**************************************
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012
29 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012.
Pani Dyrektor Elżbieta Rakowska doceniła uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i nagrodziła ich książkami oraz dyplomami. Otrzymali je:
Judyta Lewińska kl. I LO2
Klaudia Krupińska kl. III TE
Justyna Nowak kl. III TE
Renata Lewińska kl. III TG
Magdalena Szczepańska kl. III TG
Magdalena Rolińska kl. IIITG
Paulina Witkowska kl. III TG
Justyna Sobota kl. III TG
Marta Popławska kl. III TG
Słojkowska Klaudia kl. II TAK
Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.
Za 100% frekwencję w całym roku szkolnym dyplomy i nagrody książkowe odebrali: Kubaszewska Anna i Knyżewska Klaudia z kl. I LS oraz Mieczkowski Adam z kl. III RA.
Pan Andrzej Cesarski Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego nagrodził najlepszych uczniów za wzorową postawę na zajęciach praktycznych.
Podczas uroczystości Przewodniczący Rady Rodziców, pan Jan Miecznikowski, wręczył nagrody i dyplomy uczniom biorącym udział w Szkolnym Konkursie Fotograficznym.
Po oficjalnej części uczniowie udali się do sal , gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa.
zdjęcia
Tekst: A. Kacprzycka
***
Jubileusz Szkoły
Dzień 23 czerwca 2012 r. to szczególna data dla Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Obchodziliśmy jubileusz 50 –lecia szkolnictwa zawodowego w Makowie Mazowieckim i 40-lecia Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej oraz II Zjazd Absolwentów.
Tego dnia spotkali się absolwenci, emerytowani i czynni nauczyciele oraz uczniowie Szkoły. Doniosłego charakteru tego święta dowodziła obecność wielu znamienitych gości. Wśród nich byli: Teresa Michalak- dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, Mirosław Augustyniak- radny Sejmiku Mazowieckiego i absolwent ZS, przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu makowskiego.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:00 Mszą Świętą w kościele pw. Św. Brata Alberta, w trakcie której został poświęcony nowy sztandar Szkoły. Mszę koncelebrowało sześciu księży, pod przewodnictwem absolwenta Zespołu Szkół- ks. kan. mgra Romana Bagińskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Po Mszy wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta do budynku szkoły.
O godz.11.30 rozpoczęła się część oficjalna II Zjazdu Absolwentów, którą poprowadzili nauczyciele ZS: p. Małgorzata Konarzewska-Chojnowska oraz p.Ryszard Bednarczyk. Podniosły nastrój i wzruszenie towarzyszyły całej uroczystości, a szczególnie podczas ślubowania na nowy sztandar przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli, odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz przekazania na ręce pani dyrektor E.Rakowskiej Medalu Pamiątkowego Pro Masovia.
Po części oficjalnej absolwenci spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych i na zewnątrz budynku szkoły. Jak zwykle przy takich okazjach wspomnieniom nie było końca. Wszyscy z rozrzewnieniem powrócili do pięknych, beztroskich lat szkolnych. Były rozmowy, uśmiechy, czułe gesty i łzy wzruszenia, których nikt nawet nie starał się ukryć. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część swojego życia. Szybko minęły miłe chwile. Pozostały wspomnienia, odnowione przyjaźnie, odświeżone adresy i telefony, wspólne pamiątkowe zdjęcia. Absolwenci i Goście wpisywali się do księgi pamiątkowej. Ci, którzy nie byli niech żałują, bo mają czego...!
Następnie o godz. 20.00 w gospodzie Pazibroda rozpoczął się Bal Absolwentów. Wspólna zabawa - która upływała przy muzyce i wspomnieniach – trwała do białego rana.
zdjęcia
***
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe rozpoczęły się 18. 06.2012 r. od etapu pisemnego.
19.06.2012 r. odbył się etap praktyczny egzaminu.
Do egzaminu przystąpili absolwenci :
szkół zawodowych
-kucharz małej gastronomii;
-mechanik pojazdów samochodowych;
-mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych;
i techników
- technik żywienia i gospodarstwa domowego;
- technik agrobiznesu;
- technik architektury krajobrazu;
- technik ekonomista.
Wszystkim uczniom życzymy uzyskania jak najlepszych wyników.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
***
Pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
15 czerwca 2012 r., o godz. 14.00, w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Świadectwa odebrali kończący klasy:
III w – wielozawodową / wychowawca- pan Wojciech Rupiński/;
II g w zawodzie: kucharz małej gastronomii / wychowawca - pani Wiesława Otłowska/;
II w zawodzie: lakiernik / wychowawca- pan Krzysztof Tyburski/;
III mps –w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych / wychowawca – pan Włodzimierz Łaskarzewski/.
Na tytuł najlepszego ucznia w Centrum Kształcenia Praktycznego zasłużył Krzysztof Przychodzki z klasy III mps.
Pani dyrektor Elżbieta Rakowska nagrodziła również:
- Bernadettę Joannę Modzelewską z klasy II g, za bardzo dobre wyniki w nauce i 100 % frekwencję;
- Rafała Strusia z klasy III w, za godne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych.
List gratulacyjny odebrała również mama Bernadetty pani Małgorzata Modzelewska.
Kończący szkołę odebrali świadectwa z rąk Pani Dyrektor i wychowawców klas.
Młodsi koledzy, uczniowie klasy II wb, dziękowali starszym za wspólne lata spędzone w murach szkoły. Życzyli im szerokiej drogi, wypełnionej radością, zrozumieniem, przyjaźnią i nadzieją. Swoje wystąpienie zakończyli słowami K. I. Gałczyńskiego
Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile dreszczów, ile śniegów
Wiszących nad latarniami?...
W imieniu absolwentów głos zabrały uczennice klasy III w i II g. Dziękowały Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły - za opiekę, trud serca oraz za pomoc w zdobywaniu wiedzy. Wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Pani Dyrektor.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
Szkolny konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!
13 czerwca 2012 r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs fotograficzny, zorganizowany pod hasłem Wiosna. Każdy uczestnik mógł złożyć maksymalnie 3 fotografie o wymiarach 15x21 cm. oraz wersje elektroniczne zdjęć. Prace oceniła komisja w składzie:
Katarzyna Olzacka
Jan Miecznikowski
Dariusz Milewski
Grażyna Gajewska
Wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego pt. "Wiosna"
Lp. Imię i Nazwisko Klasa Miejsce
1. Karolina Krośnicka I TAK I
2. Mieczkowski Adam III RA II
3. Anna Szczepańska II LO2 III
4. Anna Kubaszewska I LS wyróżnienie
5. Agnieszka Szczepańska II LO1 wyróżnienie
6. Monika Bonisławska I LO2 wyróżnienie
7. Beata Pszczółkowska II LO2 wyróżnienie
8. Olga Bielacka II LO2 wyróżnienie
Dziękujemy Przewodniczącemu Rady Rodziców panu Janowi Miecznikowskiemu i pani Agnieszce Świercz-Olszewskiej - właścicielce P.H.U. BIUROSYSTEM w Makowie Mazowieckim, za ufundowanie nagród uczestnikom konkursu. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Wyniki konkursu i zdjęcia są zamieszczone na stronie internetowej szkoły i w gablocie na szkolnym korytarzu .
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
***
Konrad Lustyk zajął III miejsce na szczeblu centralnym XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Miętnem k/Garwolina
W dniach 01-02 czerwca 2012 roku odbyły się eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu centralnym w Miętnem k/Garwolina. Uczeń naszej szkoły Konrad Kazimierz Lustyk z klasy IV Technikum Agrobiznesu zajął III miejsce w bloku „Agrobiznes”, został laureatem olimpiady i otrzymał indeks wyższej uczelni oraz roczne stypendium.
***
Uczciliśmy 221. rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
30 kwietnia 2012 roku uroczystą akademią uczciliśmy 221. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy II LO2, pod opieką wychowawczyni - pani Marzeny Groszyk-Gosiewskiej, przygotowali montaż słowno-muzyczny, będący piękną lekcją historii. Uczniowie postawili wszystkim obecnym następujące pytanie: Komu potrzebna jest historia? Uświadomili tym samym ,że jest ona potrzebna nie tylko nauczycielom historii, kustoszom muzeów, kolekcjonerom staroci, ale również nam wszystkim, którzy świadomie nazywamy siebie Polakami. Wsłuchując się w głos przeszłości uczymy się przecież rozumieć i mądrze kształtować teraźniejszość. Aktualne przy tym stają się starożytne słowa: Historia magistra vitae est.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka, Arkadiusz Chodkowski
zdjęcia
***
Egzaminy maturalne 2012
W piątek 4 maja, o godzinie 9.00, stu siedemdziesięciu trzech maturzystów z Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej rozpoczęło egzaminy maturalne. Napisali obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W części testowej odpowiadali na pytania dotyczące Wikipedii oraz tradycyjnych encyklopedii. Z kolei wypracowanie napisać należało na jeden z dwóch tematów. Pierwszym z nich było porównanie stronnictw, które pojawiły się na balu w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Drugi temat to charakterystyka bohaterek: Izabeli Łeckiej i Joanny Podborskiej.
Piątkowy egzamin z języka polskiego to jeden z trzech pisemnych egzaminów, do których przystąpić musi każdy maturzysta. Pozostałe dwa to test z matematyki oraz języka obcego nowożytnego.
Matury potrwają w naszej szkole do 23 maja. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego oraz wręczenie świadectw dojrzałości odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 roku - w sekretariacie szkoły.

***
Pożegnanie maturzystów w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim
27 kwietnia 2012 roku mury Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim opuściło 173 absolwentów z ośmiu klas maturalnych: dwóch klas liceum ogólnokształcącego, dwóch - liceum profilowanego oraz czterech klas technikum.
W uroczystości brali udział: Starosta Makowski Zbigniew Roman Deptuła, Burmistrz Miasta Janusz Jankowski, Przyjaciel Szkoły Jan Mieczysław Żytowiecki, Dyrekcja Szkoły, rodzice, nauczyciele i uczniowie.
Najlepsi absolwenci dostali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Wręczone zostały także wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie, udział w konkursach i olimpiadach, godne reprezentowanie szkoły i pracę na jej rzecz. Wszyscy absolwenci, z rąk pani dyrektor i wychowawców klas, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.
Ze słowami uznania za osiągnięcia dzieci, pełne zaangażowania działanie i pomoc szkole, pani dyrektor Elżbieta Rakowska zwróciła się do rodziców . Wyrazem wdzięczności były listy gratulacyjne i podziękowania.
Opuszczamy szkolne mury, ale każde chwile spędzone tutaj będziemy chcieli ocalić od zapomnienia. Zabieramy bagaż doświadczeń oraz wspomnień i wyruszamy w dalszą drogę – w dorosłe życie. Tymi słowami absolwenci podsumowali naukę w szkole. Zwracając się do pedagogów, dziękowali za trud włożony w wychowanie i mobilizowanie do wysiłku, a kwiaty złożyli na ręce pani dyrektor jako wyraz wdzięczności dla całego Grona Pedagogicznego.
Nie zabrakło oczywiście części artystycznej, którą przygotował pan Ryszard Bednarczyk z klasą II LO1.
Tekst :Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia        rozdanie świadectw
***
Konrad Lustyk zajął I miejsce na eliminacjach okręgowych XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie
20 kwietnia 2012r. w eliminacjach okręgowych XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie wzięło udział 2 uczniów naszej szkoły: Małgorzata Rzeźnicka i Konrad Lustyk . Startowali oni w bloku „ Agrobiznes”, ponieważ są uczniami klasy IV Technikum Agrobiznesu. Jest nam niezmiernie miło, gdyż Konrad Lustyk zajął pierwsze miejsce i pojedzie na eliminacje centralne OWiUR, które odbędą się w Zespole Szkół w Miętnem k/ Garwolina, w dniach 1-2 czerwca 2012 roku.
Już drugi raz z kolei uczeń przygotowywany przez panią Małgorzatę Chojnowską pojedzie na eliminacje centralne. Przypominamy, iż w ubiegłym roku Wojciech Gałecki zajął 2. miejsce.
GRATULUJEMY i życzymy sukcesów na szczeblu centralnym.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
***
Dzień Pamięci Narodowej
Dnia 19 kwietnia 2012 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Pamięci Narodowej. Montaż słowno - muzyczny przygotowali uczniowie z klasy III Technikum Ekonomicznego oraz ich wychowawczyni p. Elżbieta Tomczak.
Uroczystość skłoniła widzów do refleksji historycznej i chwili zadumy, ponieważ właśnie historia pomaga nam zrozumieć przeszłość, kształtować teraźniejszość oraz wychowuje nas w duchu narodowym…
Tekst: Elżbieta Tomczak
zdjęcia
***
Sukcesy naszych fotografów- amatorów
Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, rozwijanie osobistych zainteresowań młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych - to główne cele Konkursu Fotograficznego „Zima w obiektywie”, zorganizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta Pułtuska. Organizatorem przedsięwzięcia było Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, a współorganizatorami: Nadleśnictwo Pułtusk i Bank PEKAO S.A. o / Pułtusk.
Na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy, w tym nasi uczniowie: Anna Kubaszewska z kl. I LS, Agnieszka Szacherka z kl. IV TAK i Adam Mieczkowski z kl. III RA.
W czwartek, 29.03.2012, w sali kameralnej MCKiS w Pułtusku wszyscy z niecierpliwością oczekiwaliśmy na wyniki. Pani dyrektor MCKiS Izabela Sosnowicz-Ptak powitała wszystkich i przedstawiła porządek uroczystości. Po ogłoszeniu werdyktu jury w kategorii szkół gimnazjalnych przyszedł czas na dyplomy i nagrody w dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. I tu wyniki przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Pierwsze miejsce zdobyła Agnieszka Szacherska, drugie Adam Mieczkowski, a trzecie miejsce przyznano Annie Kubaszewskiej. Radości nie było końca, w oczach Ani pojawiły się łzy wzruszenia (to pierwszy konkurs fotograficzny, w którym brała udział). Po rozstrzygnięciu konkursu wszyscy przeszli do sali, w której można było podziwiać prace uczestników.
Na zaproszenie pani dyrektor Izabeli Sosnowicz-Ptak do wzięcia udziału w następnej edycji już dziś odpowiadamy TAK.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
Gimnazjaliści zapoznali się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2012/2013
IX Powiatowe Forum Edukacyjne już za nami. Gimnazjaliści klas trzecich ze wszystkich szkół powiatu makowskiego przyjechali, by zapoznać się z proponowanymi – nowymi (zgodnymi z reformą) kierunkami kształcenia na najbliższy rok szkolny. Tłumy młodych ludzi wypełniły halę sportową naszej szkoły, gdyż już po raz kolejny byliśmy gospodarzami tej imprezy.
Oferty edukacyjne prezentowały szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Makowie Mazowieckim, Zespół Szkół im. Jana Pawła w Różanie, Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu i Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim.
W wyborze zawodu i kierunku kształcenia młodym ludziom pomagały: pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, pracodawcy prowadzący zajęcia praktyczne dla uczniów, przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Ostrołęki.
Otwarcia IX Powiatowego Forum Edukacyjnego dokonał Starosta Makowski – Zbigniew Roman Deptuła, któremu towarzyszyli: Wicestarosta Janusz Gójski, Burmistrz Miasta – Janusz Jankowski, pani Mariola Biedrzycka -Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty Kultury Fizycznej oraz pracownice tegoż Wydziału- Marta Lipińska i Izabela Niewiarowska. Ponadto były obecne: pani Małgorzata Bugaj - Inspektor Wydziału Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej, Wiesława Gregorczyk- Dyrektor Zespołu do Spraw Obsługi Szkół i Placówek Pedagogicznych oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.
Mamy nadzieję, że spotkanie to ułatwiło gimnazjalistom podjęcie właściwej decyzji, co do kierunków dalszego kształcenia.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
Dzień Europejski
W środę 21 marca odbył się w naszej szkole konkurs z okazji Dnia Europejskiego, zorganizowany pod hasłem: Stolice Europy.
W konkursie wzięło udział pięć klas pierwszych. Podczas znakomitej zabawy klasa I LO2 wywalczyła zwycięstwo prezentując miasto Rzym. Na drugim miejscu uplasowała się klasa I TG prezentując naszą stolicę - Warszawę. Trzecie miejsce zajęła klasa I TAK - prezentując Londyn.
Wesoła zabawa zorganizowana w ramach Dnia Europejskiego pomogła przybliżyć młodzieży historię oraz kulturę poszczególnych państw.
Tekst: Michalina Kacprzycka
zdjęcia
***
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
9 marca 2012 r. maturzyści naszej szkoły wzięli udział w diecezjalnej pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę. Pojechali, by Pani Jasnogórskiej zawierzyć swoje życie i prosić o Jej opiekę oraz Boże światło. Maturzystom towarzyszyli nauczyciele i katecheci.
Eucharystia pod przewodnictwem bpa Romana Marcinkowskiego, Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich i spotkanie z małżeństwem Basińskich z kabaretu „Mumio”, złożyły się na program pielgrzymki.
Bp Roman Marcinkowski życzył pielgrzymom, aby pobyt w duchowej stolicy Polski, u stóp Maryi, Królowej Polski, pomógł im związać życie z Chrystusem, który „nie zawodzi, jest wierny, cierpliwy, przebaczający i kocha zawsze”.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
***
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2011 roku klasa III LU, pod kierunkiem pana mgr Arkadiusza Furmańskiego, przygotowała audycję poświęconą wszystkim walczącym w podziemiu lub pomagającym w różny sposób. Hołd oddano tym, którzy walczyli zarówno z bronią w ręku, jak i walczącym słowem. Wspomniano ludzi niosących pomoc lub ukrywających walczących oraz wszystkich tych, którzy nie godzili się na łamanie praw demokratycznego państwa. To oni zasłużyli na naszą pamięć - swym patriotyzmem, walecznością, często składaniem najwyższej ofiary.
Na lekcjach historii uczniowie oglądali film dokumentalny zatytułowany <<Historia „Roja”, czyli w ziemi lepiej słychać >>– polski obraz z 2010 roku w reżyserii Jerzego Zalewskiego, opowiadający historię st. sierż . Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. Rój.
Dodatkowym znakiem pamięci i oddania hołdu "Żołnierzom Wyklętym" była pamiątkowa tablica, wystawiona w głównym wejściu do budynku B.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
***
III Targi Edukacyjne Szkół Wyższych Północnego Mazowsza
11 stycznia 2012 roku w hali sportowej budynku B odbyły się III Targi Edukacyjne Szkół Wyższych Północnego Mazowsza. Organizatorami przedsięwzięcia, od samego początku, są: Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców.
Przyszli absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie –Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim, Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie i naszej szkoły - Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej - mieli okazję zapoznać się z kierunkami kształcenia jedenastu szkół wyższych i perspektywami, jakie się przed nimi mogą otworzyć.
Targi Edukacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, która chętnie rozmawiała z przedstawicielami szkół wyższych. Maturzyści podkreślali, że targi pomogły im podjąć decyzję dotyczącą wyboru uczelni, w której chcą kontynuować naukę.
Na koniec targów otrzymaliśmy zapewnienie od wszystkich uczelni, że za rok chętnie skorzystają z naszego zaproszenia.
W tym roku swoją ofertę przedstawiły następujące szkoły wyższe:
1. Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
4. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyn
6. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
7. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
8. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
9. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
10. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
11. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
Swoje stanowiska miały także:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, Filia w Makowie Mazowieckim.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka

zdjęcia
***
Niech żyje bal!

Studniówka 2012
Na symboliczne sto dni przed maturą, 7 stycznia 2012 r., w sali balowej „Monika”, odbył się bal studniówkowy ośmiu klas Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Punktualnie o 19.00 rozbrzmiały dźwięki "Poloneza", a Marcin Kuchta z klasy IV TG, wraz z osobą towarzyszącą, wprowadził na salę taneczny korowód. Kilka tygodni prób i ćwiczeń pod okiem p. Marzeny Czarnoty, by każda klasa mogła zaprezentować swój własny układ poloneza, nie poszło na marne. Wszyscy byli zachwyceni pięknymi układami, jakie zaprezentowały klasy.
Niech żyje bal, bo to życie, to bal jest nad bale - tymi słowami przedstawiciele tegorocznych maturzystów – Agnieszka Skrzecz oraz Michał Jaciuk - powitali przybyłych gości.
Bal studniówkowy oficjalnie otworzyła Dyrektor Szkoły – p. Elżbieta Rakowska. Następnie głos zabrali: Starosta Makowski Zbigniew Roman Deptuła i Burmistrz Miasta Janusz Jankowski. W imieniu rodziców tegorocznych maturzystów wystąpiła p. Anna Skrzecz. Podziękowała nauczycielom za trud przekazywania wiedzy, zrozumienie i cierpliwość oraz zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy.
Na 100 dni przed maturą wypowiedziano słowa wdzięczności i złożono kwiaty dyrekcji szkoły i wychowawcom klas maturalnych : p. Aleksandrze Stolarczyk (klasa III LO1), p. Pawłowi Jakubowiczowi (klasa III LO2), p. Arkadiuszowi Chodkowskiemu (klasa III LS), p. Ewie Olbryś (klasa III LU), p. Pawłowi Chełchowskiemu (klasa IV TAK), p. Beacie Kobyłeckiej (klasa IV TE), p. Annie Żeglińskiej (klasa IV TG), p. Marcie Perkowskiej (klasa IV RA).
„Za każde czterdzieści pięć minut, które z nami spędziliście, za każdy poprawiony sprawdzian i za każdą… no może nie każdą, ocenę wpisaną do dziennika…”– maturzyści dziękowali pedagogom.
Wszystko to złożyło się na pełną radości i magii atmosferę balu oraz sprawiło, iż wspólna zabawa z zespołem „Vegas” trwała do białego rana.
„Studniówka to pierwszy i wyjątkowy bal w życiu, na którym nie powinno zabraknąć żadnego maturzysty, gdyż urok tego wieczoru polega na tym, że przeżywamy go razem z klasą i wychowawcą. Zapamiętam go do końca życia, bo zdarza się tylko raz”… Oby takich opinii, jak ta wyrażona przez jedną z maturzystek, było o wiele więcej.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
Spotkanie Wigilijne 2O11r.
,,Oto Panna pocznie i porodzi Syna”
22 grudnia 2O11r. miało miejsce spotkanie wigilijne społeczności Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej. Na uroczystości gościli uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Spotkanie uświetniła inscenizacja bożonarodzeniowa w wykonaniu młodzieży klas pierwszych, pod kierunkiem J.Pawelec, P.Zalewskiego i ks.D.Żuławnika.
Wyjątkowego charakteru dodały jasełkom kolędy wykonane na trąbkach. A pastorałka zatytułowana „A wczora z wieczora”, w wykonaniu Pana Ireneusza Pepłowskiego i ks. Dariusza Żuławnika, spowodowała, iż cała społeczność szkolna włączyła się w radosny śpiew.
Kończąc spotkanie ks.Dariusz Żuławnik skierował do całej społeczności szkolnej życzenie, aby obiecany i wyczekiwany od wieków Zbawiciel był wśród nas, aby przyniósł na ziemię miłość i ciepłem dobroci ogrzał nasze serca.
Tekst: Piotr Zalewski
zdjęcia
***
Mikołajki 2011
Mikołajki obchodzone są 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja, biskupa Miry. W naszej szkole przeniesione zostały na 22 grudnia 2011 roku, ostatni dzień nauki przed Świętami Bożego Narodzenia. Uczniowie z Samorządu Szkolnego, przebrani w stroje świętego Mikołaja, w towarzystwie Śnieżynek, odwiedzali sale lekcyjne, składając życzenia i obdarowując uczniów słodyczami, a nauczycieli… rózgami ze słodkim upominkiem. Wszyscy dobrze się bawili.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
"Najpiękniejsza ozdoba choinkowa"
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole został zorganizowany konkurs dla klas pierwszych pt. "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa". Uczniowie przynieśli mnóstwo pięknych, własnoręcznie zrobionych ozdób, w które zostały ubrane choinki stojące na szkolnych korytarzach w budynku A i B.
Konkurs zorganizował Samorząd Szkolny. Komisja w składzie: p.W.Kowalczyk, p.A.Kacprzycka oraz przedstawiciele klas 1LO1 i 1LO2, wyłoniła zwycięzców. Wybór nie był łatwy, dlatego też pierwsze miejsce przyznano egzekwo klasie 1LO2 oraz 1TG. Podobnie było z drugim miejscem, zajęły je klasy 1 TAK oraz 1 LO1. Trzecie miejsce przyznano klasom: 1 LS i 1 RT. Podczas jasełek zwycięzcy otrzymali słodycze.
Tekst: Karolina Piątek kl. 1 LO1
zdjęcia
***
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
9 grudnia 2011r. w naszej szkole obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji uczniowie klas 1TE, 1RA, 1LS i 2RA przygotowali program słowno-muzyczny upamiętniający podpisanie przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Uroczystość przygotowała p. Magdalena Bonisławska.
Tekst: Magdalena Bonisławska
zdjęcia
***
Stypendyści u Starosty
Na zaproszenie Starosty Makowskiego Zbigniewa Deptuły, 7 grudnia 2011roku w sali konferencyjnej starostwa zgromadzili się tegoroczni stypendyści Prezesa Rady Ministrów. Wśród sześciu wyróżnionych uczniów z powiatu makowskiego znalazły się także uczennice Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim.
Na uroczystości obecni byli dyrektorzy szkół , wychowawcy oraz rodzice. Listy gratulacyjne i wyrazy uznania z rąk Starosty przyjęła Justyna Nowak i jej rodzice – Anna i Zbigniew oraz Milena Kilijańczyk z rodzicami – Jolantą i Michałem. Słowa podziękowania przyjęli również wychowawcy: Elżbieta Tomczak i Ewa Olbryś. Spotkanie zakończyło się wspólną pamiątkową fotografią.

Tekst: Agnieszka Kacprzycka
***
Mikołajki w bibliotece
6 grudnia to dzień Świętego Mikołaja. O tym, że Mikołaj bywa łaskawy w swoje święto przekonali się nasi czytelnicy, którzy w tym dniu odwiedzili bibliotekę. Uczniowie, wypożyczając książkę, dostawali od Mikołaja słodką zakładkę. Oczywiście pozostali czytelnicy również mogli liczyć na „lukrowany” upominek. Taki prosty gest, a radości było wiele – zarówno dla mikołajkowych darczyńców, jak i dla obdarowanych.
Tekst: Agata Kobylińs
ka
***
Justyna i Milena laureatkami stypendium Prezesa Rady Ministrów
29 listopada 2011 r., w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów. Jest nam niezwykle miło poinformować, iż nasze uczennice znalazły się w zaszczytnym gronie nagrodzonych.
Justyna Nowak uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego uzyskała średnią ocen 5, 25.
Milena Kilijańczyk z klasy III Liceum Profilowanego, która uzyskała podobną średnią- 5,23.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
***
Etap szkolny Olimpiady teologii Katolickiej za nami
29.11.2011 roku 51 uczniów Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim wzięło udział w etapie szkolnym XXII Olimpiady Teologii Katolickiej. Tegorocznej edycji przyświecało hasło Kościół naszym domem i dotyczyło zagadnień związanych z eklezjologią, wzbogaconych elementami ekumenizmu i historii Kościoła.
Komisja w składzie:
mgr lic. Piotr Zalewski
mgr Joanna Pawelec
ks. mgr Dariusz Żuławnik
wyłoniła dwie finalistki do etapu diecezjalnego.
Na kolejny etap pojadą:
Karolina Krośnicka z klasy I TAK
Dominika Załuska z klasy I LO1
Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
zdjęcia
***
Piękna lekcja patriotyzmu
Narodowe Święto Niepodległości 2011 rozpoczęto na Rynku Miejskim, gdzie zgromadziły się poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami oraz mieszkańcy miasta. Przy dźwiękach patriotycznej pieśni, granej przez miejską orkiestrę dętą wszyscy przemaszerowali pod pomnik upamiętniający walczących o niepodległość w latach 1914-1920. Tu delegacje, wśród nich nasza szkolna, złożyły kwiaty i oddały hołd tym, którzy polegli za Ojczyznę.
Kolejnym punktem obchodów był program poetycko- muzyczny pt. „Moje miejsce na Ziemi”. Program zaprezentowany został w kościele pw. Bożego Ciała i poprzedzał uroczystą Mszę świętą w intencji Ojczyzny i tych, którzy polegli w jej obronie. Uczniowie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w skupieniu i zadumie udzielili pięknej lekcji patriotyzmu. Beata Kałasiewicz grając rolę kobiety w czerni – Ojczyzny, rozpoczęła program słowami:
„Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną…
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.”
Artyści podkreślali, iż wszystkie wichry historii, ciemne chmury nad Polską były niczym w porównaniu z siłą patriotyzmu i ducha polskości wielkich ludzi, którzy pozostali wierni ideałom w czasie długiej, trwającej 123 lata, ciemnej nocy zaborczej.
Szczególnie wzruszająco brzmiały pieśni : „Rota”, „Legiony” „Modlitwa o wschodzie słońca” oraz „Żeby Polska była Polską”. Zgromadzeni w kościele pw. Bożego Ciała w ciszy i skupieniu przeżywali niepodległościowy artystyczny program, nagrodzili uczniów gromkimi brawami.
Tekst: Agnieszka Kacprzycka

zdjęcia
***
Święto Niepodległości
10 listopada 2011 roku, w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 93. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Spektakl słowno – muzyczny, o znaczącym tytule ,,Moje miejsce na ziemi”, przygotowali uczniowie klas: II LO1, II RA ,I RA, I LS i I TAK. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Aleksandra Stolarczyk i Beata Ogrodowczyk.
Program artystyczny został również zaprezentowany mieszkańcom Makowa. Słowa patriotycznej poezji i niepodległościowe nuty zabrzmiały w koście
le pw. św. Józefa.
Tekst: Beata Ogrodowczyk
zdjęcia
***
Otrzęsiny klas pierwszych
„Łap mnie, łap mnie…”

27 października 2011r. w naszej szkole odbyło się uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności szkolnej.
Uczniów klas pierwszych poddano trudnym próbom. Na początku gospodarze klas złożyli przysięgę, która uczyniła ich pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Tekst przysięgi brzmiał:
My, małe koty, w pełni umysłu i zdrowia, uroczyście przysięgamy:
- starszych kolegów szanować
-nie wyprowadzać nauczycieli z równowagi
-unikać wizyt w gabinecie Dyrekcji
-być przygotowanym na każdą lekcję
-omijać palarnie

Po złożonym ślubowaniu pierwszaki przystąpiły do konkurencji. Pierwsza z nich nosiła nazwę „Wyścig szczurów”. Polegała ona na przejściu slalomu, z wykonaniem tzw. „taczki”.
Druga konkurencja to „Spacer farmera”. Uczestnicy musieli zebrać do reklamówek rozrzucone po sali ziemniaki, a następnie pokonać dystans równy szerokości sali. Po zakończeniu odbyło się liczenie ziemniaków w torebkach. Tę konkurencję wygrał przedstawiciel klasy I TG.
„Trzepnij mocniej” to trzecia konkurencja, która polegała na ubiciu piany z białek na sztywno. Przy tej zabawie dwie trzepaczki uległy zniszczeniu. Zwycięzcą okazał się ponownie przedstawiciel klasy Technikum Gastronomicznego.
Następne zadanie, które mieli do wykonania , nosiło nazwę „Zgadnij kotku , co jest w środku”. Uczestnicy losowali napoje, które były sporządzone z różnych produktów i przypraw m.in. soku pomidorowego, octu oraz kminku i curry. Uczestnicy musieli powiedzieć, z czego dany soczek jest zrobiony.
Jak przystało na prawdziwych kotów, pierwszaki musieli pić mleko z talerzy, podobnie jak prawdziwe koty. Ta konkurencja nosiła nazwę „Pij mleko, będziesz wielki”. Osoby biorące udział musiały w jak najszybszym czasie wypić mleko nie używając rąk. Zwycięzcą został, po raz kolejny, przedstawiciel klasy Technikum Gastronomicznego.
Na koniec gospodarzom klas zostało zadane pytanie: Co najbardziej podoba się Wam w naszej szkole? Uzyskaliśmy różne odpowiedzi ,lecz najczęściej powtarzająca się odpowiedź to świetna atmosfera panująca w naszej szkole.
Uczniowie zostali zaproszeni na dyskotekę, która rozpoczęła się tego dnia o godz. 18.
Uroczystość została przygotowana przez klasy: 2TG oraz 2LO1, pod opieką Pań: Marzeny Czarnoty i Magdaleny Cichowskiej.
zdjęcia
Tekst: Anna Grochowska i Martyna Lelewska kl.2TG
***
"Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa ten może być nauczycielem"
Dzień Nauczyciela w naszej szkole połączono z zabawną interpretacją lekcji przez uczniów klasy 2LO1 , koleżankę z 2RA, 1LS oraz kolegę z 1LO1. Całość zaczynała się bajką o tym, jak to relacje ucznia z nauczycielem się zmieniały. Bajkę tą opowiadała Martyna Topólska, która była przebrana za Cygankę. Widz miał wrażenie, że to Cyganka powraca do przeszłości.
Przerywnikami "lekcji" były piosenki. Jako pierwsza wystąpiła Sara Smolińska z utworem "Awans Ci da", śpiewanym na melodię " Felicita". W drugim utworze, "Hej uczniowie", śpiewanym na melodię " Hej sokoły", wystąpił Piotr Napiórkowski. Końcową piosenkę, która zawierała życzenia dla nauczycieli, zaśpiewał Paweł Bonisławski.
Do życzeń śpiewanych dołączyliśmy także życzenia słowne, złożone przez Izabellę Wiszowatą i Piotra Napiórkowskiego - na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Rakowskiej.
Na pierwszej "lekcji" swoim talentem aktorkim wykazał się Radosław Lejman, grający Pana Dyrektora. Przedstawił on lekcję historii i umiejętnie wykorzystał wszystkie gesty i sposób mówienia, jakim posługuje się drogi Pan Milewski. Po zakończeniu scenki Radek spotkał się z ogromnym aplauzem, z czego można wnioskować, że publiczności się podobało.
Następnym, fenomenalnym i bez wątpienia urodzonym aktorem był Rafał Dziewanowski, który jak tylko najlepiej mógł, wczuł się w rolę Pana Arkadiusza Furmańskiego. Gdy Rafał odegrał swoją rolę, zwracając szczególną uwagę na sposób mówienia i chód nauczyciela, publiczność oszalała.
Z pozytywną reakcją po swoim występie spotkała się również Justyna Budziszewska, która zagrała Panią Michalinę Kacprzycką. W tej scence dużą uwagę widowni przykuł również Kamil Piecuski, bawiący się muchą.
Aneta Witkowska doskonale wcieliła się w rolę Pani Agnieszki Koczary. Bardzo dobrze wykorzystała szczegóły zachowań Pani Agnieszki na lekcji. Zwróciła uwagę uczniów na łabędzia wykonanego w stylu origami, którego Pani Agnieszka tak bardzo zachwala.
Jako ostani z "nauczycieli" wystąpił Piotr Napiórkowski w roli Pana Ryszarda Bednarczyka. Jako że Pan Bednarczyk jest wychowawcą 2LO1, Piotrek obserwując go od pierwszej klasy, zauważył rzeczy, na które inni nie zwracjali uwagi. Epizodyczną rolę w tej scence odegrała Sylwia Ciuchta - będąc Panią Dyrektor Kowalczyk. Szczególną uwagę widzów przykuła specyficznym sposobem chodzenia.
Atmosfera przedstawienia była przesycona dużą dawką humoru. Całość inscenizacji została pozytywnie odebrana przez uczniów oraz nauczycieli.
zdjęcia        film
Tekst: Sylwia Ciuchta kl. 2LO1
***
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 października 2011 roku kilkunastu nauczycieli, kształcących w placówkach podległych powiatowi, spotkało się ze Starostą Makowskim , aby odebrać przyznane nagrody. Wśród nich znaleźli się pedagodzy z naszej szkoły.
Nagrodę Starosty Makowskiego otrzymały:
1. Elżbieta Rakowska - dyrektor naszej szkoły
2.Małgorzata Konarzewska - Chojnowska - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej odebrali:
1. Ryszard Bednarczyk
2. Arkadiusz Chodkowski
3. Grażyna Gajewska
4. Marta Gutowska
5. Wiesława Kowalczyk
6. Ireneusz Pepłowski
7. Ewa Siwkowska
8. Anna Szmagała
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
zdjęcia
Tekst: Agnieszka Kacprzycka
***
Rajd rowerowy "Szlakiem Patrona Szkoły"
Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w dn. 30.09.2011 r. odbył się doroczny rajd rowerowy "Szlakiem Patrona Szkoły". W imprezie udział wzięli uczniowie klas pierwszych: I LO1, I LO2, I LS, I TE, I TAK, I TG, Ig oraz dwóch uczniów klasy III RA. Trasa biegła z Makowa Mazowieckiego, przez Krasne, Krasiniec, Płoniawy, Podoś i Budzyno - z powrotem do Makowa. Łącznie obejmowała dystans ok. 45 km. Po drodze odwiedzaliśmy miejsca związane z działalnością podziemia niepodległościowego na terenie naszego powiatu, m.in. mogiłę partyzantów AK i NSZ w Płoniawach. Tam zapalono symboliczny znicz, upamiętniajacym czyn zbrojny podziemnej armii. Zatrzymaliśmy się także w Krasnem, gdzie z ust kierownika tamtejszego GOK-u wysłuchaliśmy krótkiej prelekcji o historii dóbr Krasne. W drodze powrotnej przystanęliśmy w Podosiu, przy pomniku powstańców 1863 roku., upamiętniających potyczkę odziału Tytusa Steinkellera z wojskami carskimi. Zakończenie rajdu nastąpiło na plaży miejskiej nad zalewem w Makowie Maz.
Atmosfera wśród rajdowiczów była wspaniała. Pogoda nam dopisała. Następny rajd "Szlakiem Patrona Szkoły" za rok. Serdecznie zapraszamy!
zdjęcia             film
Tekst Arkadiusz Furmański
***
Wyjazd na spektakl teatralny pt. „Tango”
29 września 2011 r. uczniowie klas IV TAK, IV TG, III LO1 – w ramach lekcji języka polskiego – obejrzeli spektakl teatralny pt. „Tango” w reż. Piotra Cyrwusa. Wyjazd do Ostrołęckiego Centrum Kultury zorganizowały: W. Kowalczyk i A. Stolarczyk.
Aktorzy z krakowskiego Teatru Ludowego przedstawili uwspółcześnioną wersję dramatu Mrożka. Reżyser zadbał o oryginalną oprawę muzyczną – w tle mogliśmy usłyszeć muzykę z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych oraz polską muzykę współczesną.Przedstawienie bardzo podobało się naszej młodzieży i z pewnością pomoże w głębszym zrozumieniu utworu Mrożka.
***

Święto Patrona Szkoły
27 września 2011 przeżywaliśmy coroczną uroczystość obchodów Święta Patrona naszej Szkoły-Żołnierzy Armii Krajowej połączona ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.
Punktem kulminacyjnym obchodów był spektakl patriotyczny poświęcony pamięci tych, którzy oddali życie za Polskę, walcząc w obronie jej wolności i honoru. ” A jeśli komu droga otwarta do nieba-tym, co służą ojczyźnie, wątpić nie trzeba”(z pieśni J.Kochanowskiego)-głosił napis stanowiący jeden z elementów dekoracji przygotowanej na okoliczność Święta.
Spektakl rozpoczął autentyczny komunikatu o wybuchu II wojny światowej z 1 IX 1939,co wprowadziło zebranych w podniosły nastrój całej uroczystości. Patriotyczne wiersze, pieśni, prezentacje multimedialne o tematyce wojennej, a także wzruszający " Dekalog prawdziwego Polaka"-to treści, które wywoływały wzruszenie, zadumę , wspomnienia zarówno na twarzach zaproszonych gości: pana Żytowieckiego, kombatantów, Pana Burmistrza, Kierwonika CKP-u, Dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły jak i ludzi młodych-uczniów szkoły. Na zakończenie uroczystej akademii złożone zostały kwiaty na symbolicznym grobie tych, których ofiara i męstwo są dla nas ciągle żywym, bijącym źródłem umiłowania wolności, nadziei i wiary.
W przygotowanie i realizację programu słowno –muzycznego zaangażowali się (chętnie i z pasją!) uczniowie kl.I liceum socjalnego i kl. IV technikum gastronomicznego pod kierunkiem nauczycieli: pani Anny Żeglińskiej i pani Marty Tomaszewskiej-Wróbel.

zdjęcia
Tekst: Marta Tomaszewska-Wróbel

***

 II Memoriałowym Biegiem im. Żołnierzy Armii Krajowej uczciliśmy pamięć Patrona Szkoły
Na starcie II Memoriałowego Biegu im. Żołnierzy Armii Krajowej zgromadzili się uczniowie i nauczyciele makowskich szkół, VIP-owie oraz przedstawiciele władz i mieszkańcy miasta, którzy promują aktywne spędzanie wolnego czasu.
Tegoroczny bieg organizowali: Dyrektor Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, Starosta Makowski, Burmistrz Miasta i Prezes Fundacji „Kocham Maków”.
300 uczniów z naszej szkoły, na czele z Wicedyrektorem Panem Dariuszem Milewskim, pobiegło nie tylko po puchary , ale również, by uczcić Patrona Szkoły.
Na mecie witał wszystkich nauczyciel Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, Ireneusz Pepłowski. Zawodnikom dopingowała również licznie zgromadzona publiczność. Trzej najszybsi biegacze z każdej kategorii zostali uhonorowani pucharami. Wśród zwycięzców znaleźli się nasi nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.
Wyniki:
Kategoria VIP

1. Żebrowski Krzysztof
2. Olbryś Robert
3. Czarnota Marzena nauczycielka wychowania fizycznego w naszej szkole
4. Płodziszewski Roman
5. Milewski Dariusz wicedyrektor naszej szkoły
6. Jankowski Janusz
Kategoria dziewczęta
1. Ż ychowska Lena Zespół Szkół nr 1
2. Kaczyńska Aniela Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
3. Wójcicka Olga Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
4. Mossakowska Irena Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
5. Pepłowska Aleksandra Zespół Szkół nr 1
6. Krośnicka Kamila Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
Kategoria chłopcy
1. Łyszkowski Kamil Zespół Szkół nr 1
2. Niksiński Arkadiusz Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
3. Jabłoński Dariusz Zespół Szkół nr 1
4. Żebrowski Kamil Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
5. Maćkiewicz Grzegorz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
6. Smurlik Radosław Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
Delegacja uczniów Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem por. Aleksandra Piasecznego „ Makarego”, żołnierza 13 Pułku Piechoty, Komendanta Obwodu Makowskiego ZWZ AK i NSZ.
Na koniec zaproszeni goście, zwycięzcy biegu, dyrekcja i uczniowie naszej szkoły zasadzili drzewo, które będzie upamiętniało ten dzień.

zdjęcia
Tekst: Agnieszka Kacprzycka

***

Trzy złote medale na XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Suchem.
24 września 2011 roku uczniowie naszej szkoły, pod opieką Pani Marzeny Czarnoty, Pana Ireneusza Pepłowskiego, Pana Wojciecha Rupińskiego i Pana Pawła Chełchowskiego, wzięli udział w eliminacjach powiatowych indywidualnych biegów przełajowych XIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Suchem. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć, przywieźli bowiem trzy złote i jeden brązowy medal.
Złote medale wywalczyli:
- Aniela Kaczyńska z klasy I LO2 – w biegu na 1000m,
-Kamil Żebrowski z klasy I LO2 - w biegu na 2000m,
-Kamil Pustoła z klasy LO2 - w biegu na 1500 m.
Brąz zdobyła Irena Mossakowska, uczennica klasy IV TG.
Serdecznie gratulujemy.

zdjęcia
Tekst: Agnieszka Kacprzycka

***

AGRO SHOW 2011
23 września uczniowie II, III i IV klasy Technikum, o specjalności technik agrobiznesu, wzięli udział w XIII edycji Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2011. Wystawa odbywała się w miejscowości Bednary koło Poznania. Wyjazd zorganizowały p. Barbara Jaźwińska, p. Małgorzata Chojnowska oraz p. Marta Perkowska.
Głównym celem udziału w tym wydarzeniu było zapoznanie się z trendami przemysłu maszynowego i nowoczesnymi technologiami w uprawie roślin z zastosowaniem najnowszego sprzętu rolniczego. Z myślą o nauczycielach ze szkół i uczelni rolniczych przeprowadzono wykład na temat: Nowoczesne systemy elektronicznego sterowania stosowane w maszynach rolniczych. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych. Pokazy maszyn podczas pracy, prowadzone przez Włodzimierza Zientarskiego, cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Zorganizowano także turniej sprawnościowy dla młodzieży szkół rolniczych.
Na AGRO SHOW odbyło się podsumowanie „Ogólnopolskiego Konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w którym uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Jednakże wśród tłumu ludzi można było wypatrzeć także innych, znanych z radia i telewizji, ludzi…
zdjęcia
Tekst: Marta Perkowska

***

Pielgrzymowali, by „ Rosnąć z Jezusem…”
W sobotę 17 września 2011 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXIX Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Pod opieką ks. Artura Kowalczyka, pani Joanny Pawelec i pani Marzeny Czarnoty dotarli na plac przed Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie, gdzie miały miejsce uroczystości ku czci Patrona.
O godzinie 17.00 uczestniczyli w nabożeństwie ewangelizacyjnym „Wzrastać z Jezusem”, potem w Eucharystii, a na koniec w koncercie zespołu „40 i 30/70”.
Uczestnicy otrzymali pamiątki, które opatrzone są napisem „Nie wstydzę się Jezusa”. zdjęcie
Tekst: Agnieszka Kacprzycka

***

Lekcja ekologii - Sprzątanie Świata
Odpowiedzią społeczności Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej na apel Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji „Sprzątanie Świata-Polska” była zbiórka śmieci na osiedlach położonych w pobliżu szkół. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem "Lasy to życie - chrońmy je". Zbierając śmieci uświadamialiśmy sobie, że każdy z nas ma wpływ na stan środowiska. Śmieci, które wytwarzamy w naszym codziennym życiu, z wyjątkiem odpadków organicznych, nie ulegają naturalnemu rozkładowi prowadzonemu przez mikroorganizmy i bardzo długo zalegają w środowisku. Szczególnie niebezpieczne są dzikie wysypiska w lasach. Nie tylko szpecą nasz piękny krajobraz leśny, ale doprowadzają do skażenia gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych, w tym często - wody pitnej. Zachęcamy wszystkich do troski o lasy, własne podwórka i zagrody.

zadjęcia
Tekst: Agnieszka Kaprzycka

***

Warszawski Salon Maturzystów Perspektywy 2011
15 września 2011 roku uczniowie z klas: III L O1, IV TAK i IV RA odwiedzili Warszawski Salon Maturzystów Perspektywy 2011,organizowany przez Politechnikę Warszawską.
Pod opieką pani wicedyrektor Wiesławy Kowalczyk, pani Aleksandry Stolarczyk i pani Marty Perkowskiej uczniowie wyjechali, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół wyższych, policealnych i instytucji edukacyjnych. Poza spotkaniami z przedstawicielami uczelni młodzież była zainteresowana programem merytorycznym, przygotowanym przez OKE w Warszawie.

zdjęcia
Tekst: Agnieszka Kacprzycka

***

Spotkanie z rodzicami
12 września 2011 roku na hali sportowej w budynku B odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami. Wywiadówkę rozpoczęła Pani Dyrektor Elżbieta Rakowska. Powitała serdecznie wszystkich zebranych i przekazała informacje na temat zrealizowanych inwestycji oraz przedstawiła plany na nowy rok szkolny. Poinformowała również, iż od tego roku będzie obowiązywał w klasach Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego dziennik elektroniczny. Pani Dyrektor zachęciła rodziców do logowania się i sprawdzania ocen oraz frekwencji swoich dzieci.
Pani Elżbieta Rakowska zaprosiła rodziców na uroczystość Dnia Patrona Szkoły (27.09.2011r.) oraz obchody 50- lecia Szkolnictwa Zawodowego w Makowie Mazowieckim (23.06.2012).
Głos zabrali także Przewodniczący Rady Rodziców-Pan Jan Miecznikowski, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego – Pan Andrzej Cesarski i Pedagog szkoły – Pani Anna Szmagała.
Następnie rodzice przeszli do klas, aby spotkać się z wychowawcami. Tam omawiano szczegóły dotyczące obsługi e-dziennika. Rodzice otrzymali loginy do dziennika elektronicznego oraz zostali odpowiednio przeszkoleni w kwestii bezpiecznego korzystania z tego nowego programu usprawniającego nie tylko proces dydaktyczny, ale również znacząco zmieniającego kwestię rodzicielskiej kontroli osiągnięć i frekwencji uczniów.
zdjęcia
Tekst: mgr Agnieszka Kacprzycka; mgr Arkadiusz Chodkowski

***

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim
Dnia 1 września 2011 roku o godz. 9:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. Na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym przybyło 514 uczniów klas starszych i 249 uczniów klas pierwszych. W uroczystości wzięli również udział nauczyciele i zaproszeni goście: Wicestarosta Pan Janusz Gójski i Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Pan Andrzej Cesarski.
Po zakończeniu części ogólnej młodzież udała się na spotkania z wychowawcami w klasopracowniach.
zdjęcia
Tekst: Agnieszka Kacprzycka

KRONIKA 2005- 2011
Galeria do kroniki roku szkolnego 2005- 2006 znajduje się w archiwum- zapraszamy