Historia Zespołu Szkół

Historia szkoły sięga roku 1962...
Poniższą historię napisano w oparciu o wydanie książkowe przygotowane z okazji zjazdu absolwentów w roku 1997:

"35 lat SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
"

 
 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie powołało z dniem 1 września 1962 roku Technikum Ekonomiczne o specjalności ogólnoekonomicznej i Zasadniczą Szkołę Handlową. Dyrektorem tej placówki został Maksymilian Kobyliński, z wykształcenia ekonomista.

Baza lokalowa była bardzo skromna. Do użytku szkoły oddano zaledwie 3 izby lekcyjne i jedno pomieszczenie na kancelarię w starym, przedwojennym baraku, w którym dotychczas mieściło się Liceum Ogólnokształcące.
W ówczesnym Technikum były dwa oddziały liczące 80 uczniów.

W 1963 roku Liceum Ogólnokształcące przeniosło się do nowego budynku i wówczas szkoła powiększyła swoją bazę lokalową do 7 sal lekcyjnych.

Szkoła rozwijała się. W 1967 rozpoczęto nabór do Liceum Ekonomicznego o specjalności: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych. Następnie w 1970 na miejsce kończącego się Technikum Ekonomicznego rozpoczęto nabór do 5-letniego Technikum Mechanicznego o specjalności obróbka skrawaniem.

W Zespole Szkół Zawodowych powstały również nowe kierunki: tokarz ślusarz, krawiec odzieży damskiej lekkiej, kucharz, mechanik maszyn biurowych, mechanik samochodowy, biurowy pracownik administracyjny, elektromechanik, stolarz, mechanik maszyn rolniczych i inne.

W 1970 roku oddano do użytku szkoły nowoczesny budynek szkolny wraz z internatem, a w rok później drugi budynek, internat i warsztaty ZSZ nr 2.

Zespoły Szkół ZSZ nr 1 i ZSZ nr 2 tylko rok funkcjonowały osobno. Z dniem 1 września 1972 roku decyzją władz oświatowych połączono te szkoły i powstał Zespół Szkół Zawodowych pod dyrekcją mgr Piotra Skrzeszewskiego.

W latach 1971-82 istniało Liceum Zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem. W 1979 Liceum Zawodowe zastąpiono Liceum Rolniczym początkowo o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt, a w 1990 zmieniono specjalność na wiejskie gospodarstwo domowe.

Obecnie szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej. W skład Zespołu wchodzą:

 

Liceum Ogólnokształcące,

Liceum Profilowane,

Technikum,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

 

Ze względu na różnorodność powyższej oferty mamy odpowiednio przygotowaną bazę lokalową i dydaktyczną. Uczniowie uczą się w dwóch budynkach  z dobrze wyposażonymi pracowniami (ekonomiczne, rolnicze, komputerowe, językowe, techniczna, mechanicznych przedmiotów zawodowych, przedmiotów ogólnokształcących). Zajęcia sportowe odbywają się na hali sportowej w budynku B, w sali gimnastycznej i małej salce w budynku A, na dwóch sztucznych wielofunkcyjnych boiskach oraz siłowni i fitness.

  Na terenie Zespołu Szkół znajduje się Internat  wraz ze stołówką.

Możemy również poszczycić się nowoczesną biblioteką, w której czytelnik znajdzie nie tylko książkę, ale również skorzysta z Centrum Multimedialnego, z aż  8 komputerami   i sali medialnej.

W szkole prężnie działają: Rada Samorządu Uczniowskiego, PCK, Uczniowski Klub Sportowy, zajęcia artystyczne.

 Zapewniamy wysoką jakość naszej szkoły, gdyż:

Ø  wykształcona i kompetentna kadra gwarantuje wysoki poziom kształcenia,

Ø  naszym głównym celem jest przygotowanie młodych ludzi do uczestniczenia w nowoczesnym świecie,

Ø  uczniowie, rodzice i nauczyciele czują się współgospodarzami szkoły,

Ø  dajemy uczniom możliwość poszerzania swoich zainteresowań,

Ø  oferujemy naszym uczniom skuteczną opiekę i pomoc,

Ø  uczymy korzystania z różnych źródeł i przetwarzania informacji,

Ø  przygotowujemy do planowania przyszłości,

Ø  modernizujemy pomieszczenia i wyposażamy je w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Baza lokalowa Zespołu Szkół

Zespół Szkół  jest usytuowany na 6-hektarowym, ogrodzonym obszarze, na którym w niewielkich odległościach znajdują się dwa budynki szkolne, internat.

Jest sporo zieleni w postaci ozdobnych krzewów, trawników, żywopłotów. Pielęgnacja tych zielonych terenów należy do obowiązków młodzieży szkoły (poza tym każda klasa ma wyznaczony teren do zagospodarowania i utrzymania estetycznego wyglądu).

Budynek A

Mieszczą się w nim:
parter: sala gimnastyczna, salka sportowa;
I piętro: pracownie j. angielskiego1, j. niemieckiego, pokój nauczycielski, pracownia j. angielskiego 2, gabinet v-ce dyrektora szkoły, pracownia komputerowa, pracownia matematyki;
II piętro: pracownie biologii, przedmiotów ekonomicznych, j. polskiego, technologii roślinnej, technologii zwierzęcej, ekonomii.

Budynek B

Mieszczą się w nim:
parter: gabinet dyrektora szkoły, sekretariat, dział kadrowy, hala sportowa,szatnia, sklepik, pracownie j. polskiego1, j. polskiego2, multimedialne centrum informacji,  pracownie religii, przedmiotów zawodowych;
I piętro: pracownie geografii, historii, matematyki, przysposobienia obronnego, gabinet v-ce dyrektora szkoły, pracownia j. polskiego, pokój nauczycielski, pracownie matematyki, chemii, świetlica,
II piętro: pracownie matematyki, historii, komputerowa, przedmiotów mechanicznych, komputerowa, j. rosyjskiego, j. angielskiego.

 

Multimedialne Centrum Informacji

Do dyspozycji uczniów z pionu mechanicznego jest pracownia, wyposażona w modele silników, układów i inne potrzebne pomoce.

Uczniowie odbywają zajęcia w dwóch budynkach: A i B. Do dyspozycji jest około 30 sal lekcyjnych oraz hala sportowa w budynku B (odbywają się w niej zawody sportowe) i mniejsza sala sportowa oraz "salka" w budynku A. W każdym budynku znajdują się pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

Szkoła posiada pracownie języków obcych (niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego) oraz matematyczne, fizyczne, chemiczne, ekonomiczne, historyczne.

 

 

 

INTERNAT

Przy Zespole Szkół w Makowie Maz funkcjonuje internat. Placówka ta liczy około 80 miejsc noclegowych, w których może się zakwaterować młodzież. 

 

Poza tym, na wymienionym terenie mieszczą się:

 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce,

Filia a Makowie Mazowieckim,

Kierownik:

godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8-17
sobota: 8-13

bpmakow@ostroleka.bib.edu.pl

tel. (29)7171010

 

Fundacja "O Uśmiech Dziecka" Fundation

"For childs Smile"-Biuro Zarządu,

Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
Telefon: (29) 717 25 62
Faks: (29) 717 26 71
fundacjadziecko@ o2.pl

 

Ośrodek Szkolno- Wychowawczy,

Dyrektor: Anita Kurowska

sekretariat@soswmakow.eu

tel./fax (29)71-71-481

http://www.soswmakow.eu/

 

Komisja Międzyzakładowa

Pracowników Oświaty i Wychowania

NSZZ "Solidarność”,

tel. (29) 7172670

            606121469

km.solidarnosc.m.m@interia.eu

 

Powiatowy Zespół do Spraw Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

 dyrektora: Małgorzata Bugaj

tel: (29) 7173290

 

Poradnia Narkomanii Punkt Konsultacyjny,

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Dyrektor: Różą Rzepczyńska

poradnia9@wp.pl
tel. (29) 71 71 501

 

Środowiskowy Dom Samopomocy
W Makowie Mazowieckim

kierownik Katarzyna Łaskarzewska
Ul. Mickiewicza 37

kierownik@sds-makow.pl 
Tel./ 29 717 32 89
        513 104 473