Muzeum Armii Krajowej
Muzeum Powstania Warszawskiego                     Prezentacja  
Katyń
Portal historyczny Instytutu Pamięci Narodowej 
Edukacja:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Centralna Komisja Egzaminacyjna
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Polska Biblioteka Internetowa
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
Liceum Ogólnokształcące nr 1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Zespół Szkół Różan
Gimnazjum Różan
Zespół Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim
Gimnazjum nr 2 w Makowie Mazowieckim
  Publiczne Gimnazjum Karniewo
  Publiczne Gimnazjum Płoniawy
  Publiczne Gimnazjum Krasnosielc
Zespół Szkół Krasnosielc
Maków Mazowiecki;
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Samorząd Powiatowy
Samorząd Makowa Mazowieckiego
Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa,         nowa strona
  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta
MKS Makowianka
SPZOZZZ
Dom pomocy społecznej "Dom nad Zalewem" w Makowie Mazowieckim
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim
Urząd Skarbowy
Nasza Klasa str. 1
Nasza Klasa str. 2
Inne:
Astronomia
Dobre programy
Darmowa grafika
Strona główna