo z wyróżnieniem
- Ewę Olszewską
- Monikę Jasińską
- Annę Mossakowską
- Małgorzatę Szczypkę
- Sylwię Kamilę Wierzbicką
Na tytuł najlepszego ucznia Centrum Kształcenia Praktycznego zasłużyli:
- Sylwia Kamila Wierzbicka i Małgorzata Szpytka z klasy II g,
- Kamil Łagoda z klasy III w/b Marcin Mikołowski z klasy III mp.
Upominki i dyplomy wręczył Dyrektor CKP p. Andrzej Cesarski.
Kończący szkołę odebrali świadectwa z rąk Pani Dyrektor i wychowawców klas.
Na zakończenie absolwenci dziękowali dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły, a wyrazem ich wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Pani Dyrektor.

Na pytanie co dalej absolwenci odpowiadali:
Ewa z klasy II g: „chcę dalej uczyć się w swoim zawodzie, ale też będę szukać pracy”
Martyna klasa II g „jestem zadowolona z wybranego zawody, mam nadzieję że znajdę pracę w zgodną z wykształceniem. Planuję również kontynuować naukę w technikum gastronomicznym”.
Mateusz - mechanik pojazdów samochodowych „planuję podjąć pracę w warsztacie samochodowym u mojego wujka, a gdy nabiorę doświadczenia otworzę swój własny zakład”
Monika – fryzjerka – „lubię to co robię, nabrałam umiejętności w wykonywaniu zawodu ,mam propozycję pracy w salonie fryzjerskim, wszystko się dobrze układa”
Natalia- fryzjerka- „bardzo chciałabym pracować w swoim zawodzie, najpierw chcę odbyć staż, a później zobaczę…”
zdjęcia
***
Wycieczka do zakładu mleczarskiego
28 maja 2013 roku pani Dorota Jamiołkowska zorganizowała wycieczkę do zakładu mleczarskiego Dr. Oetker w Makowie Mazowieckim. Młodzież klasy II technikum żywienia i gospodarstwa domowego miała możliwość zapoznania się z procesem technologicznym wyrobów mleczarskich.
Wizyta zakończyła się degustacją deserów i pamiątkowym zdjęciem.
Tekst: Dorota Jamiołkowska
zdjęcia
***
Finał konkursu na fotoreportaż
„150. rocznica Powstania Styczniowego na Ziemiach Powiatu Makowskiego”

Podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie odbyło się 22 maja 2013 roku. W uroczystości wzięli udział autorzy prac wraz z dyrektorami szkół i opiekunami. Przybyli również: p. Zbigniew Roman Deptuła - Starosta Makowski, p. Janusz Jankowski -Burmistrz Makowa Mazowieckiego, p. Jan Mieczysław Żytowiecki - Przyjaciel Szkoły, p. prof. dr Wojciech Trąbczyński - kuzyn kapt. Józefa Trąmpczyńskiego, który poległ w bitwie pod Szygami w 1963 roku, p. Bożena Pawłowska - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury, p. Ewa Łata - Kierownik Biblioteki Pedagogicznej. W jury konkursu zasiedli: p. Jan Miecznikowski – Przewodniczący Rady Rodziców, p. Joanna Rzepka - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego, p. Alina Melnicka - dziennikarka Kuriera Makowskiego i p. Wiesław Łaskarzewski - nauczyciel fizyki i pasjonat historii.
Pomysłodawcą konkursu, adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu makowskiego, był wicedyrektor Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej p. Dariusz Milewski.
Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor Elżbieta Rakowska. Powitała zaproszonych gości i podkreśliła, że celem konkursu było propagowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży, rozbudzanie uczuć patriotycznych oraz szacunku dla ważnych rocznic historycznych w dziejach naszego narodu.
Założeniem organizatorów było, by fotoreportaż odnosił się do miejsc, zdarzeń i ludzi związanych z przebiegiem i upamiętnieniem wydarzeń Powstania Styczniowego na ziemiach powiatu makowskiego.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród poprzedziła prezentacja multimedialna, przygotowana i przedstawiona przez p. Jana Miecznikowskiego. Stanowiła ona podsumowanie prac konkursowych,
Jury miało niezwykle trudny wybór. Spośród osiemnastu, zachwycających oryginalnością i pomysłowością fotoreportaży, należało wybrać najlepsze. Po długim namyśle zostali wyłonieni następujący zwycięzcy:

I miejsce - uczniowie Gimnazjum przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku:
Marcin Lalak
Rafał Lemański
Patryk Nowakowski
Radosław Siemiątkowski

II miejsce, ex aequo, zdobyli uczniowie:
z ZS Gimnazjum im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze
Olga Borysowicz
Natalia Michalska
Martyna Zarodkiewicz
Patrycja Krajewska
oraz z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie
Faustyna Kozicka
Izabela Krupińska

III miejsce, ex aequo:
Publiczne Gimnazjum w Gąsewie Poduchownym

Daniel Gamdzyk
Ewelina Grądzka
Ewa Gutowska
Kamil Włodarski
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie –Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim
Ewa Kęszczyk
Monika Wenda
Łukasz Matysiak
Szymon Śmieciński

Wyróżnienie otrzymały uczennice Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie- Skłodowskiej w Makowie
Mazowieckim
Kinga Kobylińska
Olga Mierzejewska

Ponadto zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostę Makowskiego i Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim.
Oto lista pozostałych uczestników: Kinga Zabielska, Karolina Strzelińska, Marcin Zabielski, Grzegorz Bujnowski, Konrad Kobyliński, Paweł Kwiatkowski, Dariusz Jan Skotarek, Michał Ejdys, Łukasz Paweł Szlaski, Paulina Chodkowska, Katarzyna Wiśniewska, Katarzyna Stryjewska, Klaudia Chodkowska, Katarzyna Szewczak, Paula Żabik, Patrycja Różalska, Kamila Kaczmarczyk, Patrycja Różalska, Kamila Kaczmarczyk, Anna Szymborska, Natalia Dąbrowska, Monika Wojnarowska, Kacper Żebrowski, Dominika Majkowska oraz Urszula Perzanowska i Magdalena Kopka reprezentujące naszą szkołę. Zostali oni uhonorowani dyplomami.
Pan Jan Żytowiecki -Przyjaciel Szkoły oraz członek Ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego, zabrał głos w imieniu zaproszonych gości. Nie ukrywał zadowolenia, że młodzież poznaje lokalną historię i utrwala miejsca pamięci. W narodowym zrywie brała udział ciotka pana Jana Marianna Żytowiecka, która za swoje zaangażowanie została skazana na 30 lat katorgi.
– Miałem również zaszczyt poznać powstańców styczniowych. Przed wojną na wycieczce szkolnej zabrano nas do domu weterana przy ul. Floriańskiej w Warszawie. Do dziś pamiętam tamtych starszych ludzi – mówił Jan Żytowiecki.
Starosta Makowski, p. Zbigniew Roman Deptuła, który objął patronatem całe przedsięwzięcie, poza gratulacjami złożył podziękowania organizatorom i wszystkim obecnym. Wyraził też radość z faktu zainteresowania uczniów szkół tak ważnym tematem, jakim jest powstanie styczniowe. Szczególne podziękowania skierował do gości: Jana Mieczysława Żytowieckiego i prof. dr Wojciecha Trąbczyńskiego, których obdarował książką Powiat Makowski. Ocalić od zapomnienia. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by powstała publikacja zawierająca prace konkursowe.
Wystawa prac konkursowych, przygotowana w hali sportowej, gdzie odbywała się uroczystość, cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Wszystkim uczestnikom, laureatom i opiekunom serdecznie gratulujemy!
Tekst: A. Kcprzycka
zdjęcia
***
Maturzystom życzymy „połamania piór”
We wtorek 7 maja rozpoczął się maturalny maraton . O godzinie 9.00 stu czterdziestu siedmiu tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej zmierzyło się z obowiązkowym, pisemnym egzaminem z języka polskiego. Po nim sprawdzili swoją wiedzę z matematyki, a 9 maja z języka angielskiego. Kolejne przedmioty będą zdawać zgodnie z harmonogramem.
Maturalna sesja potrwa w naszej szkole do 24 maja 2013 r.
Maturzystom życzymy mocnych nerwów, odporności na stres, tradycyjnego „połamania piór”, a konsekwencji - jak najwyższych wyników.
Tekst: A. Kacprzycka
zdjęcia
***
POLSKIE CREDO: „ BÓG, HONOR, OJCZYZNA”
30 kwietnia 2013r. w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się uroczysta akademia z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie uczniowie z klas: III TG, II RT, II LO2 i II LS pod kierunkiem pani Michaliny Kacprzyckiej zaprezentowali wyjątkową lekcję historii, przypominającą wydarzenia końca XVIII wieku, a także najważniejsze postulaty Konstytucji 3 maja. Podkreślili, iż w historii polskiego ustawodawstwa nie ma drugiego takiego dokumentu, którego pamięć byłaby równie droga i bliska całemu narodowi, jak Konstytucja 3 maja. Zaznaczyli również, że jako wielkie dzieło Sejmu Czteroletniego obowiązywała bardzo krótko, pomimo to miała ogromny wpływ na kształtowanie świadomości wielu pokoleń Polaków. Stała się - o czym szczególnie musimy dzisiaj pamiętać - jednym z fundamentów naszej narodowej tożsamości.
Podczas akademii Sara Smolińska i Paweł Bonisławski zaśpiewali pieśni patriotyczne. Szczególnie wzruszająco, w ich wykonaniu, zabrzmiał Polonez trzeciego maja oraz piosenka Tu wszędzie jest moja Ojczyzna.
Przedstawiony program zachęcił młodzież do zatrzymania się i refleksji nad trzema ważnymi dla Polaków słowami: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Tym tak bardzo związanym z naszą historią słowom poświęcona była również prezentacja multimedialna, która zakończyła program.
Tekst: A. Kacprzycka
zdjęcia
***
Pożegnanie maturzystów
26 kwietnia 2013 roku w hali sportowej Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły. Dokument odebrało 68 uczniów technikum, 59 liceum ogólnokształcącego i 26 liceum profilowanego.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Prowadzący uroczystość, Paweł Bonisławski i Karolina Jaworska, powitali wszystkich zebranych.
Pani dyrektor Elżbieta Rakowska, zwracając się do absolwentów, życzyła powodzenia na egzaminie maturalnym, udanych decyzji dotyczących wyboru uczelni i pracy zawodowej oraz sukcesów i powodzenia w dorosłym życiu.
Głos zabrały również: pani Mariola Białobrzeska Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego oraz pani Anna Leśnik Sekretarz Miasta Makowa Mazowieckiego.
Dwudziestu najlepszych uczniów nagrodzono książkami. Wręczone zostały również dyplomy za szczególne osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie, udział w konkursach i olimpiadach, godne reprezentowanie szkoły i pracę na jej rzecz.
Ze słowami uznania Pani Dyrektor Elżbieta Rakowska zwróciła się do rodziców. Doceniła ich trud wychowawczy i kilkuletnią współpracę ze szkołą. Wyrazem wdzięczności były listy gratulacyjne i podziękowania.
Następnie absolwenci, z rąk Pani Dyrektor i wychowawców klas, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.
W czasie tak ważnej uroczystości szkolnej nie mogło również zabraknąć przekazania sztandaru szkoły.
Uczniowie z klasy II LO1, żegnając starszych kolegów, odegrali scenkę zatytułowaną Matura.
Na koniec pod adresem absolwentów popłynęły życzenia, aby podróż w dorosłe życie była ciekawa, pełna przygód, sukcesów, a nieustanny entuzjazm i twórczy zapał pozwolił czerpać z życia to, co najlepsze.
Tekst: A. Kacprzycka
zdjęcia             zdjęcia klasowe
***
Spotkanie z Mordechajem Ciechanowerem
25 kwietnia 2013 roku w bibliotece Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej odbyło się spotkanie z Mordechajem Ciechanowerem, Żydem z Makowa, obecnie mieszkającym w Izraelu . Udział w nim wzięli uczniowie naszej szkoły.
Pani Katarzyna Olzacka przedstawiła gościa, zaznaczając, że to nie pierwsze odwiedziny pana Ciechanowera w Makowie. Tym razem przyjechał w towarzystwie ekipy telewizyjnej, która dokumentuje jego życie.
Pan Ciechanower opowiadał młodzieży o swoim życiu w Makowie, do roku 1939, a także w czasie II wojnie światowej. Wspominał swoje dzieciństwo jako szczęśliwe. Dopiero wojna pozbawiła go domu i rodziny. Po wojnie wrócił do Izraela.
Młodzież wysłuchała relacji z wielkim zainteresowaniem, po czym zaczęła zadawać pytania:
-Jak funkcjonuje człowiek po takich przeżyciach?
-Jakie były relacje między Polakami, a Żydami?
-Jak wyglądało życie w getcie?
-Czy po wojnie spotkał pan znajomych z Makowa?
Uczniowie otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na każde z pytań.
Na koniec pan dyrektor Dariusz Milewski podziękował za żywą lekcję historii i zachęcił młodzież do zgłębienia tematu Żydzi w Makowie.
Tekst: A. Kobylińska, A. Kacprzycka
zdjęcia
***
Spotkanie informacyjno- zawodowe
Uczniowie klas maturalnych i przedmaturalnych wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym – p. Agatą Bąk i doradcą przedsiębiorstw - p. Romanem Kraczlą.
Doradcy zapoznali oni młodzież z obecną sytuacją na rynku pracy, wymaganiami pracodawców wobec kandydatów oraz poszukiwanymi kierunkami studiów. Zwrócili również uwagę na ważne elementy w planowaniu kariery zawodowej. Jednym z nich jest poznanie siebie, czyli postawienie sobie pytania - kim jestem i co w życiu chcę robić? W odpowiedzi na to pytanie pani Agata przeprowadziła test. Po podliczeniu punktów uczniowie kwalifikowali się do poszczególnych typów osobowości. Jedni odkryli, że mają cechy typu badawczego, inni realistycznego, jeszcze inni - intelektualnego. Ćwiczenie to pomogło młodzieży określić swoje predyspozycje zawodowe, czyli odkryć wrodzone skłonności do wykonywania zawodu. I to właśnie zgodnie z nimi należy wybierać kierunek studiów czy pracę.
Pan Jan Miecznikowski, przewodniczący Rady Rodziców, nie tylko prowadził spotkanie, ale uważnie słuchał prelekcji, w trakcie której zadawał fachowcom wiele pytań. Jedno z nich dotyczyło właśnie testów psychologicznych.
Podczas rozmowy wspomniano, że składając CV na ręce pracodawcy trzeba liczyć się z tym, że firmy mają prawo badać predyspozycje kandydatów poprzez przeprowadzanie wspomnianych już testów.
Na koniec doradcy zapoznali uczniów z kierunkami poszukiwanymi na rynku pracy, tzw. kierunkami zamawialnymi.
Organizatorzy spotkania – Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły – mają nadzieję, że wskazówki i rady, które młodzież uzyskała, pomogą jej w wyborze przyszłości, uwzględniając własne zainteresowania i potrzeby rynku pracy.
zdjęcia
***
Dni Otwarte w Ciechanowie
21 marca 2013r. uczniowie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim pod opieką wicedyrektor W. Kowalczyk po raz kolejny uczestniczyli w Dniach Otwartych organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie.
Młodzież z technikum ( technik ekonomista i technik żywienia i gospodarstwa domowego) uczestniczyła w spotkaniu z rektorem PWSzZ, obejrzała film o uczelni, zapoznała się z ofertą edukacyjną i socjalną tej placówki. Niezwykłym zainteresowaniem cieszył się wykład i zabawna prezentacja pracowników wydziału dziennikarstwa i technik multimedialnych na temat różnic w odbiorze świata przez kobiety i mężczyzn.
Nasi maturzyści mogli zapoznać się z bazą lokalową szkoły oraz obejrzeć wyposażenie pracowni i laboratoriów. Studenci wydziału ochrony zdrowia przeprowadzali badania profilaktyczne, z których nie omieszkaliśmy skorzystać (tym bardziej, że przyszłe medyczki piękne!), a studenci innych wydziałów odpowiadali na pytania zainteresowanych związane ze studiowaniem na uczelni.
Na koniec młodzież obejrzała program artystyczny przygotowany przez żaków z PWSzZ i skorzystała ze słodkiego poczęstunku.
Tekst i zdjęcie: Wiesława Kowalczyk
***
EUROPEJSKI DZIEŃ WIOSNY
Pierwszy dzień wiosny w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim połączony był z Dniem Europejskim. Organizatorzy: p. Arkadiusz Furmański, p. Marta Perkowska i p. Paweł Jakubowicz zaplanowali konkurs wiedzy o Unii Europejskiej .
Do rywalizacji przystąpili reprezentanci sześciu klas pierwszych: I LO1, I LO2, I TG, I RA I TT i I mgb. Pytania dotyczyły historii UE, krajów członkowskich, waluty europejskiej, sławnych osobistości, instytucji, administracji i prawa unijnego. Nie było łatwo. Na pytania mogła także odpowiadać publiczność, dla której organizatorzy przygotowali słodkie upominki.
Najlepsi okazali się uczniowie klasy I RA, na drugim miejscu uplasowała się klasa I LO1, a trzecie miejsce wywalczyli uczniowie klasy I mgb. Zwycięzcy otrzymali piękne albumy i dyplomy. Pozostali uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami za udział.
Tekst: A. Kacprzycka
zdjęcia
***
Najsympatyczniejsza klasa powiatu makowskiego
Plebiscyt zorganizowany przez Kurier Makowski już się zakończył. Tytuł Najsympatyczniejszej Klasy Maturalnej otrzymali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Drugie miejsce zajęli uczniowie Techniku Ekonomicznego, a trzecie Technikum Gastronomicznego, również z naszej szkoły.
Nagrodą główną w plebiscycie jest wyjazd do Olsztyna oraz umieszczenie zdjęć na pierwszej stronie Kuriera Makowskiego.
Zwycięzcom gratulujemy.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
***
Pamiętamy o "Żołnierzy Wyklętych"
Zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w myśl której 1 marca ma stał się Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej tradycyjnie oddajemy hołd skazanym na zapomnienie patriotom.
W ramach obchodów tego święta, w holu budynku B zaprezentowano ekspozycję materiałów dotyczących działalności zbrojnego podziemia na terenie Polski, a w szczególności Północnego Mazowsza. Za pośrednictwem radiowęzła odtworzono, przygotowaną przez uczniów naszej szkoły, audycję dotyczącą walki „Żołnierzy Wyklętych” z reżimem komunistycznym i sowiecką okupacją.
Całość przedsięwzięcia zorganizowała klasa II TAK pod opieką wychowawcy.
Tekst: Arkadiusz Furmański
***
Ania i Klaudia na konkursie kulinarnym „Wieprzowina na polskim stole”.
26 lutego 2013 r., w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Wyszkowie, odbył się konkurs kulinarny pod hasłem „Wieprzowina na polskim stole”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas gastronomicznych z terenu województwa mazowieckiego.
Potrawy były przygotowywane z polędwiczek wieprzowych i musiały być daniami dietetycznymi. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy trzeciej Technikum Gastronomicznego: Anna Grochowska i Klaudia Stasiak. Do konkursu przygotowywały panie: Barbara Rogalska oraz Grażyna Gajewska.
Dziewczęta przygotowały ozdobne dietetyczne polędwiczki z puree z kalafiora oraz pesto z bazylii.
W trakcie konkursu odbywała się również bardzo ciekawa konferencja pod hasłem „Mazowieckie smaki. Wieprzowina na polskim stole i jej tradycja”.
Tekst i zdjęcia: Grażyna Gajewska
zdjęcia
***
Studniówka 2013
26 stycznia 2013 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim rozpoczęli odliczanie stu dni do tegorocznej matury. Punktualnie o godzinie 19.00, w sali bankietowej "Monika", zabrzmiały dźwięki "Poloneza", a Dagmara Głażewska z klasy III LO1 i Arek Otłowski z klasy IV RA wprowadzili na salę taneczny korowód. Każda klasa, pod opieką p. mgr Marzeny Czarnoty, przygotowała i zaprezentowała swój układ. Zebrani nagrodzili popisy taneczne młodzieży gromkimi brawami.
Przedstawiciele tegorocznych maturzystów - Paulina Witkowska z klasy IV TG i Paweł Jakubiak z klasy III LO2 - powitali przybyłych na bal gości. Poprosili o zabranie głosu Dyrektor Szkoły - panią Elżbietę Rakowską, która oficjalnie otworzyła Bal Studniówkowy i życzyła wszystkim udanej zabawy. Następnie do młodzieży i wszystkich zebranych swoje słowa skierowali: Starosta Makowski Zbigniew Roman Deptuła oraz Burmistrz Miasta Janusz Jankowski.
Na 100 dni przed maturą wypowiedziano słowa wdzięczności i złożono kwiaty na ręce dyrekcji szkoły i wychowawców klas maturalnych : mgr Ryszarda Bednarczyka (klasa III LO1), mgr Marzeny Groszyk- Gosiewskiej (klasa III LO2), mgr Ewy Siwkowskiej (klasa III LU), mgr Elżbiety Tomczak (klasa IV TE), mgr Doroty Czerwińskiej (klasa IV TG) i Barbary Jaźwińskiej (klasa IV RA).
Przyszli maturzyści dziękowali również rodzicom - nie tylko za organizację balu studniówkowego, ale również - za wsparcie i pomoc w pokonywaniu codziennych życiowych trudności.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy usiedli za suto zastawionymi stołami.
I wreszcie… nadszedł czas na to, co w studniówce najważniejsze – doskonałą taneczną zabawę w rytm ulubionej muzyki. Bawiono się świetnie do białego rana.
Tekst: A. Kacprzycka
zdjęcia
***
IV Targi Edukacyjne Szkół Wyższych Północnego Mazowsza
Dyrekcja Szkoły oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim już po raz czwarty byli organizatorami Targów Edukacyjnych Szkół Wyższych Północnego Mazowsza.
23 stycznia 2012 roku przyszli absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie –Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim, Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie i naszej szkoły - Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej - mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną dziesięciu szkół wyższych – na rok akademicki 2013/2014.
Targi edukacyjne były doskonałą okazją do poznania kierunków kształcenia, bezpośrednich rozmów z profesorami i studentami, pozyskania informacji na temat rekrutacji i przebiegu nauki. Przedstawiciele uczelni proponowali nowe ciekawe kierunki kształcenia, dopasowane do rynku pracy, przedstawiali możliwości zdobycia stypendium oraz zakwaterowania w akademikach.
Maturzyści podkreślali, że Targi pomogły im podjąć decyzję dotyczącą wyboru uczelni, z którą chcieliby związać swoją przyszłość.
W tym roku gościliśmy następujące uczelnie:
1)Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
2)Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
3)Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie
4)Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku
5)Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku
6)Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
7)Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Ostrołęce
8)Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży
9)Wyższą Szkołę Ekonomiczno – Społeczną w Ostrołęce
10)Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
W Targach nie wzięły udziału dwie uczelnie :ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie i Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.
Na Targach swoje stanowiska miały także placówki związane z edukacją:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim;
- Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, Filia w Makowie Mazowieckim.
Tekst: A. Kacprzycka
zdjęcia
***
Uroczyste rozpoczęcie obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego na ziemi makowskiej.
Uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami miasta, by przy mogile upamiętniającej Powstańców Styczniowych pomodlić się i złożyć kwiaty. Następnie wszyscy udali się do MDK, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości.
Wysłuchaliśmy też przemówień p. Jana Mieczysława Żytowieckiego – Przyjaciela Szkoły oraz p. Wiesława Łaskarzewskiego, którzy przybliżyli nam wydarzenia z roku 1863 na ziemi makowskiej. Bardzo wzruszającym akcentem były: występ Miejskiej Orkiestry Dętej, w skład której wchodzi młodzież naszej szkoły oraz prezentacja pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów szkół makowskich.
Tekst: A. Kacprzycka
zdjęcia
***
JASEŁKA 2012
Przedstawienie, które przygotowali uczniowie klas: I LO1, I LO2, II LO1, III LO1, I TG, III RA, pod kierunkiem ks. D. Witkowskiego i katechety Piotra Zalewskiego, po raz kolejny w naszej szkole przypomniało prawdę o Narodzeniu Bożego Syna.
Tegorocznym jasełkom towarzyszył literacki Mały Książę, który poszukiwał w świecie miłości. Pokazane zostało, jaką ta miłość spełnia rolę. Uczniowie, przebrani za diabełki i aniołów, pokazali walkę dobra ze złem, jaka rozgrywa się codziennie wokół nas.
Przedstawieniu jasełkowemu towarzyszyły kolędy, śpiewane przez młodzieży naszej szkoły. Na koniec uroczystości ks. D. Witkowski złożył wszystkim zebranym życzenia bożonarodzeniowe, do których dołączyła się w swym słowie Pani Dyrektor E. Rakowska.
Tekst: ks. D. Witkowski
zdjęcia
***
POKAZ TALENTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

5 grudnia 2012 r., w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, odbyły się „otrzęsiny” pierwszoklasistów. Impreza ta, pod hasłem „Szkoła talentów”, umożliwiła wielu uczniom zaprezentowanie swojego talentu.
Tego dnia uczniowie klas pierwszych oficjalnie zostali włączeni w poczet szkolnej społeczności.
Głównymi organizatorami pokazu talentów byli: p. M. Czarnota, p. M. Perkowska,
p. M. Świąder , p. wicedyrektor D. Milewski oraz przedstawiciele RSU.
Imprezę poprowadzili: p. I. Pepłowski (nauczyciel wychowania fizycznego) i M. Bonisławska (przewodnicząca RSU).
Publiczność mogła podziwiać różnorodne talenty przedstawione przez młodzież.
Pierwszą atrakcją był występ uczniów klasy I LO1, którzy przygotowali zabawny teledysk do piosenki Franka Kimono „King Bruce Lee karate mistrz”.
Zdolności wokalne zaprezentowali: Magdalena Olkowska (kl. I LO2), Ewa Chrzanowska (kl. I LO2), Mateusz Szczepański (kl. I LO2), Rafał Dudyś (kl. I TG) i Kacper Nowicki (kl. I LO2), który także grał na gitarze.
Klasa I TT rozbawiła publiczność skeczem pt. „Biuro matrymonialne”.
Również dużym zainteresowaniem cieszyły się występy:
•Joanny Boczewskiej – I LO2 (żonglerka piłeczkami w rytm muzyki; uczennica specjalizuje się także w pokazach tańca z ogniem, co przybliżyła nam w formie prezentacji multimedialnej Joanna Karolak – ucz. I TG),
•Magdaleny Konopki – I TG (prezentacja kolekcji autografów),
•Dawida Szwejkowskiego - IRA („satyra wg Dawida”),
•Agnieszki Łaszewskiej – Ig (prezentacja prac wykonanych techniką decoupage).
Ogromnych przeżyć dostarczyli nam tancerze: Paweł Postek (kl. I LO2) i Natalia Podbielska (zaprezentowali tańce standardowe i latynoamerykańskie).
O podniebienia uczestników imprezy zadbały uczennice kl. I TG – Alicja Głażewska i Karolina Ignaczak, które przygotowały pyszny i zdrowy poczęstunek.
Występy pierwszoklasistów wzbudziły wielki entuzjazm. Była to wspaniała okazja do wspólnej zabawy, zaprezentowania swoich talentów.
Wszystkim utalentowanym uczniom, którzy odważyli się pokazać szerokiej publiczności, serdecznie dziękujemy i gratulujemy, a także zachęcamy do rozwijania swoich zdolności.
Tekst: Aleksandra Stolarczyk
zdjęcia
***
MIKOŁAJKI
6 grudnia jest dniem najbardziej oczekiwanym przez dzieci. W dniu tym Święty Mikołaj (właściwie osoba przebrana za niego) przynosi dzieciom prezenty. Zazwyczaj są to drobne upominki, słodycze lub małe zabawki. W naszej szkole Święty Mikołaj pojawił się wraz ze Śnieżynkami . Obdarował słodkimi podarunkami nauczycieli, uczniów i wszystkich pracowników naszej szkoły. W rolę Mikołaja wcielił się Rafał Wiśniewski (II TG), a śnieżynkami były: Natalia Patorska (I LO1) i Anna Zabielska (II LO2).
Tekst: Monika Bonisławska
zdjęcia
***
ANDRZEJKI
W listopadową ciemną noc
Swój los wywróżę sobie,
Bo wróżby dziwną mają moc,
Mówiły mi o Tobie.

Łupinka jabłka za mnie spada,
Oglądam się, literka A,
Andrzeja wróżba przepowiada?
Czy też Adama los mi da?

Na A jest imion wiele w świecie
Lecz dla mnie Andrzej urok ma.
Pomóżcie wróżby, wy możecie,
Niechże Andrzeja los mi da.
Wróżby andrzejkowe były rozpowszechnione w całej chrześcijańskiej Europie. Święty Andrzej uznawany jest za patrona panien chcących szybko zmienić stan cywilny. Miał on również pomagać dziewczętom w odkrywaniu przyszłości, gdy te chciały dowiedzieć się, kiedy wyjdą za mąż lub poznać imię i charakter przyszłego małżonka.
Także w naszej szkole uczniowie mieli szansę dowiedzieć się coś na temat swojej przyszłości oraz ukrytych cech charakteru. Wróżka Monika Bonisławska (II LO2) wróżyła z ręki, kart oraz kości.
Tekst: Monika Bonisławska
***
Stypendystki Prezesa Rady Ministrów
W tym roku szkolnym dwie uczennice naszej szkoły, Justyna Nowak z klasy IV TG i Lewińska Judyta z klasy II LO2, otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia odbyła się 3 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Uczennice odebrały stypendium z rąk Pani Katarzyny Góralskiej – Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, której towarzyszył Wicestarosta Makowski Janusz Gójski. Serdecznie gratulujemy.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka  
***
III GALA OLIMPIJSKA
26 listopada 2012 roku w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się III Gala Olimpijska.
Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej przyjechali: Adrian i Tomasz Zielińscy oraz Szymon Kołecki. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przez około 2 godziny trwała żywa dyskusja, w której uczestniczyli nasi olimpijczycy i uczniowie wszystkich makowskich szkół. Spotkanie poprowadził nauczyciel wychowania fizycznego Ireneusz Pepłowski. W Gali uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych: pan Starosta Zbigniew Romanem Deptuła i Burmistrz Miasta Janusz Jankowski.
Podczas uroczystości pan Starosta podziękował Monice Olszewskiej, wielokrotnej reprezentantce Polski w podnoszeniu ciężarów i absolwentce naszej szkoły, za godne reprezentowanie naszego powiatu i miasta na arenach sportowych całej Europy.
Tekst: Ireneusz Pepłowski
zdjęcia
***
THANKSGIVING - ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
Święto Dziękczynienia jest jednym z ważniejszych świąt w kulturze krajów anglojęzycznych - a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych gdzie obchodzone jest ono zawsze w czwarty czwartek listopada.
Uczniowie klasy II LO1 i II LO2 z Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, pod opieką p. Marzeny Groszyk-Gosiewskiej, przygotowali krótką inscenizację przedstawiającą historię i zwyczaje związane z tym ważnym dla Amerykanów świętem.
Tekst: Marzena Groszyk- Gosiewska
zdjęcia
***
„POLSKO, NIE JESTEŚ TY JUŻ NIEWOLNICĄ!” – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Słowa L. Staffa stały się mottem tegorocznej akademii z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Podczas części artystycznej, którą przygotowali uczniowie klas: I LO1, I LO2, II LO1,
III LO1, I TG, II TAK, II LS, III RA pod kierunkiem A. Stolarczyk, przypomniano tragiczną „drogę do niepodległości”.
Odświętnie ubrani uczniowie, z biało-czerwonymi kotylionami na piersi, recytowali wiersze, śpiewali patriotyczne pieśni, które wprowadziły widzów w nastrój głębokiej zadumy, refleksji.
Młodzież Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej oddała hołd tym wszystkim, którzy złożyli swe życie na ołtarzu Ojczyzny.
Tekst: Aleksandra Stolarczyk
zdjęcia
***
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
12 października 2012 roku młodzież Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej przygotowała dla pedagogów słodki poczęstunek . Nie zabrakło też życzeń i kwiatów, które przedstawiciele RSU złożyli na ręce pani dyrektor Elżbiety Rakowskiej. Podczas spotkania pani dyrektor poinformowała o nagrodach, które przyznała nauczycielom i pracownikom szkoły. Otrzymali je:
Magdalena Cichowska
Agnieszka Kacprzycka
Agata Kobylińska
Dariusz Milewski
Marta Perkowska
Anna Żeglińska
Krystyna Heromińska
Anna Koczara
Iwona Moczulak - Parzuchowska 
zdjęcia
***
Nasi uczniowie przywieźli 8 medali
29 września 2012 r. w miejscowości Suche odbyły się Powiatowe Igrzyska w Biegach Przełajowych. Uczniowie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim byli najliczniejszą ekipą ze wszystkich szkół średnich w naszym powiecie . Odnieśli też historyczny sukces , na 12 wręczonych medali aż 8 zdobyli uczniowie z naszej szkoły.
Złote medale zdobyli: Kamil Pustoła (kl. 3LO2 ) – 1500 m i Kamil Żebrowski ( kl. 2LO2 ) – 1000 m .
Srebrne medale wywalczyli: Karolina Krośnicka ( 2TAK ) i Marta Popławska ( 4TG ) i Adam Kieszkowski (2LS)
Brązowe medale zdobyli: Damian Kuciński (1TAK), Paulina Pomaska (2 TAK) i Urszula Perzanowska (1 TAK).
Tekst: Ireneusz Pepłowski
***
Pokaż, że pamiętasz! Bądź wierny tradycji! Pobiegnij ulicą Armii Krajowej!
27 września 2012 r. pobiegliśmy w III Memoriałowym Biegu Ulicznym imienia Żołnierzy Armii Krajowej. Celem imprezy było uczczenie pamięci Patrona Szkoły, popularyzacja biegów wśród młodzieży oraz promocja miasta Maków Mazowiecki.
W biegu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu makowskiego oraz mieszkańcy Makowa Mazowieckiego.
Delegacja uczniów Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem por. Aleksandra Piasecznego „ Makarego”, żołnierza 13. Pułku Piechoty, Komendanta Obwodu Makowskiego ZWZ AK i NSZ.
Po biegu wszyscy obecni zostali bardzo mile zaskoczeni przez panią Teklę Cybart, córkę żołnierza AK Kazimierza Długołęckiego - pseudonim „Wilk”, która przekazała dla naszej szkoły legitymację członkowską ojca i medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zaskoczona pani dyrektor Elżbieta Rakowska serdecznie podziękowała za dar oraz podkreśliła, iż pamiątki zostaną przekazane do szkolnej Izby pamięci.
Wyniki:
Szkoły gimnazjalne

Kategoria dziewczęta
1. Pepłowska Aleksandra Zespół Szkół nr 1
2. Chodkowska Paulina Zespół Szkół nr 2
3. Kordowska Agata Zespół Szkół nr 2
Kategoria chłopcy
1. Jabłoński Dariusz Zespół Szkół nr 1
2. Łyszkowski Kamil Zespół Szkół nr 1
3. Chodkowski Kamil Zespół Szkół nr 2
Szkoły ponadgimnazjalne
Kategoria dziewczęta

1. Żychowska Lena Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
2. Jędraszko Elżbieta Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
3. Ozdarska Ewa Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Kategoria chłopcy
1.Pustoła Kamil Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
2. Gryczka Marcin Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
3. Pomaski Bartosz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Kategoria OPEN
1. Żebrowski Krzysztof
2. Czarnota Marzena
3. Pepłowska Barbara
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
Rajd „Szlakiem Patrona Szkoły”
Zgodnie z naszą tradycją szkolną, 26 września br., odbyła się XI edycja rajdu „Szlakiem Patrona Szkoły”. Inicjatywa ta sięga pierwszych lat po nadaniu Zespołowi Szkół w Makowie Mazowieckim imienia Żołnierzy Armii Krajowej. W zamyśle autora tego pomysłu, ówczesnego nauczyciela historii - a dzisiejszego wicedyrektora szkoły Dariusza Milewskiego - rajd rowerowy miał być częścią programu działań zwanych „pracą z Patronem Szkoły”. Intencją projektu było zapoznawanie uczniów z działalnością podziemia niepodległościowego, spod znaku AK i NSZ, na ziemiach powiatu makowskiego. Dodatkowym przesłaniem XI edycji tej imprezy była chęć uczczenia bohaterów wydarzeń powstania styczniowego, w nachodzącą w 2013 roku 150. rocznicę tamtych wydarzeń. Uczestnicy rajdu zapalili znicze na symbolicznej mogile „żołnierzy wyklętych” znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Płoniawach oraz pod pomnikiem uczestników potyczki pod Podosiem, z czasów postania styczniowego.
Trasa rajdu przebiegała na odcinku ok. 46 km.
Tekst: Arkadiusz Furmański

zdjęcia
***
OJCZYZNA TO TRZY WIELKIE RZECZY WSPÓLNE:
WSPÓLNA MOWA, WSPÓLNA ZIEMIA I WSPÓLNA PAMIĘĆ
B .Wolniewicz

27 września 2012 r., zgodnie z tradycją, obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły – Żołnierzy Armii Krajowej oraz przeżywaliśmy ślubowanie klas pierwszych.
Swą obecnością zaszczycili nas: wicestarosta – Pan Janusz Gójski, burmistrz – Pan Janusz Jankowski, Przyjaciel szkoły – Pan Jan Mieczysław Żytowiecki, przedstawiciel środowiska kombatanckiego – Pan Konrad Majkowski oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie.
Młodzież klas pierwszych, w podniosłym nastroju, ślubowała na Sztandar Szkoły. Tekst przysięgi odczytał Pan Paweł Chełchowski.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy I LO1 i I LO2 pod kierunkiem pani Marty Perkowskiej.
Tekst: Marta Perkowska
zdjęcia
***
Złoto dla dziewcząt, brąz dla chłopców…
W dniach 26-27.09.2012r. w Krasnosielcu odbyły się Powiatowe Igrzyska Szkół Średnich w Piłce Nożnej. Dziewczęta wystąpiły w składzie:
1. Jabłońska Ewelina kl. I W.
2. Przybylska Dominika kl. I LO2
3. Witkowska Martyna kl. II TAK
4. Bazydło Karolina kl. II TAK
5. Orzoł Natalia kl. II TAK
6. Szymańskia Kasia kl. II TG
7. Popławska Justyna kl. II TG
8. Krukowska Monika kl. II TG
9.Witkowska Aneta kl. II RA
10. Stasiak Klaudia kl. III TG
11. Gutowska Magda kl. III TG
Nasze uczennice zdobyły I miejsce pokonując Krasnosielc 1:0 i Różan 5:0.
Gorzej powiodło się chłopcom, którzy grali w składzie:
1. Mosakowski Jarosław kl. II TG
2. Jastrzębski Piotr kl. I TAK
3. Kuciński Damian kl. I TAK
4. Pajka Krzysztof kl. I TG
5. Buczeński Dawid kl. III LU
6. Milewski Damian kl. IV TE
7. Świderski Kamil kl. I TE
8. Nowotko Kamil kl. I w
Zajęli oni III miejsce, przegrywając: 4:2 z Krasnosielcem, pokonując Różan 2:0 i w ostatnim meczu ulegając LO z Makowa 7:2.
Tekst: Marzena Czarnota
zdjęcia
***
Wspomnienia z Brukseli
Nagrodą w konkursie „Centrum Makowa w XXI wieku”, organizowanym przez Kurier Makowski, radnego Rafała Barańskiego i europsłankę Jolantę Hibner, był wyjazd do Brukseli.
Wycieczkę uważam za udaną i jedną z najlepszych w moim życiu. Miałem na niej okazję poznać wielu nowych, wspaniałych i ciekawych ludzi. Zobaczyłem Europarlament, w którym spotkałem się na zajęciach studyjnych z polską euro deputowaną Jolantą Hibner, a także z asystentem, którego praca polega na ,,opiece’’ nad wszystkimi polskimi posłami zasiadającymi w PE. Podobał mi się sposób organizacji całego wyjazdu, bo mimo krótkiego czasu, jaki tam spędziliśmy, zdążyliśmy zobaczyć Atomium, Antwerpię i Brukselę, gdzie mieliśmy wiele czasu wolnego. Standardy naszego hotelu i autokaru były na bardzo wysokim poziomie. W PE poznałem, a zarazem zobaczyłem, całą jego strukturę i sposób pracy w nim.
Jeszcze raz powtórzę, że wycieczka była udana. Zyskałem podczas niej wielu ciekawych znajomych, z którymi wymieniłem się doświadczeniami życiowymi. Zamierzam utrzymywać z nimi kontakt przez bardzo długi czas.
Tekst: Paweł Bonisławski
zdjęcia
***
Salon Maturzystów Perspektywy
Salon Maturzystów Perspektywy to największa w kraju edukacyjna kampania informacyjna, przeznaczona dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na studia, a odbywa się w głównych ośrodkach akademickich kraju. Organizatorem wykonawczym są PERSPEKTYWY PRESS, a działania wspierają regionalne konferencje rektorów, okręgowe komisje egzaminacyjne, kuratoria oświaty, biura edukacji urzędów miast i departamenty edukacji urzędów marszałkowskich.
Systematycznie od kilku lat młodzież klas maturalnych Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim uczestniczy w Warszawskim Salonie Maturzystów Perspektywy. Wyjazdy naszej młodzieży organizuje wicedyrektor Wiesława Kowalczyk.
14 września 2012r. do gmachu Politechniki Warszawskiej ściągnęły tłumy maturzystów chcących zapoznać się z ofertami licznych uczelni z Polski i zagranicy. Wśród nich byli także uczniowie klasy III LO2 oraz klasy IV TG wraz z opiekunami: W. Kowalczyk, D. Czerwińską oraz M. Groszyk - Gosiewską. Przyszli maturzyści wysłuchali prezentacji na temat matury 2013 z przedmiotów obowiązkowych prowadzonych przez specjalistów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Nasza młodzież mogła także porozmawiać z pracownikami i studentami wybranych przez siebie uczelni oraz zapoznać się z ich ofertą edukacyjną. Było tłoczno, ale sympatycznie, a czasami nawet bardzo zabawnie…
Licealiści oraz uczniowie technikum zgodnie podkreślali, że dla nich to okazja, aby sprecyzować swoje plany na przyszłość.
Tekst: Wiesława Kowalczyk
zdjęcia
***
Paweł Bonisławski jedzie do Brukseli
Bardzo nam miło przekazać informację, iż w konkursie plastycznym "Centrum Makowa w XXI wieku", zorganizowanym przez Kurier Makowski oraz europosłankę Jolantę Hibner i radnego Rafała Barańskiego, uczeń naszej szkoły Paweł Bonisławski zajął pierwsze miejsce. Nagrodą jest czterodniowy pobyt w Brukseli i zwiedzanie Parlamentu Europejskiego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy miłych wspomnień z wyjazdu.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
Nowy rok szkolny rozpoczęty
Uroczystość rozpoczęcia roku szklonego 2012/2013 odbyła się 3 września 2012 roku. Swą obecnością uświetnił ją Starosta Makowski Zbigniew Roman Deptuła, który - zwracając się do uczniów szczególnie klas pierwszych - podkreślił, że wybór tej szkoły to dobra decyzja. Pani dyrektor Elżbieta Rakowska powitała wszystkich po wakacyjnej przerwie, życzyła owocnej pracy i nauki. Szczególnie gorąco przywitała uczniów klas pierwszych:
I LO1 – klasę liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym językiem angielskim i podstawowym językiem niemieckim oraz rozszerzoną geografią i WOS
I LO2 - klasę liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym językiem angielskim/rosyjskim lub rozszerzonym językiem rosyjskim/angielskim oraz rozszerzoną geografią i WOS
I TAK – klasę technikum, zawód: technik architektury krajobrazu
I TE klasę technikum, zawód: technik ekonomista
I RA – klasę technikum, zawód: technik agrobiznesu
I TG – klasę technikum, zawód: technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych
I mps – klasę zasadniczej szkoły zawodowej, zawód: mechanik pojazdów samochodowych
I g – klasę zasadniczej szkoły zawodowej, zawód: kucharz
I b – klasę zasadniczej szkoły zawodowej, zawód: monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie
klasy I w zasadniczej szkoły zawodowej, klasa: wielozawodowa
Pani dyrektor przedstawiła również wychowawców klas pierwszych oraz nowych nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole.

zdjęcia