Grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim 

DYREKTOR SZKOŁY - Dariusz Milewski

 

             

WICEDYREKTOR - Magdalena Cichowska 

 

 

 

 

 

 

 

WICEDYREKTOR - Wiesława Kowalczyk

 

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO - Andrzej Cesarski
NAUCZYCIELE  
 

Lp.

Nazwisko i imię n-la

Wychowawstwo

Przedmiot

1 Furmański Arkadiusz 1 TG historia, wos, ekonomiczne przedmioty zawodowe
  Skawińska Katarzyna 1 TE ekonomiczne przedmioty zawodowe
  Bonisławska Magdalena 1 FT przedmioty zawodowe ekonomiczne i w technikum fryzjerskim
  Pianko Marta 1 RA przedmioty zawodowe ekonomiczne i w technikum fryzjerskim
2 Tomaszewska-Wróbel Marta 2 TG geografia, j.rosyjski
3 Żeglińska Anna 2 FT biologia, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa
4 Czerwińska Dorota 2 RT matematyka, informatyka
5 Groszyk-Gosiewska Marzena 3 TGF język angielski
6 Świąder Monika 3 TE język angielski
7 Jakubowicz Paweł 3 RT język polski
8 Szewczak-Smolińska Beata 4 TG przedmioty zawodowe gastronomiczne i w technikum przetwórstwa mleczarskiego
9 Stolarczyk Aleksandra 4 RT język polski, wok
10 Kądewicz Bożena 4 FT przedmioty zawodowe w technikum fryzjerskim
12 Chełchowski Paweł 1w wychowanie fizyczne
  Sobecki Ireneusz 1km wychowanie fizyczne
14 Koperska Ewa 2kmw j. angielski
15 Wróblewska Magorzata 3 wg przedmioty zawodowe gastronomiczne
16 Rupiński Wojciech 2 bkm wychowanie fizyczne
19 Białobrzewska Sylwia - historia, wos
20 Cesarski Andrzej - kierownik kształcenia praktycznego, przepisy ruchu drogowego, przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych
22 Cichowska Magdalena - wicedyrektor, chemia
  Czarnota Marzanna - wychowanie fizyczne,
23 Dębek Michał - przedmioty zawodowe

24

Dobrzyńska Ewa

-

język niemiecki

  Gałecka Janina - historia
  Gąsiorowska Monika - przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
25 Głażewska Marta - język rosyjski
26 Goździewska Anna - przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
27 Jamiołkowska Dorota - przedmioty zawodowe gastronomiczne

28

Kacprzycka Agnieszka

-

nauczyciel  bibliotekarz, religia

29

Kobylińska Agata

-

nauczyciel  bibliotekarz

30

Kowalczyk Wiesława

-

wicedyrektor, język polski, edukacja filmowa

31 Kowalewski Tomasz - język angielski
32 Łaskarzewski Włodzimierz - fizyka, przedmioty zawodowe w technikum agrobiznesu
33 Markowska Anna - wiedza o kulturze

35

Milewski Dariusz

-

dyrektor szkoły, historia

36 Napiórkowska Kamila - przedmioty zawodowe w technikum agrobiznesu
37 Niksińska Iwona - przedmioty zawodowe ekonomiczne
  Olkowska Anna - chemia
38 Otłowska Wiesława - geografia
40 Perzanowski Krzysztof - przedmioty zawodowe budowlane

42

Płosiński Włodzimierz

-

przedmioty zawodowe mechaniczne i budowlane

43 Romanowska Izabela - język rosyjski
45 Serafin Anna - język niemiecki
  Serafin Arkadiusz - wos
46 Siwkowska Ewa - matematyka, informatyka
47 Skarbek Teresa - matematyka

49

Skrzecz Grażyna

-

pedagog szkolny

51 Szymańska Halina - przedmioty zawodowe gastronomiczne
52 Szymborski Wiesław - przedmioty zawodowe

53

Tarczyńska Joanna

-

religia, podstawy przedsiębiorczości

54 Traczyk-Chylińska Mariola - język rosyjski

55

Zalewski Piotr

-

religia

strona główna