Opiekunem Uczniowskiego Klubu Sportowego jest mgr Paweł Chełchowski .Co to jest UKS
Uczniowski Klub Sportowy jest klubem przeznaczonym dla najmłodszych zawodników uprawiających sport.
UKS jest specjalnym rodzajem stowarzyszenia, tworzy się go z myślą o dzieciach i to one są jego głównymi członkami.
UKS założyć może 15 dorosłych osób - rodziców, wychowawców, nauczycieli.
Opiekę nad UKS sprawują trenerzy lub nauczyciele WF w szkole.
Najczęściej Uczniowskie Kluby Sportowe tworzone są przy szkołach i Miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji.
Każdy Uczniowski Klub Sportowy może starać się o otrzymanie sprzętu sportowego, który pomoże Wam w uprawianiu danej dyscypliny sportu.
UKS może zajmować się jedną (np. piłka nożną) bądź kilkoma dyscyplinami sportu.

Strona UKS

W dniu 28 maja odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Szkolnego Klubu Sportowego „ZESPÓŁ”. W jawnym głosowaniu wybrano nowe władze klubu.
Zarząd klubu:
1. Chełchowski Paweł – prezes
2. Pepłowski Ireneusz – v-ce prezes
3. Rupiński Wojciech – skarbnik
4. Czarnota Marzena – sekretarz
5. Chodkowski Arkadiusz – członek
Skład komisji rewizyjnej:
1. Milewski Dariusz – przewodniczący
2. Sobecki Ireneusz – członek
3. Zalewski Piotr – członek
Komisja skrutacyjna pracowała w następującym składzie:
1. Furmański Arkadiusz
2. Kobylińska Agata
3. Kacprzycka Agnieszka
Tekst: Paweł Chełchowski