Zespół Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim

Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa szkoła I stopnia

Adres szkoły: ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7, 06-200 Maków Mazowiecki,
tel./
faks 29 71 71 029   tel. 29 71 71 269
e-mail: zs.makow@interia.pl

Nowości bibliotekiKatalog bibliotecznyNapisz do nasBiblioteka Pedagogiczna

Link do e-dziennika:  https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatmakowski
***

04 lipca 2018 r. (środa) w godz. 8:00 – 13:00 w budynku „B” Zespołu Szkół zostaną przeprowadzone badania lekarskie przez lekarza medycyny pracy, na podstawie skierowań wydanych przez sekretariat szkoły.

***
SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019
***
***

Pilotażowy program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. 
https://esa.nask.pl/schoolList
***
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego
17 maja 2018r. w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Jest on częścią projektu: Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa korzystania przez uczniów z technologii cyfrowych. Rolę szkolnego Mentora i Edukatora projektu pełni Agnieszka Kacprzycka.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem odbyły się spotkania Edukatora z Dyrektorem szkoły, z uczniami i nauczycielami w ramach apelu, Edukatora z 3 wytypowanymi klasami, w których odbyły się warsztaty, połączone z prezentacją filmów i omówieniem podstawowych problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Szkolenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 24 maj 2018 r. , a spotkanie z rodzicami 23 maja 2013 r.
Dodatkowo Edukator przekazała plakaty, filmy i broszury na temat cyberbezpieczeństwa, adresowane do nauczycieli i rodziców. Przy okazji wszystkich tych spotkań uczniowie, nauczyciele zapoznali się z zasobami portalu Cyfrowobezpieczni.pl oraz całą gamą materiałów, których zadaniem jest wspomóc działania szkoły w zakresie budowania szkolnego cyberbezpieczeństwa.
Działania te uświadomiły uczestnikom akcji zarówno korzyści jak i zagrożenia wynikające z korzystania z narzędzi cyfrowych.
Całość działań podejmowanych w szkole w ramach uczestnictwa w Projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” to działania informacyjne, edukacyjne i motywujące uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcję szkoły do zdobycia wiedzy o cyberbezpieczeństwie.
ZDJĘCIA
Nasza oferta edukacyjna
A. Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)     
◊ klasa z przedmiotami rozszerzonymi:
j. obcy (j. angielski, j. rosyjski - do wyboru, przygotowujący się do ubiegania o certyfikat), geografia, wos,   

B. Technikum (4-letnie) (świadectwo maturalne, tytuł technika)

technik żywienia i usług gastronomicznych             

◊ technik ekonomista                          

◊ technik usług fryzjerskich                   

technik przetwórstwa mleczarskiego  NOWOŚĆ                 

Szkoły, których ukończenie daje uprawnienia do przejęcia gospodarstwa rolnego:

 

◊ technik agrobiznesu                               

◊ technik architektury krajobrazu                

 

C. Branżowa szkoła I stopnia

◊ kierowca mechanik       NOWOŚĆ

 

◊ kucharz                                     

 

◊ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie           

 

elektryk                NOWOŚĆ

 

◊ wielozawodowa (nauka zawodu odbywa się u pracodawców):
- cukiernik
- stolarz
- piekarz
- wędliniarz
- fryzjer
- sprzedawca
- lakiernik
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- mechanik pojazdów samochodowych
-operator pojazdów i maszyn rolniczych

   
***
Oferta zajęć dodatkowych dla wszystkich zainteresowanych uczniów Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018
***
 
           strona główna