Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy wymienionych instytucji.
Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.

Dokumenty:   Uwagi
Przedmiotowe informatory o egzaminie maturalnym Materiały na stronie CKE
Informatory o egzaminie zawodowym Materiały na stronie CKE
Statut Branżowej Szkoły I stopnia pobierz  
Statut szkoły
załączniki do statutu:
- koncepcja
- ceremoniał
- PKP
- biblioteka
- procedury PPP
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- WZO
- procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
- przechowywanie dokumentów
- regulamin rekrutacji
- dziennik elektroniczny
pobierz

pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
 
Prezentacja multimedialna - NASZA SZKOŁA pobierz  
Program wychowawczy pobierz
Szkolny Program Profilaktyki pobierz  

Gdy potrzebujesz  pomocy zgłoś się do:

  - wychowawcy,

  - pedagoga szkolnego Grażyny Skrzecz - II piętro, budynek B,

  - innego nauczyciela w naszej szkole,

  - dyrektora szkoły.

 

Możesz również zgłosić się do ludzi czekających na telefon od Ciebie.
Możesz to zrobić anonimowo
.

 

Telefony informacyjno-interwencyjne

Nowy telefon zaufania

116 123


Osoby przeżywające kryzys emocjonalny mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej dzwoniąc pod numer 116 123. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił linię pod którą dyżurują specjaliści.
Mogą do nich dzwonić wszyscy którzy czują, że nie radzą sobie ze swoimi problemami - począwszy od zdrowotnych, czy rodzinnych do problemów w szkole lub pracy.

Psychologowie dyżurują pod telefonem od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 22.00.

Telefon zaufania dla młodzieży

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111  służy potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Połączenia są bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

 Telefon działa od poniedziałku do piątku, w godz. 12-20. oraz w niedzielę

Z konsultantem można też kontaktować się, korzystając ze strony:   

 www.116111.pl

 ***

Ogólnopolskie Pogotowie Makowe

- bezpłatna infolinia (800) 12 0359             (800) 10 96 96

- Warszawskie Pogotowie Makowe - tel.      (22) 844 44 70

 od poniedziałku do piątku w godz. 10-20,  sobota w godz. 10-15

- Lokalne ośrodki Monaru - infolinia tel. (22) 628 03 36

****

 

Warszawska "Niebieska Linia"

22 668-70-00

Dla ofiar przemocy w rodzinie

Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godzinach 14.00 - 22.00;
dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i środy w godzinach:
18.00 - 22.00.

 

****

Przykładowy zakres udzielanych informacji zielonej linii:

 • Informacja o placówkach wykonujących badania na obecność wirusa HIV
 • Informacja o przychodniach specjalistycznych zajmujących się terapią osób żyjących z HIV
 • Informacja o ośrodkach pomocy chorym na AIDS
 • Informacja o publikacjach dotyczących problematyki HIV/AIDS
 • Informacja o metodach uzyskania pomocy socjalnej, medycznej itp. /np. renty, hospicja/
 • Poradnictwo prowadzone przez lekarza - specjalistę

***

801 14 00 68

W zamierzeniu organizatorów jest ona przede wszystkim formą wsparcia dla rodziców, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci; którzy czują się bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol. Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 10 - 21 lat i realizuje następujące programy:

 • Program Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
  od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 20.00 tel. (42) 630 03 73
 • Program informacji i konsultacji dla rodziców - POMARAŃCZOWA LINIA
  od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 20.00 tel. 801 14 00 68
 • Program korekcyjny - terapia indywidualna i grupowa
 • Turnusy terapeutyczne
 • Grupy samopomocowe (Alateen, DDA)
 • Program dla stażystów
 • Młodzieżowa Poczta Zaufania - M P Z
 • Programy profilaktyczne
 • Szkolenia

***

Telefon zaufania dla osób zagrożonych przez sekty

(22) 853-52-22

http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

woj. mazowieckie

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Instytut Psychologii Zdrowia PTP
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
ul. Korotyńskiego 13
02 - 121 Warszawa
tel. 0 22 823 96 64
      0 22 824 25 01

pogotowie@niebieskalinia.pl
www.niebieskalinia.pl 

Inne telefony zaufania:

POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW
tel. 22 635 77 05 lub tel. 22 635 77 62
00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
Dni i godziny przyjęć specjalistów: poniedziałek od 10 do 18, wtorek - piątek godz. 8 - 16
Urząd Miasta st. Warszawy zadbał o stworzenie Zespołu ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw. Pomoc prawna i psychologiczna świadczona jest bezpłatnie osobom poszkodowanym w wyniku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

ALKOHOL NISZCZY CIEBIE, TWOJĄ RODZINĘ - ZADZWOŃ !
tel. 22 853 52 22
Fundacja Dominik - dyżur psychologa
środa, piątek w godz. 16.30 - 19.30

BEMOWSKI TELEFON ZAUFANIA
tel. 22 664 15 58
Problemy rodzinne i osobiste, poniedziałek - piątek w godz. 14.00 - 20.00
• Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 22 638 87 38
w godz. 22.00 - 6.00


BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ AA
tel. 22 828 04 94
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

REGION WARSZAWA AA
tel. 22 616 05 68
poniedziałek - piątek w godz. 16.00 - 21.00

CENTRUM PRAW KOBIET
tel. 22 652 01 17
w godz. 10.00 - 15.00

DLA DIABETYKÓW
tel. 0800 401 061
Infolinia medycznej firmy Hand Prod w godz. 9.00 - 16.00

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DORASTAJĄCEJ I DOROSŁEJ
tel. 22 672 52 26
Fundacja Lepszy Świat

DLA DZIECI I NASTOLATKÓW ZANIEDBANYCH, SEKSUALNIE WYKORZYSTYWANYCH KTÓRYCH RODZICE PIJĄ
tel. 22 827 61 72
Stowarzyszenie OPTA
poniedziałek - piątek w godz. 15.00 - 18.00

DLA GEJÓW, LESBIJEK I ICH BLISKICH
tel. 22 628 52 22
Telefon zaufania dla lesbijek, gejów i ich bliskich Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej
wtorek: tel. zaufania Grupy Chrześcijańskiej, 18.00-21.00
środa: tel. zaufania dla lesbijek 18.00-21.00
czwartek, piątek: tel. zaufania dla gejów 18.00-21.00

DLA KOBIET
tel. 22 635 93 92
Wsparcie Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
poniedziałek - piątek w godz. 16.00 - 20.00

DLA KOBIET W CIĄZY
tel. 22 624 20 68 lub tel. 0602 285 444
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 18.00

DLA KOBIET W CIĄZY I MATEK MAŁYCH DZIECI
tel. 22 635 10 11
poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 15.00
• Biuro interwencji
tel. 22 635 30 92
w godz. 10.00 - 14.00


DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH DEPRESJI
tel. 22 838 34 96
Stowarzyszenie ISKRA przy ośrodku Nowolipie
czwartek w godz. 17.00 - 19.00

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
• wsparcia udzielają pracownicy OPS Wola
tel. 22 654 16 61, tel. 22 654 50 21
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 19.00
• wsparcia udzielają pracownicy OPS Żoliborz
tel. 22 833 15 21 w.115


DLA OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
tel. 22 828 12 95
Biuro Porad Obywatelskich
poniedziałek w godz. 10.00 - 19.00 wtorek - piątek w godz. 9.00 - 17.00

DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
tel. 22 842 26 00
Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej
poniedziałek - piątek w godz. 15.00 - 20.00

DLA OSÓB Z PROBLEMEM CHOROBY ALKOHOLOWEJ
tel. 22 869 02 86
Wsparcie Fundacji Trzeźwościowej Klucz
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 19.00 sobota godz. 11.00 - 15.00

DLA RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA
tel. 22 635 50 40
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

DLA RODZIN OSÓB ZAGINIONYCH - Fundacja ITAKA
tel. 22 654 70 70, czynny 24h 7 dni w tygodniu

DLA RODZIN Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM
tel. O801 109 696 tel. 22 844 44 70
Poradnia Profilaktyczno-Społeczna "Powrót z U"
Warszawa ul.Puławska 120/124
poniedziałek - sobota w godz. 10.00 - 20.00

DLA SENIORÓW
tel. 22 643 64 91, tel. 22 644 16 56
Wsparcie "Aktywny Senior"
poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 20.00

DLA ZAGROŻONYCH PRZEZ SEKTY
tel./fax: 022 543 99 99, email: warszawa@sekty.net
Dominikański Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych
02-741 Warszawa, ul. Dominikańska 2
dyżur: Wtorek 17.00 - 19.30.

GDY TWOIM PROBLEMEM JEST CIĄŻA
tel. 22 628 95 24
Fundacja Pro Familia
poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 18.00

FUNDACJA PRZECIWKO PATOLOGIOM
tel. 0800 151 121
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 21.00, sobota - niedziela w godz. 10.00 - 20.00

EDUKACJA. PRACA
tel. 22 629 63 34
Bezpłatne porady Młodzieżowej Agencji Informacyjnej
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 17.00

LA STRADA
tel. 22 628 99 99
Fundacja przeciwko Handlowi Kobietami
Dyżur w języku rosyjskim wtorek w godz. 9.00 - 21.00, środa w godz. 14.00 - 20.00

LINIA ŻADNYCH PYTAŃ
tel. 22 654 70 70, czynny 24h 7 dni w tygodniu
Dla zaginionych, którzy chcą dać znak życia

LOW
tel. 0504 38 19 16
Lokalny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przestępstw, ul. Zwierzynieckiej 8a
czekają na ciebie psychologowie, prawnicy, pedagodzy oraz pracownicy socjalni.
Jeden z psychologów jest do dyspozycji osób rosyjskojęzycznych.
W poniedziałek, wtorek oraz czwartek przedstawiciele LOW zapraszają w godzinach od 10 do 21, w środę od 15 do 21, w piątek od 9 do 21, a w sobotę od 11 do 14.

MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH          "Powrót z U"
tel. 22 844 44 30
Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna Warszawa ul.Sobieskiego 112
przyjmuje osoby uzależnione i współuzależnione od narkotyków i alkoholu
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 18.00, sobota w godz. 10.00 - 15.00, niedziela w godz. 11.00 - 14.00

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA
tel. 192 88, www.mtz.waw.pl
czynny w dni powszednie

MOKOTOWSKI OŚRODEK PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM
tel. O800 479 064 lub tel. 22 646 82 99
codziennie w godz. 9.00 - 20.00

NARKOTYKI - NARKOMANIA
tel. 0801 199 990
Ogólnopolski Telefon Zaufania
codziennie w godz. 16.00 - 21.00

NARODOWA KOALICJA DO WALKI Z RAKIEM
Infolinia tel. 0800 464 884
Biuro tel. 22 646 9696

NIEBIESKA LINIA
tel. 0 800 120 002, www.niebieskalinia.info
Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie czynne pon-sob 10.00-22.00, niedziela i święta 8.00-16.00.
Telefon prawny: tel. 22 666 28 50 poniedziałek i wtorek od 17.00-21.00

ONKOLOGICZNY
tel. 22 822 56 94
Polski Komitet Zwalczania Raka
poniedziałek - wtorek , czwartek w godz. 13.00 - 16.00

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA
tel. 0800 120 226

POMARAŃCZOWA LINIA
tel. 0801 140 068
Pomaga rodzicom, których dzieci upijają się
codziennie w godz. 16.00 - 21.00

PORADNIA MŁODZIEŻOWA I RODZINNA TOWARZYSTWA ROZWOJU RODZINY
tel. 22 828 61 92
poniedziałek - piątek w godz. 15.00 - 20.00

PORADNIA POMOCY PALĄCYM
tel. 0 801 108 108
Infolinia Centrum Onkologii i Fundacji "Promocja Zdrowia
poniedziałek - piątek w godz. 16.00 - 20.00

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW PRAGI-POŁUDNIE
tel. 22 671 51 41
Z problemem alkoholowym i ich rodzin, osób uwikłanych w przemoc w rodzinie (doznających, stosujących i świadków), osób będących w sytuacji kryzysowej.
Możliwość bezpłatnego spotkania z psychologiem, pedagogiem, terapeuta uzależnień, prawnikiem (sprawy rodzinne),

RUCH POMOCY RODZINIE
tel. 22 621 03 67
poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 17.00

SKŁÓCONE MAŁŻEŃSTWA, PROBLEMY MŁODZIEŻY I OSOBISTE
tel. 0606 290 124
ks.Stanisław Snarski (całą dobę)

STOP
tel. 22 621 35 37
Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją
Dyżurny psycholog: wtorek , środa , piątek w godz. 10.00 - 15.00
Dyżurny prawnik: poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00 czwartek w godz. 11.00 - 14.00

STOWARZYSZENIE AMAZONEK "ŻONKIL"
Telefon Zaufania tel. 22 424 47 42
dla kobiet przed i po operacji raka piersi
czynny w poniedziałek godz. 11 - 13

STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW OJCA
tel. 0601 206 807, strona www
Zarząd Główny - Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca
Spotkania odbywają się: w każdy poniedziałek od godz. 16:30 - 19:00

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
tel. 22 622 11 22
wtorek, czwartek w godz. 15.00 - 17.00

STOŁECZNE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA
tel. 22 602 18 88
wtorek, czwartek w godz. 11.00 - 15.00

STOWARZYSZENIE PRZECIWKO ZBRODNI IM.JOLANTY BRZOZOWSKIEJ
tel. 0501 100 420
czynny całą dobę

STRAŻ GRANICZNA
tel. 0800 422 322
Rejestruje informacje o naruszeniach prawa przez funkcjonariuszy SG i o nielegalnym pobycie cudzoziemców w Polsce itp.

TOWARZYSTWO POMOCY MŁODZIEŻY
tel. 22 635 54 67
w godz. 14.00 - 18.00

UZALEŻNIENIA
tel. 22 823 65 31
Telefon gminy Centrum i Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar
w godz. 9.00 - 21.00

WENEROLOGICZNY I AIDS
tel. 22 629 74 70
Telefon Instytutu Wenerologii AM
Konsultacje: poniedziałek - niedziela godz. 16.00 - 21.00 wtorek - czwartek godz. 14.00 - 17.00
• Porady i informacje nt. HIV/AIDS
tel. 22 621 33 67
poniedziałek, środa w godz. 13.00 - 19.00 wtorek, czwartek - piątek w godz. 10.00 - 16.00