Grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim 

DYREKTOR SZKOŁY - Dariusz Milewski

 

             

WICEDYREKTOR - Magdalena Cichowska 

 

 

 

 

 

 

 

WICEDYREKTOR - Wiesława Kowalczyk

 

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO - Andrzej Cesarski
NAUCZYCIELE  
 

Lp.

Nazwisko i imię n-la

Wychowawstwo

Przedmiot

1 Szczyglak Gabriela 3 LO język rosyjski
2 Tomaszewska-Wróbel Marta 1 TG geografia, j.rosyjski
3 Żeglińska Anna 1 FT biologia, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa
4 Czerwińska Dorota 1 RT matematyka, informatyka
5 Groszyk-Gosiewska Marzena 2 TGF język angielski
6 Świąder Monika 2 TE język angielski
7 Jakubowicz Paweł 2 RT język polski
8 Szewczak-Smolińska Beata 3 TG przedmioty zawodowe gastronomiczne
9 Stolarczyk Aleksandra 3 RT język polski
10 Kądewicz Krystyna 3 FT przedmioty zawodowe w technikum fryzjerskim
11 Furmański Arkadiusz 4 FT historia, wos
12 Czarnota Marzanna 4 TG wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
13 Bonisławska Magdalena 4 RA przedmioty zawodowe  w technikum ekonomicznym i technikum agrobiznesu
14 Koperska Ewa 1kmw j. angielski
15 Wróblewska Magorzata 2 wg przedmioty zawodowe gastronomiczne
16 Rupiński Wojciech 2 bkm wychowanie fizyczne
17 Rupiński Wojciech 3 w wychowanie fizyczne
18 Łaskarzewski Włodzimierz 3bmg fizyka z astronomią, przedmioty zawodowe
19 Białobrzewska Sylwia - historia, wos
20 Cesarski Andrzej - kierownik kształcenia praktycznego, przepisy ruchu drogowego, przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych
21 Chełchowski Paweł - wychowanie fizyczne
22 Cichowska Magdalena - wicedyrektor, chemia
23 Dębek Michał - przedmioty zawodowe

24

Dobrzyńska Ewa

-

język niemiecki

25 Głażewska Marta - język rosyjski
26 Goździewska Anna - przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
27 Jamiołkowska Dorota - przedmioty zawodowe gastronomiczne

28

Kacprzycka Agnieszka

-

nauczyciel  bibliotekarz, religia

29

Kobylińska Agata

-

nauczyciel  bibliotekarz

30

Kowalczyk Wiesława

-

wicedyrektor, język polski, edukacja filmowa

31 Kowalewski Tomasz - język angielski
32 Kuchta Agnieszka - fizyka
33 Markowska Anna - wiedza o kulturze
34 Milewska Małgorzata - zajęcia praktyczne w technikum mleczarskim

35

Milewski Dariusz

-

dyrektor szkoły, historia

36 Napiórkowska Kamila - przedmioty zawodowe w technikum agrobiznesu
37 Niksińska Iwona - przedmioty zawodowe ekonomiczne
38 Otłowska Wiesława - geografia
39 Pepłowski Grzegorz - wychowania fizyczne
40 Perzanowski Krzysztof - przedmioty zawodowe budowlane
41 Pianko Marta - przedmioty zawodowe ekonomiczne i fryzjerskie

42

Płosiński Włodzimierz

-

przedmioty zawodowe mechaniczne i budowlane

43 Rogalska Barbara - przedmioty zawodowe gastronomiczne
44 Rydzewska Sylwia - przedmioty zawodowe gastronomiczne
45 Serafin Anna - język niemiecki
46 Siwkowska Ewa - matematyka
47 Skarbek Teresa - matematyka
48 Skawińska Katarzyna - przedmioty zawodowe ekonomiczne

49

Skrzecz Grażyna

-

pedagog szkolny

50

Sobecki Ireneusz

-

wychowanie fizyczne

51 Szymańska Halina - przedmioty zawodowe gastronomiczne
52 Szymborski Wiesław - przedmioty zawodowe

53

Tarczyńska Joanna

-

religia, podstawy przedsiębiorczości

54 Tyburski Krzysztof - wychowanie fizyczne

55

Zalewski Piotr

-

religia

strona główna